Rahoitus

Vuonna 2016 toiminnan volyymi oli 9,7 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautui:

  • Raha-automaattiyhdistys (36 %)
  • Säätiöavustukset (16 %)
  • Varainhankinta ja lahjoitukset (13 %)
  • Jäsenmaksut (6 %)
  • Lasten Päivän Säätiö (5 %)
  • Valtio, kunnat ja EU (6 %)
  • Sijoitustoiminta ja satunnaiset tuotot (12 %)
  • Muut tuotot (6 %)

 

Raha-automaattiyhdistys

Raha-automaattiyhdistys (RAY) on Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan suurin rahoittaja. MLL saa RAY:lta sekä yleisavustusta että kohdennettua toiminta-avustusta.

RAY on myöntänyt MLL:lle 2,961 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Avustuksia myönnettiin mm. Lasten ja nuorten puhelimeen, nettiin ja chattiin, perhekeskustoimintaan, tukioppilastoimintaan, Vanhempainpuhelimeen ja -nettiin, mentalisaatioperustaiseen vanhempainryhmätoimintaan sekä yleisavustuksena lastensuojelutyön tukemiseen.

RAY tukee vuosittain noin 800 järjestön toimintaa yli 300 miljoonalla eurolla. RAY:n perusti kahdeksan hyväntekeväisyysjärjestöä yhdessä valtiovallan edustajien kanssa vuonna 1938. MLL on yksi näistä perustajajärjestöistä.

 

Lasten Päivän Säätiö

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yksi Lasten Päivän Säätiön perustajajäsenistä. Lasten Päivän Säätiön toiminnan tarkoituksena on Linnanmäen huvipuistoa ylläpitämällä ja kehittämällä kerätä varoja suomalaiselle lastensuojelutyölle.
 
Linnanmäen vuoden 2016 tuloksesta lahjoitettiin ennätykselliset 4,3 miljoonaa euroa lastensuojelutyölle, josta MLL:n osuus oli noin puoli miljoonaa euroa. Vuosien aikana lastensuojelutyölle on lahjoitettu yhteensä yli 100 miljoonaa euroa. 

 

Päivitetty 13.1.2017