Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta vuonna 2023

Vuonna 2023 Mannerheimin Lastensuojeluliitossa alueellinen toiminta lähti upeaan uuteen vauhtiin ja kasvuun koronavuosien jälkeen. Kohtasimme monipuolisessa toiminnassamme vuoden aikana lähes miljoona suomalaista, ja kohtaamisten määrä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Mukana MLL:n työtä mahdollistamassa oli yli 32 000 vapaaehtoista, jotka tekivät vuoden aikana yli 550 000 tuntia vapaaehtoistyötä.

Tervetuloa tutustumaan Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, sen vapaaehtoisiin ja monipuoliseen toimintaan sekä mitä yhdessä teimme lasten hyväksi vuonna 2023.


MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa kannattelee värikästä lippunauhaa

Lähes miljoona kohtaamista MLL:n toiminnan piirissä – mikä määrä ilon, toivon, avun ja lämmön hetkiä!

MLL:n visiossa Suomi on yhteiskunta, jossa lapsen oikeudet asetetaan etusijalle. Tämän tavoitteen pidämme kirkkaana silloinkin, kun maailmassa myllertää. Vuonna 2023 Suomessa tuli voimaan pitkään valmisteltu, valtava palvelurakenneuudistus, kun uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkui, ja keskustelu turvallisuustilanteesta oli uutisissa päivittäin. Monen perheen taloudellinen tilanne tiukkeni. Julkisessa keskustelussa kuului huoli erityisesti lasten ja nuorten mielenterveydestä ja matalan kynnyksen palvelujen riittämättömyydestä. Kaiken keskellä meidän on jatkettava päättäväisesti niin arkista tärkeää toimintaamme kuin aktiivista vaikuttamis- ja yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Lämmin kiitos kaikille MLL:n vapaaehtoisille, lahjoittajille ja tukijoille, jotka teette tärkeän työmme mahdolliseksi. Jokainen kohtaaminen toiminnassamme on tärkeä ja ainutlaatuinen.

Milla Kalliomaa
pääsihteeri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ryMLL:n toiminnan lukuja vuodelta 2023

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, jonka työ on mahdollista vapaaehtoisten, jäsenten ja lahjoittajien tuella. Yhdessä olemme MLL!

Vuonna 2023:

 • 532 paikallista yhdistystä järjesti toimintaa lähes jokaisessa Manner-Suomen kunnassa.
 • 18 000 vapaaehtoista toimi yhdistyksissä, joita tukee 10 piiriä ja keskusjärjestö.
 • 71 000 jäsentä tuki työtämme valtakunnallisesti ja paikallisesti.
 • 32 500 vapaaehtoista teki 557 000 tuntia vapaaehtoistyötä esimerkiksi perhekahviloissa, tapahtumissa, tukihenkilöinä tai auttavissa puhelimissa.

Syksyllä toteutetun vapaaehtoiskyselyn mukaan suurimmat syyt olla MLL:n toiminnassa mukana ovat halu vaikuttaa asuinpaikkakunnan lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä ja toimia mukavassa porukassa. Vapaaehtoisena toimimisen koetaan vahvistavan myös monenlaista osaamista esimerkiksi vuorovaikutustaitoihin, tapahtumien järjestämiseen ja yhdistyshallintoon liittyen.

Vuoden 2023 lopussa MLL:n paikallisyhdistyksiin kuului 71 107 henkilöjäsentä. Jäsenmäärä laski edelleen koronan jäljiltä noin 2 000 jäsenellä edellisvuodesta, mutta uusien jäsenten määrä (4500) oli ilahduttava ja palasi samalle tasolle koronaa edeltäviä vuosien kanssa.


hymyilevä lapsi kesäisissä vaatteissa

Vuoden 2023 aikana MLL:n toiminnassa kohdattiin lapsia, nuoria ja vanhempia yli 930 000 kertaa. Yhdessä tavattiin muun muassa perhekahviloissa, kerhoissa ja ryhmissä, retkillä ja leireillä sekä kohtaamispaikoissa ja tapahtumissa. Tärkeitä hetkiä olivat myös kylä- ja lukumummien ja -vaarien ja tukihenkilöiden tapaamiset sekä lastenhoitajien käynnit.  Yhdistystoiminta oli ilahduttavan vilkasta. Niin perhekahviloiden, tapahtumien kuin vapaaehtoisten määrä kasvoivat ja toimintaan osallistuttiin aktiivisesti.

Kymmeniätuhansia kohtaamisia ja merkityksellisiä keskusteluja käytiin myös valtakunnallisissa auttavissa palveluissa: lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä, vanhempainpuhelimessa ja netissä sekä Nuorten tukilinjalla.

