Lapsi sosiaalisessa mediassa

Moni vanhempi miettii, onko lapsen sosiaalisen median käyttö turvallista. Mikä on hyvä palvelu lapselle, millaisissa palveluissa nuori on mukana? Mitä sosiaalisesta mediasta kannattaa tietää? Millaista keskustelua lasten ja nuorten kanssa on hyvä sosiaalisesta mediasta käydä?

Sosiaalisen median hyödyt ja haitat eivät niinkään liity siihen, että joku palvelu tai sovellus olisi itsessään huono. Tavallisesti ongelmat liittyvät siihen, että palvelun käyttäjät eivät noudata käyttäytymissääntöjä tai hyviä tapoja. Vanhempana sinä voit kannustaa ja rohkaista lastasi toimimaan myönteisesti, turvallisesti ja toisia huomioivasti netissä ja sosiaalisessa mediassa. Nettitaitojen harjoittelu kannattaa aloittaa jo varhain.

Sosiaalinen media on osa lasten elämää

Lapsille ja nuorille sosiaalinen media on yksi paikka muiden joukossa, jossa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siihen kuuluu samanlaisia asioita kuin kaikkeen muuhunkin toisten kanssa olemiseen.
Sosiaalisessa mediassa vaihdetaan kuulumisia, iloitaan ja hullutellaan yhdessä, osallistutaan ja vaikutetaan, mutta siellä voidaan myös kohdata vastoinkäymisiä, pahoittaa mielensä ja tulla kiusatuksi.

Sosiaalinen media ei ole erillään lasten ja nuorten muusta sosiaalisesta elämästä, vaan se on osa sitä.

Tunnettuja sosiaalisen median palveluita ovat esimerkiksi WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram ja Snapchat.

Näin tuet lapsesi sosiaalisen median käyttöä

 • Ole kiinnostunut lapsesi netinkäytöstä.
 • Käyttäkää ja tutkikaa erilaisia medioita yhdessä.
 • Kysy, mitä palveluita hän käyttää, mikä niissä on hyvää ja innostavaa.
 • Arvosta ja kuuntele lapsen kokemusta ja kertomuksia hänen omasta netinkäytöstään.
 • Pyydä lasta kertomaan, mitä hän sosiaalisessa mediassa tekee: millaisia kuvia tai videoita hän
 • julkaisee, keiden kanssa hän on tekemisissä, millaisissa ryhmissä hän on mukana?
 • Kysy, jos lapsesi voi näyttää, millaisia palvelut ovat. Voit myös kertoa, miten itse käytät sosiaalista mediaa.
 • Kerro lapsellesi, että sosiaalisessa mediassa voi toisinaan tapahtua ikäviä asioita, kuten epäreilua arvostelua tai nimittelyä.
 • Varmista, että lapsesi tietää, että voi kertoa sinulle myös ikävistä ja häiritsevistä kokemuksista.
 • Kerro myös muista tahoista, joille lapsesi voi uskoutua.
 • Kiitä lasta, jos hän kertoo kohdanneensa netissä jotain ikävää tai pelottavaa. Miettikää yhdessä mitä asialle voisi tehdä tai miten ikävän asian voisi jatkossa välttää.
 • Ohjaa lasta tutustumaan palvelun käyttösääntöihin ja yksityisyysasetuksiin. Tarkistakaa yhdessä, että lapsen yksityisyysasetukset ovat kunnossa.
 • Kannusta toimimaan ystävällisesti ja toiset huomioivasti aina netissä toimiessa.
 • Muistuta, ettei lapsesi kerro salasanaansa kellekään.
 • Kannusta lasta arvioimaan, miltä osin sosiaalisen median käytön on hyvä olla yksityistä, miltä osin julkista. Varmista, että lapsi ymmärtää keille hän viestii käyttäessään erilaisia sosiaalisen median kanavia.
 • Sosiaalisessa mediassa pätevät samat asiat kuin lasten muussakin sosiaalisessa kanssakäymisessä: kohtele toisia kunnioittavasti ja toimi vastuullisesti.
 • Jos käytät itse sosiaalista media ja jaat perheen kuulumisia käyttämissäsi palveluissa, muista kunnioittaa lapsen ja muiden perheenjäsenten yksityisyyttä. Aikuinen toimii tärkeänä esimerkkinä lapselle vastuullisesta ja muita kunnioittavasta ja huomaavaisesta netinkäytöstä.

Kuinka aloitan keskustelun sosiaalisen median palvelujen käytöstä lapsen tai nuoren kanssa?

 • Millaisia kuvia tai videoita lapsi jakaa?
 • Onko lapsella huonoja kokemuksia, millaisia? Miten hän toimi tukalassa tilanteessa? Miten voisi vastaisuudessa toimia?
 • Onko lapsella ystävinä sellaisia ihmisiä, joita ei ole koskaan tavannut?
 • Miksi palvelua käytetään? Mikä siinä on mielenkiintoista, hyvää?
 • Onko hän rajoittanut ja miltä osin oman profiilinsa julkisuutta?
 • Millaisia hyviä kokemuksia lapsella on palvelusta?
 • Onko lapsi tutustunut palvelun käyttäjäehtoihin ja käyttäytymissääntöihin?
 • Mitä mieltä hän on niistä? Noudattavatko muut käyttäjät niitä?

Sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia

Hyötyjä / mahdollisuuksia:

 • Tarjoaa mahdollisuuksia uusien sosiaalisten suhteiden / kaverisuhteiden solmimiseen.
 • Vahvistaa olemassa olevia sosiaalisia suhteita / kaverisuhteita / sukulaissuhteita.
 • Tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen välimatkoista riippumatta
  yhteisöistä voi saada tukea ja kannustusta, joka on tärkeää etenkin niille lapsille ja nuorille, jotka voivat muutoin tuntea itsensä ulkopuolisiksi.
 • Tarjoaa mahdollisuuden hankkia tietoa ja tutustua toisenlaisiin näkemyksiin, erilaisiin mielipiteisiin ja uusiin ideoihin.
 • Opettaa itseilmaisua ja mediataitoja.

Haasteita/riskejä:

 • henkilökohtaisten / yksityisten tietojen leviäminen
 • kiusaaminen
 • vie aikaa koulutyöltä, harrastuksilta, levolta
 • grooming (seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu)
 • huijaukset.

Sosiaalisen median palveluita ja sovelluksia

WhatsApp

WhatsApp on pikaviestinpalvelu älypuhelimille. Sillä pystyy tekstin lisäksi lähettämään kuvia, videoita, ääniviestejä, jakamaan oman sijainnin netin tai GPS:n kautta sekä jakamaan omia yhteystietojaan.
Internetin avulla toimivan WhatsAppin käyttö on vähentänyt maksullisten tekstiviestien suosiota. WhatsAppissa voi keskustella yhden kaverin kanssa tai perustaa ryhmiä, joissa voi olla enintään 256 henkilöä.
Palvelun ikäraja oli aiemmin 16 vuotta, mutta se on muuttunut 13 vuoteen syksyllä 2016.

YouTube

YouTube on netissä toimiva videopalvelu. YouTuben käyttäjät voivat lisätä sivustolle omia videoitaan sekä katsoa ja kommentoida muiden käyttäjien videoita.
Tubettaja tai tubaaja on henkilö tai ryhmä, joka tuottaa sisältöä ensisijaisesti videopalveluun. Tubettamisesta on muodostunut viime vuosien aikana kansainvälistä nuorisokulttuuria. YouTube tarjoaa elinkeinon osalle tubettajista.

Instagram

Instagram on sovellus, joka on tarkoitettu kuvien ja videoiden jakamiseen toisten kanssa. Kuvista ja videoista voidaan käydä keskusteluita ja vaihtaa mielipiteitä sekä niistä voi tykätä. My Stories -osuuteen voi julkaista lyhyitä videopätkiä ja kuvia, jotka poistuvat palvelusta vuorokauden sisällä.

Instagramissa on pikaviestimahdollisuus. Hashtagien eli #-merkin avulla käyttäjät löytävät kuvia ja videoita erilaisista aihepiireistä.

Mitä Instagramista pitäisi tietää?

Sovellusta käyttämällä opitaan monenlaisia sisällön tuottamiseen liittyviä mediataitoja, kehitetään omaa luovaa ilmaisua ja otetaan kantaa. Instagram, kuten muutkin sosiaalisen median sovellukset, mahdollistaa vertaistuen.
Kuvaaminen on tämän ajan lasten ja nuorten tapa havainnoida, pohtia, tulkita ja kyseenalaistaa maailmaa. Kuvaamisella myös tutkitaan ja tarkastellaan omaa persoonaa. Instagramin avulla kuvien jakaminen on vaivatonta.
Ikäraja 13, perustuu lapsen yksityisyyden suojaan netissä, ei Suomessa voimassaoleviin lakeihin.
Lapsen itse jakamat tai hänestä jaetut kuvat voivat vahingoittaa lapsen mainetta tai voivat saada aikaan epämieluisia ja häiritseviä yhteydenottoja.
Instagramissa voi olla joko julkinen tai yksityinen käyttäjä. Yksityisen käyttäjän seuraajaksi pitää pyytää lupa. Muistuta, ettei lapsesi kerro salasanaansa kellekään.

