421. Kotien pelisäännöt

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Keskustellaan erilaisista pelaamiseen liittyvistä säännöistä ja pohditaan mitä hyötyä säännöistä on esimerkkisääntöjen avulla.

Tila

Luokkahuone tai vastaava.

Tarvikkeet

Tehtävän säännöt printattuna tai PowerPointilla.

Kesto

15-45 min.

HyvinvointiMediakasvatus
5 - 9 luokat7 - 9 luokatNuorisotyöVanhemmat

Ladattavat materiaalit

Kerro osallistujille seuraava:
Pelaaminen on hauskaa, mutta joskus tulee pelattua liikaa niin, että se haittaa jo omaa hyvinvointia. Pelaaminen ja pelaamisajat voivat myös aiheuttaa erimielisyyksiä kotona. Tässä tehtävässä keskustellaan siitä, millaisilla säännöillä pelaaminen onnistuu häiritsemättä muita perheenjäseniä tai aiheuttamatta itselle haittoja.
Tehtävän avulla vertaillaan erilaisia sääntöjä. Tavoitteena on, että oppilaat keskustelevat erilaisista pelisäännöistä ja pohtivat, millaista apua erilaisista säännöistä on pelaamisen hallinnassa. Tehtävän lopuksi oppilaita voi kannustaa keskustelemaan kotona pelisäännöistä ja miettimään yhdessä toimivat säännöt.

Jaa oppilaat pareiksi. Anna jokaiselle parille pohdittavaksi yksi seuraavista pelisääntöehdotuksista:
1. Nuori saa pelata päivässä tietyn kellonajan, esim. klo 15–17.
2. Nuori saa pelata päivässä esim. kaksi tuntia valitse- manaan aikana.
3. Kun vanhempi pyytää lopettamaan, nuori saa vielä pelata meneillään olevan pelin loppuun tai seuraa vaan talletuspaikkaan.
4. Nuori saa pelata omaa lempipeliään esim. kolme peliä päivässä.
5. Nuorella ei ole sääntöjä pelaamiselle.

 

Pyydä pareja pohtimaan

• Mahdollistaako sääntö kiinnostavan pelaamisen? Miksi?
• Mitä pelaamiseen liittyviä haittoja säännöllä pystyy estämään?
• Pelaajankin odotetaan osallistuvan perheen arkeen (yhteiset ruokailut ym.). Kuinka hyvin sääntö rohkaisee tähän?
• Miten muokkaisitte sääntöä?

Keskustellaan yhdessä

• Miksi kodeissa on hyvä sopia pelaamiseen sääntöjä?
• Mitä hyötyä näistä säännöistä voi olla?
• Tarvitaanko puhelimen tai tietokoneen pelikäyttöön mielestänne muita sääntöjä? Millaisia?
• Miten ratkotte niitä tilanteita, joissa itsellänne ja kavereillanne on erilaiset säännöt?

Vinkki

Kokeilkaa tehtävää vanhempainillassa niin, että vanhemmat osallistuvat tehtävän tekemiseen. Mitä vanhemmat ajattelevat erilaisista säännöistä?

Lähteet

Rahja, Rauna & Helenius, Jenni 2018. Kenellä on peliohjain? Pelikasvatus lapsiperheessä. Teoksessa Pelikasvattajan käsikirja 2.