424. Loukkaava kohtelu koulussa ja netissä

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Tunnistaa ja nimetä erilaista loukkaavaa kohtelua.

Tila

Luokkahuone tai vastaava.

Tarvikkeet

Pallo tai vastaava merkki osoittamaan keskipistettä.

Kesto

15-45 min.

KiusaaminenKohtaaminen
5 - 9 luokatNuorisotyö

Ohjeet

Laita pallo tilan keskelle ja kerro, että se kuvastaa kehän keskipistettä. Pyydä oppilaita asettumaan kehäksi pallon ympärille. Kerro, että esität heille koulu- ja nettiympäristöihin ja siellä tarvittaviin taitoihin liittyviä väitteitä ja kysymyksiä yksi kerrallaan. Pyydä osallistujia asettumaan kehälle sen mukaan, mitä mieltä he ovat väittämistä ja kysymyksistä: mitä lähempänä on keskipistettä, sitä enemmän on samaa mieltä ja mitä kauempana on keskipisteestä, sitä enemmän on eri mieltä.

Kukin valitsee sellaisen kohdan, joka parhaiten kuvaa omaa kantaa asiaan. Muistuta osallistujille, ettei väittämiin ole oikeita tai vääriä vastauksia. Kyse on omista kokemuksista, näkemyksistä ja mielipiteistä. Kunkin väittämän jälkeen voit kysyä osallistujien ajatuksia janalle asettumisestaan ja väittämästä. Kerro myös, että keskustelun aikana saa vaihtaa paikkaa kehällä, mikäli ajatukset muuttuvat.
Somella tarkoitetaan tässä tehtävässä erilaisia sosiaalisen median sovelluksia ja niiden käyttämistä, kuten esim. WhatsAppin käyttämistä kavereiden kanssa viestittelyyn. Kerro osallistujille, että jos ei käytä mitään somea itse, niin voi vastata väittämiin sen perusteella, miten arvelee asian olevan.

Väittämät

1. Koulussa on helppo olla oma itsensä.
2. Somessa on helppo olla oma itsensä.
3. Netissä tapahtuvat asiat näkyvät koulun arjessa.
4. Kiusaamisella koulussa ja kiusaamisella netissä on usein yhteys.
5. Kiusaaminen tai loukkaava kohtelu netissä on yleistä nuorten keskuudessa.
6. Olen nähnyt netissä kiusaamista tai loukkaavaa kohtelua, joka liittyy koulumme oppilaisiin.
7. Koulussa on ainakin yksi aikuinen, joka voisi auttaa, jos koulumme oppilas kohtaa kiusaamista netissä.
8. Voisin jollain tavalla auttaa, jos huomaan, että jotakuta kohdellaan netissä huonosti.
9. Pieniä hyviä tekoja voi tehdä toisille myös netissä.

Kerro osallistujille

Netissä tapahtuvaan kiusaamiseen voi puuttua myös esim. ilmoittamalla some-kanavan ylläpidolle asiattomasta käyttäytymisestä. Kiusaaminen harvoin rajoittuu joko kouluun tai nettiin. Koulukiusaaminen voi jatkua netissä ja toisinpäin. On tärkeää kertoa näistäkin tilanteista aikuisille, jotta loukkaava kohtelu saadaan yhdessä katkaistua. Koulussa kiusaamiseen puuttuminen on aikuisten vastuulla. On tärkeää kertoa tukioppilaille, jos aikuiset huomaavat kiusaamista. Tukioppilaat voivat myös asettua kiusatun tueksi. MLL:n tekemän kyselyn mukaan yksinäistä ja kiusattua nuorta auttaa eniten se, että toinen nuori juttelee hänen kanssaan, istuu viereen tai lähettää rohkaisevia viestejä. Yleisestikin kannattaa puuttua loukkaavaan kohteluun sitä huomatessaan.