424. Loukkaava kohtelu koulussa ja netissä

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Tunnistaa ja nimetä erilaista loukkaavaa kohtelua.

Tila

Luokkahuone tai vastaava.

Tarvikkeet

Pallo tai vastaava merkki osoittamaan keskipistettä.

Kesto

15-45 min.

KaveritaidotKiusaaminen
5 - 9 luokatNuorisotyö

Ladattavat materiaalit

Laita pallo tilan keskelle ja kerro, että se kuvastaa kehän keskipistettä. Pyydä oppilaita asettumaan kehäksi pallon ympärille. Kerro, että esität heille koulu- ja nettiympäristöihin ja siellä tarvittaviin taitoihin liittyviä väitteitä ja kysymyksiä yksi kerrallaan. Pyydä osallistujia asettumaan kehälle sen mukaan, mitä mieltä he ovat väittämistä ja kysymyksistä: mitä lähempänä on keskipistettä, sitä enemmän on samaa mieltä ja mitä kauempana on keskipisteestä, sitä enemmän on eri mieltä. Harjoitteen voi toteuttaa myös jana-harjoitteena. Silloin oppilaat liikkuvat janalla, jossa toisessa päässä on samaa mieltä, toisessa eri mieltä.

Kukin valitsee sellaisen kohdan, joka parhaiten kuvaa omaa kantaa asiaan. Muistuta osallistujille, ettei väittämiin ole oikeita tai vääriä vastauksia. Kyse on omista kokemuksista, näkemyksistä ja mielipiteistä. Kunkin väittämän jälkeen voit kysyä osallistujien ajatuksia janalle asettumisestaan ja väittämästä. Kerro myös, että keskustelun aikana saa vaihtaa paikkaa kehällä, mikäli ajatukset muuttuvat.
Harjoitteessa puhutaan sosiaalisten medioiden käytöstä. Kerro osallistujille, että jos ei käytä mitään somea itse, niin voi vastata väittämiin sen perusteella, miten arvelee asian olevan.

Väittämät

 1. Koulussa on helppo olla oma itsensä.
 2. Somessa ja peleissä on helppo olla oma itsensä.
 3. Uutisissa ja sosiaalisessa tapahtuvat asiat näkyvät koulun arjessa.
 4. Kiusaamisella koulussa ja ajankohtaisilla uutisilla on yhteys.
 5. Kiusaaminen tai loukkaava kohtelu netissä on yleistä nuorten keskuudessa.
 6. Olen nähnyt netissä kiusaamista tai loukkaavaa kohtelua, joka liittyy koulumme oppilaisiin.
 7. Olen huomannut, että johonkin oppilaaseen on kohdistunut koulussa tai netissä loukkaavia puheita hänen äidinkielensä tai taustansa takia.
 8. Olen huomannut, että jotakin oppilasta on alettu syrjimään maailman tilanteen takia.
 9. Olen huomannut, että joku ei kiusaamisen tai syrjinnän pelossa uskalla puhua omaa kieltään.
 10. Olen huomannut jännitteitä tai ristiriitoja eri taustoista tulevien oppilaiden välillä, mitä eri aiemmin ole ollut.
 11. Netissä on helpompi kiusata kuin kasvotusten
 12. En voi hyvin, jos näen ympärilläni kiusaamista
 13. Koulussa on ainakin yksi aikuinen, joka voisi auttaa, jos koulumme oppilas kohtaa kiusaamista
 14. Kerron näkemästäni kiusaamisesta aina jollekin
 15. Voisin jollain tavalla auttaa, jos huomaan, että jotakuta kohdellaan netissä, somessa tai pelissä huonosti.
 16. Voin puolustaa kiusattua ja osoittaa myötätuntoa.

Kerro osallistujille

Ajankohtaiset uutiset ja sosiaalinen media voivat näkyä kiusaamisena koulussa, vapaa-ajalla ja netissä. Kiusaaminen ja syrjintä on aina väärin. Netissä tapahtuvaan kiusaamiseen voi puuttua myös esim. ilmoittamalla some-kanavan ylläpidolle asiattomasta käyttäytymisestä. Kiusaaminen harvoin rajoittuu joko kouluun tai nettiin. Koulukiusaaminen voi jatkua netissä ja toisinpäin. On tärkeää kertoa näistäkin tilanteista aikuisille, jotta loukkaava kohtelu saadaan yhdessä katkaistua. Koulussa kiusaamiseen puuttuminen on aikuisten vastuulla. On tärkeää kertoa tukioppilaille, jos aikuiset huomaavat kiusaamista. Myös tukioppilaat voivat myös asettua kiusatun tueksi. MLL:n tekemän kyselyn mukaan yksinäistä ja kiusattua nuorta auttaa eniten se, että toinen nuori juttelee hänen kanssaan, istuu viereen tai lähettää rohkaisevia viestejä. Yleisestikin kannattaa puuttua loukkaavaan kohteluun sitä huomatessaan.