460. Kaveritaitoja luokan ryhmässä

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Keskustellaan ja harjoitellaan miten toimia luokan someryhmissä niin, ettei kenellekään tulisi paha mieli tai ketään jäisi ulkopuolelle. Oppilaat oppivat hyvän vuorovaikutuksen merkitystä ja myönteisen viestimisen tapoja erilaisissa mediaympäristöissä toimiessa.

Tila

Luokkatila tai vastaava

Kesto

15-45 min.

KaveritaidotMediakasvatusVuorovaikutus
1 - 6 luokatKerhotKummitunti

Ladattavat materiaalit

Keskustele oppilaiden kanssa toisia huomioivasta käytöksestä luokan someryhmissä väittämien avulla. Voit käyttää tehtävässä mielipidejanaa, hymiökortteja, peukkuja tai jos haluat innostaa oppilaita liikkumaan niin maa-meri-laiva- leikin periaatteita.

Oppilaiden tehtävä on ilmaista oma mielipide kerrottuihin väittämiin. Voit pyytää oppilaita myös perustelemaan mielipiteensä. Tehtävä on tärkeä purkaa välittömästi oppilaan ilmaistua oman mielipiteensä. Aikuisen ohjaus ja palaute on tehtävässä tärkeää.

Lopuksi voidaan tehdä luokan yhteiset viestittelyn säännöt, joissa sovitaan esimerkiksi miten tulla ymmärretyksi, miten ratkoa väärinymmärryksiä, miten tunteita ilmaistaan viesteissä, mihin aikaan ei enää lähetetä viestejä ja muita hyviä käytänteitä. Säännöt voidaan laittaa luokan seinälle muistuttamaan kaikkia toisia kunnioittavasta viestimisestä. Säännöt voidaan lähettää myös koteihin nähtäviksi.

Tehtävään voi sisältää myös itsearviointia, jonka avulla oppilas voi pohtia miten on itse onnistunut toisten huomioimisessa luokan ryhmässä.


 

Pohdi onko tilanteessa toimittu oikein, toisia huomioiden ja kunnioittavasti?

 • Liisa poistettiin ainoana luokan ryhmästä.
 • Luokan ryhmään ilmestyi viesti ”Oot tyhmä” ja osa oppilaista lähetti perään nauruhymiöitä.
 • Miko lähetti oman lemmikkinsä kuvan ryhmään.
 • Luokan ryhmässä lähetetään usein viestejä iltaisin klo 21 jälkeen.
 • Osa oppilaista kiroilee ryhmässä jatkuvasti.
 • Ryhmään ilmestyy paljon turhia viestejä, esim. moi-sana 80 kertaa.
 • Yksi oppilas on ollut pois koulusta ja kysy läksyjä. Kukaan ei vastaa hänelle.
 • Laura neuvoo ryhmässä muille vaikean matematiikan tehtävää.
 • Iiro on oppinut tekemään hienon tempun trampoliinilla ja jakaa siitä videon ryhmässä.
 • Ryhmässä aletaan jakamaan pelottavia ketjuviestejä.
 • Yksi oppilas jakaa ryhmään asiattoman kuvan.
 • Luokkaan on unohtunut takki. Ryhmään laitetaan viesti kenelle takki mahtaa kuulua.
 • Osa oppilaista on kuvannut yhtä luokan oppilasta salaa ja jakaa luokan ryhmään hänestä videon.
 • Joku lisää luokan ryhmään muille tuntemattoman henkilön.
 • Luokkaan tulee syksyllä uusi oppilas ja joku liittää hänet kesälomalla luokan ryhmään.

Taustaa:

Lapsille ja nuorille sosiaalinen media on yksi paikka muiden joukossa, jossa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siihen kuuluu samanlaisia asioita kuin kaikkeen muuhunkin toisten kanssa olemiseen.

Sosiaalisessa mediassa vaihdetaan kuulumisia, iloitaan ja hullutellaan yhdessä, osallistutaan ja vaikutetaan, mutta siellä voidaan myös kohdata vastoinkäymisiä, pahoittaa mielensä ja tulla kiusatuksi.

Sosiaalinen media ei ole erillään lasten ja nuorten muusta sosiaalisesta elämästä, vaan se on osa sitä.

Sosiaalisen median hyödyt ja haitat eivät niinkään liity siihen, että joku palvelu tai sovellus olisi itsessään huono. Tavallisesti ongelmat liittyvät siihen, että palvelun käyttäjät eivät noudata käyttäytymissääntöjä tai hyviä tapoja. Siksi on tärkeää puhua siitä miten toisia otetaan huomioon sosiaalisen median ryhmissä ja keskusteluissa, miten huolehditaan omista ja muiden oikeuksista digitaalisissa medioissa ja kunnioitetaan toisia mediankäyttäjiä.