820. Tilannekortit

800. Kaveritaidot

Tehtävä

Pohditaan erilaisia yksinäisyyteen ja kiusaamiseen liittyviä tilanteita koulun arjessa ja mietitään, mitä itse voi tehdä tukeakseen muita.

Tila

luokkahuone

Tarvikkeet

tilannekortit (liite)

Kesto

15-45 min.

EmpatiaKaveritaidotKiusaaminenVuorovaikutus
1 - 6 luokat

Liitteet

Aseta tilannekortit tekstipuoli alaspäin pöydälle tai lattialle. Pyydä jotakin oppilasta valitsemaan yksi tilannekortti. Korteissa on kuvattu erilaisia ongelmatilanteita, joihin oppilaat keksivät ratkaisukeinoja. Oppilas lukee kortin ääneen. Keskustelkaa, miten voi tilanteessa toimia. Kysy myös, keneltä kyseisessä tilanteessa voi pyytää apua.

Valitkaa lopuksi yksi hyvä ratkaisukeino ja näyttelijät, jotka esittävän tilanteen roolileikkinä. Valitkaa tämän jälkeen uusi tilannekortti ja pohtikaa ratkaisuja siihen. Tehtävän voi toteuttaa myös pienryhmissä siten, että kukin ryhmä saa oman tilannekortin ja pohtii ratkaisuja tilanteeseen. Lopuksi tilanteet ja ratkaisut käydään yhdessä läpi. Ryhmät voivat vielä esittää roolileikkinä omat tilanteensa. Huom. Näytelmät voi esittää myös omalle kummiluokalle ja pohtia sen jälkeen yhdessä näytelmien tapahtumia.