Siirry sisältöön

Lapsi sosiaalisessa mediassa

Moni vanhempi miettii, onko lapsen sosiaalisen median käyttö turvallista. Mikä on hyvä palvelu lapselle, millaisissa palveluissa nuori on mukana? Mitä sosiaalisesta mediasta kannattaa tietää? Millaista keskustelua lasten ja nuorten kanssa on hyvä sosiaalisesta mediasta käydä?

Sosiaalisen median hyödyt ja haitat eivät niinkään liity siihen, että joku palvelu tai sovellus olisi itsessään huono. Tavallisesti ongelmat liittyvät siihen, että palvelun käyttäjät eivät noudata käyttäytymissääntöjä tai hyviä tapoja.

Vanhempana sinä voit kannustaa ja rohkaista lastasi toimimaan myönteisesti, turvallisesti ja toisia huomioivasti netissä ja sosiaalisessa mediassa. Nettitaitojen harjoittelu kannattaa aloittaa jo varhain.

Lapsille ja nuorille sosiaalinen media on yksi paikka muiden joukossa, jossa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siihen kuuluu samanlaisia asioita kuin kaikkeen muuhunkin toisten kanssa olemiseen.

Sosiaalisessa mediassa vaihdetaan kuulumisia, iloitaan ja hullutellaan yhdessä, osallistutaan ja vaikutetaan, mutta siellä voidaan myös kohdata vastoinkäymisiä, pahoittaa mielensä ja tulla kiusatuksi.

Sosiaalinen media ei ole erillään lasten ja nuorten muusta sosiaalisesta elämästä, vaan se on osa sitä.

Tunnettuja sosiaalisen median palveluita ovat esimerkiksi WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram ja Snapchat.

 • Ole kiinnostunut lapsesi netinkäytöstä.
 • Käyttäkää ja tutkikaa erilaisia medioita yhdessä.
 • Kysy, mitä palveluita hän käyttää, mikä niissä on hyvää ja innostavaa.
 • Arvosta ja kuuntele lapsen kokemusta ja kertomuksia hänen omasta netinkäytöstään.
 • Pyydä lasta kertomaan, mitä hän sosiaalisessa mediassa tekee: millaisia kuvia tai videoita hän julkaisee, keiden kanssa hän on tekemisissä, millaisissa ryhmissä hän on mukana?
 • Kysy, jos lapsesi voi näyttää, millaisia palvelut ovat. Voit myös kertoa, miten itse käytät sosiaalista mediaa.
 • Kerro lapsellesi, että sosiaalisessa mediassa voi toisinaan tapahtua ikäviä asioita, kuten epäreilua arvostelua tai nimittelyä.
 • Varmista, että lapsesi tietää, että voi kertoa sinulle myös ikävistä ja häiritsevistä kokemuksista.
 • Kerro myös muista tahoista, joille lapsesi voi uskoutua.
 • Kiitä lasta, jos hän kertoo kohdanneensa netissä jotain ikävää tai pelottavaa. Miettikää yhdessä mitä asialle voisi tehdä tai miten ikävän asian voisi jatkossa välttää.
 • Ohjaa lasta tutustumaan palvelun käyttösääntöihin ja yksityisyysasetuksiin. Tarkistakaa yhdessä, että lapsen yksityisyysasetukset ovat kunnossa.
 • Kannusta toimimaan ystävällisesti ja toiset huomioivasti aina netissä toimiessa.
 • Muistuta, ettei lapsesi kerro salasanaansa kellekään.
 • Kannusta lasta arvioimaan, miltä osin sosiaalisen median käytön on hyvä olla yksityistä, miltä osin julkista. Varmista, että lapsi ymmärtää keille hän viestii käyttäessään erilaisia sosiaalisen median kanavia.
 • Sosiaalisessa mediassa pätevät samat asiat kuin lasten muussakin sosiaalisessa kanssakäymisessä: kohtele toisia kunnioittavasti ja toimi vastuullisesti.
 • Jos käytät itse sosiaalista media ja jaat perheen kuulumisia käyttämissäsi palveluissa, muista kunnioittaa lapsen ja muiden perheenjäsenten yksityisyyttä. Aikuinen toimii tärkeänä esimerkkinä lapselle vastuullisesta ja muita kunnioittavasta ja huomaavaisesta netinkäytöstä.
 • Millaisia kuvia tai videoita lapsi jakaa?
 • Onko lapsella huonoja kokemuksia, millaisia? Miten hän toimi tukalassa tilanteessa? Miten voisi vastaisuudessa toimia?
 • Onko lapsella ystävinä sellaisia ihmisiä, joita ei ole koskaan tavannut?
 • Miksi palvelua käytetään? Mikä siinä on mielenkiintoista, hyvää?
 • Onko hän rajoittanut ja miltä osin oman profiilinsa julkisuutta?
 • Millaisia hyviä kokemuksia lapsella on palvelusta?
 • Onko lapsi tutustunut palvelun käyttäjäehtoihin ja käyttäytymissääntöihin?
 • Mitä mieltä hän on niistä? Noudattavatko muut käyttäjät niitä?
 • Tarjoaa mahdollisuuksia uusien sosiaalisten suhteiden / kaverisuhteiden solmimiseen.
 • Vahvistaa olemassa olevia sosiaalisia suhteita / kaverisuhteita / sukulaissuhteita.
 • Tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen välimatkoista riippumatta
  yhteisöistä voi saada tukea ja kannustusta, joka on tärkeää etenkin niille lapsille ja nuorille, jotka voivat muutoin tuntea itsensä ulkopuolisiksi.
 • Tarjoaa mahdollisuuden hankkia tietoa ja tutustua toisenlaisiin näkemyksiin, erilaisiin mielipiteisiin ja uusiin ideoihin.
 • Opettaa itseilmaisua ja mediataitoja.
 • henkilökohtaisten / yksityisten tietojen leviäminen
 • kiusaaminen
 • vie aikaa koulutyöltä, harrastuksilta, levolta
 • grooming (seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu)
 • huijaukset

Ladattavat materiaalit

Lapsen mediakasvatukseen liittyviä oppaita

Aiheeseen liittyvät

Tilaa uutiskirje

Takaisin ylös