Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton koulurekisteri Koren tietosuojaseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Myöhemmin MLL)
PL 141, 00531 Helsinki
p 075 32451
www.mll.fi

Paula Aalto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
PL 141
00531 HELSINKI
paula.aalto(at)mll.fi

MLL:n koulurekisteri Kore

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tiedotukseen (MLL:n kouluille tarjoama tuki kuten koulutukset, aineistot ja yhteistyömahdollisuudet), viestintään sekä tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämiseen.

Kehätieto Oy
Panuntie 6, 00620 HELSINKI
p 010 835 4400

Rekisteröityneen käyttäjän tiedot säilyvät niin kauan kun hän käyttää palvelua. Rekisteröityneiden henkilöiden henkilötiedot poistetaan 3 vuotta sen jälkeen, kun tunnusta ei ole käytetty. Käyttäjätunnukset voidaan myös passivoida käyttäjän pyynnöstä. Koulun henkilötiedot poistetaan henkilön pyynnöstä.

Tapahtumaosallistumisten erityisruokavaliotiedot poistetaan automattisesti vuoden kuluttua tapahtuman jälkeen.

 • Rekisterin pääkäyttäjillä on oikeus kaikkiin rekisterin toimintoihin ja kaikkiin henkilötietoihin.
 • MLL:n keskusjärjestön työntekijät -käyttäjäryhmällä on oikeus rekisterin kaikkiin yhteystietoihin ja kaikkiin toimintoihin lukuun ottamatta käyttäjähallintaa ja ohjaustietoja.
 • Koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä vastaavat MLL:n piiritoimistojen työntekijät -käyttäjäryhmällä on oikeus vain oman alueen koulutustapahtumiin, mutta henkilöhaun kautta oikeus kaikkiin rekisterin yhteystietoihin. Poiminta ja raportit vain oman alueen kouluista, koulutustapahtumista ja kouluttajista. Muokkausoikeus seuraaviin rekisterin toiminnallisuuksiin: yhteystiedot, aktiviteetit, koulutustapahtumat ja poiminnat.
 • MLL:n nuorisotyön kouluttajat -käyttäjäryhmällä on oikeus sen MLL:n piirin kouluihin, yhteystietoihin ja koulutustapahtumiin, joiden alueella toimii kouluttajana. Ei oikeutta lisätä uusia henkilöitä tai kouluja.
 • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot yhteydenottoa varten)
 • Koulun nimi, osoite, laskutusosoite ja tiedot tukioppilastoiminnasta
 • Lupatiedot (esim. mahdolliset yhteydenottokiellot)
 • Osallistumistiedot (MLL:n tilaisuudet)

Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen ja tukioppilastoiminnan kartoituksen yhteydessä kerättävät tiedot sekä henkilön osallistumistiedot MLL:n tilaisuuksista. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja rekisteröityneet henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.4.2023.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös