Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton lahjoittajarekisterin tietosuojaseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
PL 141, 00531 Helsinki
075 32451 www.mll.fi

Tiina Vienanlinna
tiina.vienanlinna(at)mll.fi
075 32451

Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen lahjoittajien tietojen oikea ja ajantasainen hallinto, lahjoittajarekisterin ylläpito ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu:

1) Lainsäädäntöön
a. Kirjanpitolakiin,
b. Rahankeräyslakiin tilitysvelvollisuuden täyttämiseksi ja
c. Rahankeräyslakiin kuuluvan tietojensaantioikeuden ja valvonnan järjestämiseksi niiltä osin kuin lahjoitukset tehdään tilinsiirtoa hyväksikäyttäen.

2) Suostumukseen niiltä osin kuin lahjoitus tehdään suorana käteislahjoituksena.

Sofigate Group Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
privacy@sofigate.com
www.sofigate.com

Lahjoittajatiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on säännöllinen lahjoittaja. Lahjoituksen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan viimeisestä lahjoituksesta. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan em. säilytysaikojen puitteissa.

Rekisterissämme käsitellään nykyisten ja entisten yksityislahjoittajien ja lahjoittajaorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

Rekisterissä käsitellään lahjoittajien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita lahjoituksen hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Lahjoittajan nimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Verkkolaskuosoite tai laskutussähköpostiosoite

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Henkilötiedot voidaan luovuttaa rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelijä toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Digitaalisessa muodossa tallennettujen tietojen palvelinympäristöjen toimittajat ja niiden alihankkijat saattavat käsitellä Henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.3.2024.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös