Mannerheimin Lastensuojeluliiton koulurekisteri Koren tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Myöhemmin MLL)
PL 141, 00531 Helsinki
p 075 32451
www.mll.fi

2. Yhteyshenkilö

Jenni Helenius
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
PL 141
00531 HELSINKI
jenni.helenius(at)mll.fi

3. Rekisterin nimi

MLL:n koulurekisteri Kore

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tiedotukseen (MLL:n kouluille tarjoama tuki kuten koulutukset, aineistot ja yhteistyömahdollisuudet), viestintään sekä tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämiseen.

5. Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään:

Kehätieto Oy
Panuntie 6, 00620 HELSINKI
p 010 835 4400

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröityneen käyttäjän tiedot säilyvät niin kauan kun hän käyttää palvelua. Käyttämättömät tunnukset ja niihin liittyvät henkilötiedot poistetaan 3 vuotta sen jälkeen, kun tunnusta ei ole käytetty tai käyttäjä pyytää tietojensa poistamista. Käyttäjätunnukset voidaan myös passivoida käyttäjän pyynnöstä.

Tapahtumaosallistumisten erityisruokavaliotiedot poistetaan automattisesti vuoden kuluttua tapahtuman jälkeen.

7. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

 • Rekisterin pääkäyttäjillä on oikeus kaikkiin rekisterin toimintoihin ja kaikkiin henkilötietoihin.
 • MLL:n keskusjärjestön työntekijät -käyttäjäryhmällä on oikeus rekisterin kaikkiin yhteystietoihin ja kaikkiin toimintoihin lukuun ottamatta käyttäjähallintaa ja ohjaustietoja.
 • Koulu- ja oppilaitosyhteistyöstä vastaavat MLL:n piiritoimistojen työntekijät -käyttäjäryhmällä on oikeus vain oman alueen koulutustapahtumiin, mutta henkilöhaun kautta oikeus kaikkiin rekisterin yhteystietoihin. Poiminta ja raportit vain oman alueen kouluista, koulutustapahtumista ja kouluttajista. Muokkausoikeus seuraaviin rekisterin toiminnallisuuksiin: yhteystiedot, aktiviteetit, koulutustapahtumat ja poiminnat.
 • MLL:n nuorisotyön kouluttajat -käyttäjäryhmällä on oikeus sen MLL:n piirin kouluihin, yhteystietoihin ja koulutustapahtumiin, joiden alueella toimii kouluttajana. Ei oikeutta lisätä uusia henkilöitä tai kouluja.

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

 • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot yhteydenottoa varten)
 • Koulun nimi, osoite, laskutusosoite ja tiedot tukioppilastoiminnasta
 • Lupatiedot (esim. mahdolliset yhteydenottokiellot)
 • Osallistumistiedot (MLL:n tilaisuudet)

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen ja tukioppilastoiminnan kartoituksen yhteydessä kerättävät tiedot sekä henkilön osallistumistiedot MLL:n tilaisuuksista. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja rekisteröityneet henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.3.2021.

Aiheeseen liittyvät