Siirry sisältöön

Mentalisaatioon perustuva perheryhmän ohjaajakoulutus - ennaltaehkäisevä näkökulma (7,5 op)

MLL:n piirit järjestävät mentalisaatioon perustuvia Vahvuutta vanhemmuuteen®- ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutuksia hyvinvointialueiden ja  kuntien ammattilaisille,  jotka voivat työssään ohjata työparin kanssa perhe- tai vanhempainryhmiä ennaltaehkäisevästi kaikille vauva- tai pienten lasten perheille. Koulutuksissa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä. Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson (yhteensä 4 päivää), perhe- tai vanhempainryhmän ohjausta 8–12 kertaa ja 3 syventävää koulutuspäivää perheryhmäohjauksen aikana.

  • tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista.
  • syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön.
  • kehittää työntekijän vuorovaikutustaitoja hankalissa asiakastilanteissa.
  • antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen.

Ohjaajakoulutukseen on osallistunut yli 650 ammattilaista. Koulutuspalautteen perusteella 97 prosenttia työntekijöistä suosittelisi koulutusta työtovereilleen ja kolme heistä kommentoi koulutuksen anti näin:

  • Reflektiivinen työote soveltuu monenmoiseen tilanteeseen omassa työssä. Se auttaa tukemaan erilaisia vanhempia vanhemmuudessa ja auttaa vanhempaa huomioimaan lapsen tarpeita.
  • Opin ja ymmärrän aina vain enemmän siitä, kuinka tärkeä tuki vanhempainryhmät ovat äidille ja isälle ja loistava työmenetelmä ammattilaisille.
  • Koulutuksessa käytetään menetelmiä, jotka tukevat käytännön työtä. Teoria tuki hyvin käytäntöä!
  • Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa -koulutuksessa keskitytään mentalisaatioteoriaan pohjautuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ilman ryhmänohjauskokonaisuutta

Koulutuksia järjestävät MLL:n Järvi-Suomen, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen piirit.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös