Mentalisaatioon perustuvan vanhempainryhmän ohjaajakoulutus - näkökulmana erityistä tukea tarvitsevat perheet (7,5 op)

Koulutus on suunnattu järjestöissä ja kunnissa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka voivat työssään ohjata työparin kanssa vanhempainryhmiä erityistä tukea tarvitseville vauva- tai pienten lasten perheille. Koulutuksessa perehdytään mentalisaatioteoriaan ja siihen pohjautuvien Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä- ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmämallien toteuttamiseen perheille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kuormittavaan elämäntilanteeseensa. Lisäksi koulutuksessa perehdytään vanhemmuuden tukemiseen, ryhmän ohjaamiseen sekä mentalisaatioon perustuvaan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa ja omassa työssä.

Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson (yhteensä 4 päivää), perheryhmän ohjausta 8–12 kertaa ja 2 syventävää koulutuspäivää perhe- tai vanhempainryhmäohjauksen aikana.

Ohjaajakoulutuksessa

  • Osallistuja perehtyy mentalisaatioteoriaan ja saa teoriasta eväitä omaan työhönsä. Osallistuja saa mahdollisuuden syventää omaa ammattiosaamistaan perheiden kohtaamisessa.
  • Osallistujan ymmärrys vanhemmuuden tuen merkityksestä syvenee. Hän tutustuu konkreettisiin menetelmiin, joilla vanhempia ja perheitä voi tukea ja saa valmiuksia soveltaa niitä eritystä tukea tarvitsevien perheiden kohtaamisessa.
  • Osallistuja perehtyy mentalisaatioteoriaan perustuvaan reflektiiviseen työotteeseen ja harjoittelee sitä käytännössä.
  • Osallistuja ohjaa Vahvuutta vanhemmuuteen – tai Lapsi mielessä -ryhmän omille asiakkailleen, reflektoi ohjaamiskokemuksiaan koulutusryhmässä ja saa vahvistusta ryhmänohjaustaidoilleen.

”Opin täysin uuden näkökulman ja lähestymistavan ryhmän ohjaamiseen – aina ei itse tarvitse tietää tai neuvoa ”

”Koulutuksessa oivalsin, että perhettä voi tukea vahvistamalla vanhemman ymmärrystä lapsen tunteista ja ajattelusta”

Seuraava koulutus käynnistyy keväällä 2019.
Koulutuspäivät ovat: pe 22.3., to.9.5., pe 10.5., to 13.6., ke 9.10. ja ke 20.11. 2019

Koulutukseen haku käynnistyy loppusyksyllä 2018.

Aiheeseen liittyvät

Ota yhteyttä

Eeva Oksanen

Suunnittelija

eeva.oksanen(at)mll.fi
075 3245 421