Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskustoimiston taloushallinnon tietosuojaseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
PL 141, 00531 Helsinki
075 32451 www.mll.fi

Mirva Eskelinen
mirva.eskelinen(at)mll.fi
075 324 5532

MLL:n taloushallinto

EmCe Solution Partner Oy
Jämsänkatu 2
00520 Helsinki
puhelin: +358 424 9841

Emce Palkkapalvelut Oy
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
puhelin: 0207 209 720

Lehtipiste Oy, Postituspojat
Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa
puhelin: 020 764 2000

Magic Cloud Oy
Hallituskatu 8
33200 Tampere
puhelin: 010 328 4700

Basware Oyj
Linnoitustie 2, Cello
02600 Espoo
puhelin: +358 9 879 171

Henkilötietoja käsitellään osana seuraavia toimintoja: Kirjanpito ja Sisäinen laskenta, Palkanlaskenta, Ostoreskontra, Myyntireskontra, Laskutus ja Varastonhallinta. Henkilötietoja käsitellään kirjanpidon ja palkanmaksun tarpeisiin ja niihin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden suorittamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään kirjanpito- ja muun lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

MLL:n henkilökunta, palkkionsaajat, luottamushenkilöt ja muut henkilöt, joille suoritetaan maksuja. MLL:n kuukausilahjoittajat ja muut lahjoittajat. MLL:n asiakkaat; tuotteita ostaneet henkilöt, vuokralaiset, tilaisuuksiin osallistuneet henkilöt. MLL:n henkilökunnasta, palkkion- ja matkakorvauksensaajista palkanmaksun ja verottajan edellyttämät henkilötiedot. MLL:n vuokralaisista vuokrasuhteen edellyttämät tiedot. Muista henkilöryhmistä tarvittaessa yhteystiedot ja pankkiyhteystiedot.

Henkilöiden omat ilmoitukset.

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Digitaalisessa muodossa tallennettujen tietojen palvelinympäristöjen toimittajat ja niiden alihankkijat saattavat käsitellä Henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös