Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton yleinen tietosuojalauseke

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöämme 28.2.2020.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (jäljempänä ”MLL”) on sitoutunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien ja MLL:n sisältöjä käyttävien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke kuvaa MLL:n henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Tätä tietosuojalauseketta sovelletaan, kun MLL on rekisterinpitäjä ja kun viittaamme tämän tietosuojalausekkeen soveltumiseen MLL:n sisältöjen käytön yhteydessä. Voimme antaa tietosuojaan liittyviä lisätietoja myös yksittäisen palvelun, sivuston tai sovelluksen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on MLL:n toimintaan osallistuminen jäsenenä, vapaaehtoisena, lahjoittajana tai muilla tavoin.

MLL:n sisältöjä voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin. MLL ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Mikäli et hyväksy tämän tietosuojalausekkeen mukaisia käytäntöjä, emme suosittele, että luovutat henkilötietojasi MLL:lle.

MLL voi kerätä käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä ilmoittautuessasi MLL:n vapaaehtoistoimintaan, tehdessäsi lahjoituksen tai osallistuessasi erilaisiin MLL:n järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Lisäksi henkilötietoja kerätään mm. kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. MLL kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

Saatamme kerätä eri yhteyksissä seuraavia tietoja:

 • Nimi tai nimimerkki
 • Salasana tai muu yksilöivä tunnus
 • Sähköpostiosoite ja muita yhteystietoja
 • Käyttäjän muita itseään kuvaavia tietoja, kuten syntymäaika ja sukupuoli
 • Luvat, suostumukset ja tietoja kieli- tai muista vastaavista valinnoistasi
 • Kiinnostuksen kohteet
 • Kilpailuihin ja arvontoihin liittyvät tiedot
 • Tutkimus- ja kyselytiedot
 • Palautteet
 • Muut suostumuksellasi antamasi tai luovutetut tiedot, esim. ulkopuolisista lähteistä kerätyt tiedot.

Keräämme tietoja eri tavoin, esimerkiksi syöttäessäsi tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, sisältöjen käytön yhteydessä tai osallistuessasi kilpailuihin, arvontoihin tai tutkimuksiin.

Eri järjestelmät saattavat kerätä käyttäjästä myös:

 • Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot
 • Asiakasviestinnän tiedot, esimerkiksi tiedot linkkien klikkauksista
 • IP-osoite
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen.

MLL kerää pääasiallisesti henkilötietoja niiltä, jotka osallistuvat MLL:n järjestämiin tapahtumiin, kuten koulutuksiin tai seminaareihin.

Järjestelmät keräävät käyttäjästä taustatietoa, jotta järjestelmien ja sovellusten käyttäminen on sujuvampaa ja ylipäätänsä mahdollista.

Henkilötietoja voidaan käyttää MLL:n markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme tapahtumia koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä toimintaamme liittyen tai MLL:n toimintaan ja/tai varainhankintaa koskevaan markkinointiin liittyen, mukaan lukien suoramarkkinointi.

Säilytämme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötiedot. Esimerkiksi jäsentiedot poistuvat järjestelmästä kaksi vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen, silloin kun niiden sälyttämiselle ei ole muuta perustetta kuten merkinnät ansiomerkeistä tai luottamustoimista. Tämän jälkeen jäsentiedot muutetaan sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa, jotta niitä voidaan käyttää tilastointin.

Kaikista järjestelmistämme tiedot eivät kuitenkaan poistu automaattisesti, jolloin käyttäjän tulee itse olla kirjallisesti yhteydessä MLL:ään halutessaan kaikki tietonsa poistettavaksi.

Huomioithan, että jotkut MLL:n sivustot saattavat sisältää julkisia, vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä toiminnallisuuksia, kuten kommenttiosioita tai keskustelupalstoja. Tällöin nimimerkkisi ja tuottamasi sisältö saattavat jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun olet lopettanut rekisteröimäsi käyttäjätunnuksen tai käyttäjäsuhde päättyy.

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Jotkut MLL:n järjestelmät, muun muassa Yhdistysnetti ja Koulurekisteri antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja. Kehotamme käyttäjiä aika ajoin tarkistamaan tietojensa ajantasaisuuden tällaisia toiminnallisuuksia käyttäen. On käyttäjän vastuulla päivittää antamansa henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

MLL ei lähtökohtaisesti myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi MLL:n ulkopuolelle. MLL voi kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti näytetä muille käyttäjille, mutta joissain sivustoissa voit halutessasi jakaa esimerkiksi nimimerkin tai muita tietojasi muiden käyttäjien kanssa. Kehotamme harkitsemaan huolellisesti ennen kuin jaat henkilötietojasi tai muita tietoja muille käyttäjille.

MLL käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, jäsenmaksulaskutukseen ja asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, jäsen- ja sidosryhmäviestintään, erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen tai muuhun varainhankintaan. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa MLL:n alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat MLL:n palvelujen toteuttamiseen ja/tai varainhankintaa koskeviin markkinointitarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.  

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja MLL:n määrittämiin tarkoituksiin. MLL velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

MLL pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. MLL:n järjestelmiä saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. MLL huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muutenkin siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

MLL:n sivustoilla ja palveluissa on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). MLL:n sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta.

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne.

MLL käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.

Tietosuojaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen tietosuoja(at)mll.fi

MLL:lla on oikeus muuttaa tätä selostetta. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.    

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 28.2.2020.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös