Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tietosuojaseloste: Tapahtumat, markkinointi ja viestintä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
PL 141
00531 Helsinki
075 32451 www.mll.fi

Heidi Kukkola
heidi.kukkola(at)mll.fi

MLL käsittelee henkilötietoja MLL:n tapahtumiin (ml. koulutukset) ja kyselyihin osallistumista sekä viestintää ja markkinointia varten. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, uutiskirjeen tilaaminen ja kyselyihin liittyviin arvontoihin osallistuminen sähköpostin luovuttamista.

Lyyti Oy (2117752-6)
Linnankatu 13a A18
20100 Turku
asiakaspalvelu(at)lyyti.fi / 02 480 911 91

Moodle
DataHouse Oy
Oravanpiha 2
24100 Salo
Tero Nummila 040 540 9584

Creamailer Oy
Ilkantie 4
00400 Helsinki
tuki(at)creamailer.fi

Webropol Oy
Huovitie 3
00400 Helsinki
www.webropol.fi
020 1552 150

Tapatumat (ml. koulutukset): henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi, enintään 2 vuoden ajan. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja ne säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Suostumuksensa antaneiden sähköpostiosoitteet säilytetään markkinointiviestintää varten, kunnes suostumus perutaan. Kyselyihin osallistuneiden tiedot säilytetään vain siinä tapauksessa, että nämä ovat osallistuneet arvontoihin tms. ja ne poistetaan arvonnan suorittamisen jälkeen.

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat tapahtumiin ja kyselyihin osallistujat sekä markkinointiviestintäluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

Lisäksi maksullisessa tapahtumista tallennetaan maksutiedot.

Osallistujan ilmoittamat tiedot.

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Digitaalisessa muodossa tallennettujen tietojen palvelinympäristöjen toimittajat ja niiden alihankkijat saattavat käsitellä Henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.5.2018.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös