Mentalisaatioon perustuvan vanhempainryhmän ohjaajakoulutus – näkökulmana erityistä tukea tarvitsevat perheet (7,5 op)

MLL:n keskusjärjestö kouluttaa STEAn tuella mentalisaatioon perustuvan vanhempainryhmän ohjaajakoulutusta, jossa näkökulmana on erityistä tukea tarvitsevat perheet. Koulutus on suunnattu järjestöissä ja kunnissa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka voivat työssään ohjata työparin kanssa vanhempainryhmiä erityistä tukea tarvitseville vauva- tai pienten lasten perheille. Koulutuksessa perehdytään mentalisaatioteoriaan ja siihen pohjautuvien Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä- ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmämallien toteuttamiseen perheille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kuormittavaan elämäntilanteeseensa. Lisäksi koulutuksessa perehdytään vanhemmuuden tukemiseen, ryhmän ohjaamiseen sekä mentalisaatioon perustuvaan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa ja omassa työssä.

Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson (yhteensä 4 päivää), perhe- tai vanhempainryhmän ohjausta 8–12 kertaa ja 2 syventävää koulutuspäivää perhe- tai vanhempainryhmäohjauksen aikana.

Ohjaajakoulutuksessa

  • Osallistuja perehtyy mentalisaatioteoriaan ja sen soveltamiseen erityistä tukea tarvitsevien perheiden kohtaamisessa.
  • Osallistujan ymmärrys vanhemmuuden tuen merkityksestä syvenee. Hän paneutuu mentalisaatioon perustuvan vanhempain- ja perheryhmän ohjaamiseen erityistä tukea tarvitseville perheille.
  • Osallistuja tutustuu mentalisaatioteoriaan perustuvaan reflektiiviseen työotteeseen ja harjoittelee sitä käytännössä ohjaamalla Vahvuutta vanhemmuuteen -tai Lapsi mielessä -ryhmän omille asiakkailleen.
  • Osallistuja reflektoi ohjaamiskokemuksiaan ja saa vahvistusta ryhmänohjaustaidoilleen.

”Opin täysin uuden näkökulman ja lähestymistavan ryhmän ohjaamiseen aina ei itse tarvitse tietää tai neuvoa ”

”Koulutuksessa oivalsin, että perhettä voi tukea vahvistamalla vanhemman ymmärrystä lapsen tunteista ja ajattelusta”

 Seuraava koulutus toteutetaan kokonaan etätoteutuksena ja siinä hyödynnetään Zoom-ohjelmaa sekä erilaisia verkko-oppimisympäristöjä.  Osa opiskelusta tapahtuu itsenäisenä opiskeluna, osa verkkoluentoina-, keskusteluina ja -harjoituksina.  Koulutuspäivät ovat pe 19.3., ke 21.4., to 22.4., pe 4.6,  pe 8.10. ja pe 26.11.2021 klo 9.00-16.00 

Hae mukaan koulutukseen 29.1.2021 mennessä allaolevalla hakulomakkeella. 

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Ota yhteyttä

Eeva Oksanen

Vanhempainryhmätoiminnan suunnittelija

eeva.oksanen(at)mll.fi
075 3245 421