459. Digiä ja hyvinvointia

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Keskustellaan hyvinvointia ja hyvää oloa lisäävistä mediankäytön tavoista väittämien avulla. Tehtävä soveltuu 1-2 vuosiluokille.

Tila

Luokkatila tai vastaava

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiMediakasvatus
1 - 6 luokatKerhotKummitunti

Ladattavat materiaalit

Keskustele oppilaiden kanssa myönteisestä ja hyvinvointia edistävästä mediankäytöstä väittämien avulla. Voit käyttää tehtävässä mielipidejanaa, hymiökortteja, peukkuja tai jos haluat innostaa oppilaita liikkumaan niin tehdä oikea- väärä- vastauksiin omat toiminnalliset pisteet.

Voitte käyttää alla olevia väittämäesimerkkejä tai keksiä itse omia väittämiä. Oppilaiden tehtävä on ilmaista oma mielipide kerrottuihin väittämiin. Tehtävä on tärkeä purkaa välittömästi oppilaan ilmaistua oman mielipiteensä. Voit pyytää oppilaita perustelemaan oman mielipiteensä. Aikuisen ohjaus ja palaute on kuitenkin tehtävässä tärkeää.


Esimerkkejä väittämistä:

 • En käytä puhelinta liikenteessä liikkuessani
 • En pidä taukoja pelatessani
 • Laitan puhelimen toiseen huoneeseen nukkumaan öisin
 • Puhelin ei ikinä haittaa keskittymistäni
 • Voin olla puhelimella niin paljon kuin haluan
 • Löydän netistä paljon itselleni tärkeää tietoa
 • Käytän puhelinta liikenteessä kävellessäni tai pyöräillessäni
 • Puhelimeni on aina äänettömällä
 • Välillä ahdistaa, jos ei ole katsonut viestejä
 • Tykkään pitää yhteyttä kaukana asuviin sukulaisiin ja tuttuihin
 • Joskus haluan piilottaa/ hiljentää ilmoitukset puhelimestani
 • Katson puhelinta joskus myös öisin
 • Minun on vaikea lopettaa sarjojen katsomista
 • puhelinekäyttöä tai pelaamista ei tarvitse rajoittaa
 • Saatan unohtua joskus pitkiksikin ajoiksi puhelimelle
 • Mediankäyttö liittyy harrastamiseeni
 • Vastaan aina heti kaikkiin viesteihin
 • Tulen iloiseksi kun juttelen kavereiden kanssa somessa tai pelissä
 • Joskus on iltaisin vaikea saada unta jos on ollut puhelimella
 • Puhelimenkäytöstä tai pelaamisesta tulee välillä kotona riitaa
 • En huomaa jos joku puhuu minulle kun olen puhelimella
 • En kiinnitä ikinä huomioita epäkohteliaisiin ja ikäviin viesteihin
 • Viestien välityksellä ei kannattaisi riidellä

Taustaa:

Hyvinvointia tukevat taidot ja valinnat ovat tulleet sähköistyvässä yhteiskunnassamme elintärkeiksi keinoiksi hallita yltäkylläistä tietotulvaa, ajankäyttöämme ja sosiaalisia suhteitamme. Monipuolisten mediataitojen lisäksi tarvitaan kykyä ymmärtää mediaympäristöjen toimintalogiikoita ja sitä miksi mediasisältöjen äärelle on helppo unohtua pitkiksikin ajoiksi.

Digitaalinen hyvinvointi on sidoksissa arvoihin ja normeihin

Monien nettisivujen ja sovellusten rakenne mahdollistaa ja jopa kannustaa tekemään montaa asiaa yhtä aikaa. Älylaitteiden erilaiset ilmoitukset ja merkkiäänet venyttävät kykymme keskittyä äärimmilleen ja haastavat tarkkaavaisuuttamme. Digimediat antavat aivoillemme jatkuvasti nopeita palkintoja, joiden äärellä koemme yllätyksiä, mielihyvää ja tunnekuohuja.

Ilmiön ymmärtämisen lisäksi tarvitsemme tietoisuutta, oivalluksia ja keinoja vaikuttaa omien valintojemme kautta sekä omaan, että yhteisömme hyvinvointiin. Haittojen ja häiriöiden ennakointi, vastuullisuus sekä valintojen tekeminen omien arvojen ja mielipiteiden pohjalta on yksi tapa vaikuttaa digihyvinvointiin.

Tämän lisäksi tarvitaan yhteisiä sopimuksia ja käytänteitä perheen, kavereiden ja meitä ympäröivien yhteisöjen kanssa. Digitaalinen hyvinvointi on sidoksissa kulttuurisiin arvoihin ja normeihin ja tätä kautta myös yhteisön yhteisesti sovittuihin tapoihin ja sääntöihin.

Hyvinvoinnin peruspilarit tärkeitä kasvavalle lapselle

Liikunta, riittävä uni ja kasvokkaiset kohtaamiset ovat jokaiselle tärkeitä hyvinvoinnin peruspilareita, mutta erityisen tärkeitä kasvavalle lapselle ja nuorelle. Kasvokkainen vuorovaikutus on lapsen ja nuoren kognitiivisen ja empatian kehityksen kannalta elintärkeää, kuten on myös vanhempien jakamaton huomio hetkissä, jolloin lapsi sitä tarvitsee.

Tasapainoinen arki kaipaa ympärilleen myös hetkiä, joissa ei välttämättä tapahdu yhtään mitään.  Aikuisen oma ja perheen mediankäyttö antaa esimerkkiä ja luo pohjaa myös lapsen ja nuoren vastuulliselle ja tasapainoiselle mediankäytölle.