Snapchat

Snapchat on kuvaviestipalvelu, jonka avulla voi jakaa arjen mukavia hetkiä ”snäppeina” eli kuvina ja lyhyinä videoina. Snäppien muokkausmahdollisuudet ovat laajat, kuviin ja videoihin voi lisätä tekstiä, leimoja, kuvakkeita ja hymiöitä. Snapchatin erikoisuus on reaaliaikaiset kuva- ja äänitehosteet, jotka ovat osaltaan tehneet siitä niin suositun.

Snäpit voi lähettää joko palvelun muille käyttäjille tai julkiseen omaan tarinaan. Snapchat eroaa muista chatpalveluista siinä, että videot ovat korkeintaan 10 sekuntin mittaisia. Myös palveluun ladatut kuvat ovat näkyvissä korkeintaan 10 sekuntia kerrallaan.

Palvelun idea on, että kuvat ja videot kuvataan Snapchatissä, ja ne ovat käyttäjien nähtävissä 24 tuntia palveluun lataamisen jälkeen. Snäpin voi myös tallentaa.

Palvelun ikäraja on 13 vuotta.

Facebook

Facebook on sosiaalisen median sivusto, jonka välityksellä ystäviksi valittujen henkilöiden kanssa voidaan olla tekemisissä viestein, kuvin ja videoin. Facebookissa voi myös liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa tulevista tapahtumista.

Facebookissa jokaisella on oma sivu, jossa julkaistut asiat näkyvät. Näkymä riippuu käyttäjän asettamista yksityisyyden suojauksista.

Mitä Facebookista pitäisi tietää?

Facebookin suosio perustuu sen tunnettavuuteen, isoon käyttäjämäärään ja laajoihin käyttömahdollisuuksiin.

Facebook edellyttää, että käyttäjä on yli 13-vuotias. Käyttäjätilin luominen väärin tiedoin on Facebookin käyttöehtojen vastaista. Harkitsemattomat kommentit, sopimattomalle sisällölle altistuminen tai sen jakaminen edelleen sekä omien yksityistietojen leviäminen netissä ovat yleisempiä riskejä.

Tilit voivat olla yksityisiä tai julkisia. On hyvä, että lapsen kanssa tarkastellaan säännöllisesti ketkä hänen julkaisemiaan tietojaan voivat nähdä.

Nuoret eivät enää juuri aktiivisesti käytä Facebookia, esimerkiksi he eivät julkaise kaikille Facebook-kavereille näkyviä päivityksiä yhtä ahkerasti kuin vanhemmat sukupolvet. He kuitenkin seuraavat sen kautta itselleen tärkeitä sivuja, tapahtumia ja ryhmiä sekä käyttävät Facebookin yksityisviestipalvelu Messengeriä yhteydenpitoon esimerkiksi sukulaisiin.

Twitter

Twitter on mikroblogipalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää lyhyitä, 140 merkin pituisia viestejä (twiittejä) ja seurata toisten käyttäjien twiittejä. Palvelun oletusarvona on, että kaikki twiitit ovat julkisia.

Oman tilin twiitit on myös mahdollista suojata. Silloin kyseisen tilin twiittien lukuoikeuden saa vasta, kun hänet on hyväksytty tilin seuraajaksi. Twitterissä on mahdollista myös lähettää yksityisviestejä.

Twitterin avulla käyttäjät voivat jakaa näkemyksiään, kuvia, linkkejä ja videoita. Twitterissä seurataan myös ajankohtaisia ilmiöitä ja trendejä.

Mitä Twitteristä pitäisi tietää?

Twitter mainitsee käyttöehdoissaan, ettei palvelua ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Twitterissä voi monien muiden sosiaalisen median palveluiden tavoin jakaa sijaintitietoa omasta olinpaikastaan, jolloin nuori on kaikkien seuraajiensa tavoitettavissa.

Ask.fm

Ask.fm on yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat kysyä toisiltaan kysymyksiä nimellään tai anonyymisti.
Ask.fm kertoo olevansa paikka, jossa voi jutella toisten kanssa, tutustua uusiin ihmisiin sekä jakaa mielipiteitä ja ajatuksia.

Mitä Ask.fm:stä pitäisi tietää?

Palvelu mainostaa itseään hauskana paikkana. Jotta se pysyisi sellaisena, käyttäjiä kehotetaan noudattamaan palvelun asettamia sääntöjä. Kaikki eivät kuitenkaan niitä noudata, jolloin muiden kysymykset ja mielipiteet voivat loukata.

Alaikäisellä täytyy olla vanhemman tai holhoojan suostumus, jotta käyttöehdot voidaan hyväksyä ja Ask.fm:ää voidaan käyttää.

Ask.fm vaatii, että palvelun käyttäjä on vähintään 13-vuotias. Mikäli käyttäjä on tätä nuorempi, Ask.fm sulkee tilin ja pyrkii estämään palvelun käytön.

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata. Myös vastaamista ja vastauksen sisältöä kannattaa harkita.