432. Netin herättämät tunteet

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Tehtävässä jutellaan netinkäytön herättämistä ajatuksista ja tunteista hymiöiden avulla

Tila

Luokkahuone tai vastaava

Tarvikkeet

Riittävä määrä liitteen hymiölappuja tulostettuina ja leikattuina

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusTunteet
1 - 9 luokatKummituntiNuorisotyö

Ladattavat materiaalit

Liitteet

Tehtävän tarkoituksena on keskustella hymiöiden avulla siitä, millaisia ajatuksia ja tunteita netinkäyttö herättää ja millainen ympäristö internet on oppilaiden silmin. Tehtävää voi hyödyntää esimerkiksi lämmittelyharjoituksena ja keskustelunavauksena.

Levitä tulostetut ja leikatut hymiölappuja esille isolle pöydälle, lattialle tai muulle pinnalle.

Pyydä kutakin oppilasta valitsemaan yksi hymiö, joka

  1. kuvaa parhaiten omaa netinkäyttöä
  2. kuvaa parhaiten sitä, millainen ympäristö netti on omanikäisten netinkäyttäjien silmin

 

Kun kaikki ovat valinneet hymiönsä, asettukaa rinkiin, jossa kaikki näkevät toisensa. Pyydä kutakin oppilasta esittelemään valitsemansa hymiöt ja perustelemaan valintansa.

Tehkää lyhyt yhteenveto. Mitä hymiöitä valittiin eniten? Mitä vähiten?

Keskustelkaa, miten eri tavoilla erilaiset ihmiset voivat tulkita erilaisia hymiöitä ja mitä siitä voi seurata. Millaiset asiat voivat aiheuttaa netissä väärinymmärryksiä? Voit pyytää oppilaita keksimään lisää kysymyksiä, joihin voi hymiöitä valitsemalla vastata. Mikä esimerkiksi on sellainen hymiö, jota itse käyttää kaikkein eniten?