436. Tapauksia netissä

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Tehtävässä työskennellään nettiin ja sosiaaliseen mediaan liittyvien kuvitteellisten esimerkkitapausten parissa ja etsitään ratkaisuja kiperiin nettitilanteisiin ja kiusaamiseen eri ympäristöissä

Tila

Luokkahuone tai muu pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila

Tarvikkeet

Liitteen esimerkkitapaukset tulostettuina

Kesto

15-45 min.

KiusaaminenMediakasvatusRyhmän dynamiikka
5 - 9 luokat7 - 9 luokatNuorisotyö

Liite

Tehtävässä työskennellään pienryhmittäin kuvitteellisten, nettiin ja nuorten käyttämiin sosiaalisen median kanaviin liittyvien esimerkkitapausten parissa. Esimerkkitapauksen liittyvät nuoriin, kouluun ja kiusaamiseen sekä loukkaavaan tai epäasialliseen käyttäytymiseen nettiympäristöissä. Tapauksia voi pohtia yleisellä tasolla tai tukioppilastoiminnan näkökulmasta. Tehtävään kuuluu yhteensä kahdeksan kuvitteellista tilannetta, jotka löytyvät tehtäväkortin liitteestä. Voit käsitellä ryhmät kanssa kaikki esimerkkitapaukset tai valikoida ryhmällesi tai tavoitteisiin sopivimmat.

 

Jaa ryhmä pareiksi tai kolmen hengen pienryhmiin. Anna kullekin ryhmälle käsiteltäväksi yksi tulostettu esimerkkitapaus. Aikaa tapausten käsittelyyn voi antaa esimerkiksi kymmenen minuuttia. Liitteen esimerkkitapausten perään on kirjoitettu ryhmän keskustelua ja pohdintaa tukevia kysymyksiä.

Vaihtoehtoisesti harjoituksen voi toteuttaa siten, että eri tapausesimerkkejä sijoitettu ympäri luokkahuonetta ja ryhmät kiertävät kaikki pisteet vuorollaan.

Kun pienryhmien työskentelyaika on kulunut, pyydä kutakin ryhmää esittelemään oman tapauksensa ja mitä ajatuksia se ryhmässä herätti. Voitte keskustella lopuksi tapauksista ja tehtävän teemoista vielä yhdessä koko ryhmän kesken.

Keskustelun tueksi

  • Mitä arvelette tapauksissa esiintyvien nuorten ja muiden henkilöiden ajattelevan tai tuntevan
  • Mistä tapaus voisi johtua tai mitä sen taustalla voi olla?
  • Millaisia suhteita eri osapuolten välillä voi olla?
  • Miten itse toimisitte tilanteessa?
  • Miten netissä tapahtuvaan häirintää tai kiusaamiseen voi puuttua?
  • Millaisia vaikutuksia netissä koetulla kiusaamiselle, häirinnällä tai loukkaavalla kohtelulla voi olla yksilölle ja muun elämän kannalta? Entä muille saman yhteisön jäsenille?