Siirry sisältöön

Mediakasvatus

Lapsuus ja nuoruus tapahtuvat myös mediassa

Lapset ja nuoret elävät ja kasvavat mediakulttuurissa, joka muodostuu lukemattomista mediasisällöistä, alustoista, välineistä ja ilmiöstä. Media ja sen merkitykset ovat lisääntyneet ihmisten arjessa. Myös kokemukset, vuorovaikutus ja oppiminen ovat muuntuneet entistä mediavälitteisemmiksi.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään elämään ja kasvuun kulttuurissa, jossa medialla on merkittävä rooli.

Mediakulttuuri on täynnä vaikuttimia, jotka osaltaan saavat median käyttäjiä ajattelemaan ja toimimaan tietyin tavoin. Media on osa todellisuutta, joka muotoilee ymmärrystä, näkökulmia ja todellisuudelle annettuja merkityksiä. Media vaikuttaa monin tavoin siihen, miten ja millaisia havaintoja maailmasta tehdään.

Mediakulttuuri tarjoaa kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan medialukutaitoa.

Vanhemmat tarjoavat tärkeän viitekehyksen lapselle ja nuorelle mediakokemusten jäsentämisessä ja medialukutaidon kehittymisessä. Myös päivähoidon henkilöstön, opettajien, nuoriso-ohjaajien ja muiden lasten kanssa toimivien ammattilaisten näkemykset ja tuki ovat keskeisiä.

Keskeistä MLL:n mediakasvatustyössä on myönteisen, hyvinvoivan ja turvallisen kehityksen ja toiminnan edistäminen digitaalisissa ympäristöissä ja medioituneessa arjessa.

Lue MLL:n mediakasvatustyöstä

MLL on mediakasvatuksen pitkäaikainen osaaja ja asiantuntija. MLL:n mediakasvatustyö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia monialaisesti.

MLL tukee vanhempia sekä lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia järjestämällä mediakasvatustilaisuuksia ja vanhempainiltoja, tarjoamalla koulutusta ammattilaisille ja tuottamalla aineistoja mediakasvatuksen tueksi. Lisäksi MLL:n kouluttajat vierailevat kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelemassa oppilaiden kanssa heidän mediankäytöstään ja myönteisestä nettikulttuurista.

MLL vaikuttaa lapsille ja nuorille myönteisen mediakulttuurin rakentumiseen työskentelemällä yhteistyössä toimialan ja erilaisten verkostojen kanssa. MLL painottaa, että aikuisilla on vastuu huolehtia lasten mediankäytöstä ja mediakasvatuksesta. Aikuisilla on velvollisuus ohjata ja tukea lasten mediankäyttöä, lapsella taas on oikeus mediakasvatukseen ja lapsen oikeuksien toteutumiseen myös mediakulttuurissa ja digitaalisissa ympäristöissä.

 

Euroopan unionin osarahoittama -logo

The contents of this publication are the sole responsibility of MLL and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvää

Tukea ja materiaalia mediakasvatukseen

Tietoa lasten mediankäytöstä Vanhempainnetissä

Nuorten mediakysely

Ruutujen lumo -uutiskirje

Vuosiraportti MLL:n nuorille suunnatusta mediakasvatustoiminnasta

Takaisin ylös