Kohtaamisten kokonaismäärä lisääntyi edellisvuodesta merkittävästi. Mukana MLL:n toimintaa mahdollistamassa oli yli 32 000 vapaaehtoista, jotka tekivät vuoden aikana yli 550 000 tuntia vapaaehtoistyötä. Suureksi iloksemme sekä vapaaehtoisten että vapaaehtoistyötuntien määrä kasvoivat selvästi verrattuna edellisvuoteen.

Aktiivista yhdistystoimintaa perhekahviloissa, kerhoissa ja tapahtumissa

Yhdistysten toiminta oli vilkasta ja aktiivista. Erityisesti perhekahvilat kokosivat perheitä yhteen ja erilaisia tapahtumia innostuttiin järjestämään yhdistyksissä huomattavasti edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2023 MLL:n 532 paikallisyhdistyksessä:

 • 4 268 luottamushenkilöä
 • 13 364 muuta vapaaehtoista toimintaa toteuttamassa
 • 475 vapaaehtoisvoimin pidettyä perhekahvilaa, jotka kokoontuivat 10 991 kertaa
 • 166 290 lasten ja aikuisten perhekahviloissa käyntiä
 • 629 järjestettyä kerhoa
 • 2 504 lapsiperhetapahtumaa
 • 438 432 lasta ja aikuista osallistui kerho- ja tapahtumatoimintaan
 • 350 yhdistystä osallistui Hyvä Joulumieli -kampanjaan, jossa kerättyjen lahjoitusten avulla jaettiin 22 000 ruokalahjakorttia kotimaan lapsiperheille.

Syksyllä tehdyn perhekahvilakyselyn mukaan yli 83 % kävijöistä kertoi perhekahvilakäynnin vaikuttavan myönteisesti mielialaan ja 73 % koki käynnin lisäävän arjessa jaksamista. Lapsille perhekahvila on mieluinen paikka, sillä lähes 100 % vanhemmista arvioi lastensa viihtyvän perhekahvilassa.

Kohtaamispaikat ja perhekeskukset ovat lähellä perheitä

MLL toimii vahvasti lapsiperheiden kohtaamispaikkojen kehittäjänä ja toteuttajana. Kohtaamispaikkatoiminta ja perhekeskustoiminta ovat lapsiperheiden matalan kynnyksen tukea. Vuonna 2023 MLL:n piirit ja yhdistykset pyörittivät 24 työntekijävetoista kohtaamispaikkaa eri puolella maata.

Vuonna 2023 keskusjärjestö kehitti yhteistyössä MLL:n Uudenmaan piirin kanssa Koivukylässä tapahtuvaa moniammatillista kohtaamispaikkatoimintaa, koordinoi MLL:n valtakunnallista kohtaamispaikkatoimintaa ja vahvisti MLL:n kohtaamispaikkojen nivomista osaksi paikallista ja alueellista kohtaamispaikkaverkostoa.

MLL osallistui aktiivisesti THL:n perhekeskus- ja kohtaamispaikkaverkostoihin edistäen aktiivisesti yhdistysten ja piirien kumppanuutta kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Piireillä oli sopimus 18 hyvinvointialueen sekä niiden ulkopuolella 36 kunnan kanssa.

Tukea yhdistyksille ja vapaaehtoisille

Keskusjärjestö ja piirit tukivat yhdistysten toimintaedellytyksiä mm. koulutuksilla, ohjeistuksilla ja neuvonnalla, valtakunnallisilla jäsen- ja vapaaehtoisrekrykampanjoilla sekä kehittämällä jäsenrekisteriä.

Toteutimme:

 • yli 300 yhdistyshallintoon ja muuhun lapsi- ja perhetoimintaan liittyviä koulutusta ja verkkovalmennusta
 • valtakunnallisen jäsenhankintakampanjan, jossa yhdistykset pystyivät hyödyntämään yhteisiä viestintämateriaaleja
 • Paikka vapaana -rekrykampanjan, jonka avulla saimme mukaan 307 uutta vapaaehtoista.
 • uudistettuun Vapaaehtoisnettiin ohjeistuksia, tietoa ja apua yhdistyshallintoon ja toiminnan järjestämiseen
 • vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuutta tukevan vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksen (VJK), johon osallistui 43 puheenjohtajaa 37 yhdistyksestä.

VJK-koulutuksen osallistujista 80 % koki hallitustyöskentelyn helpottaneen koulutuksen ansiosta. Osallistujat kokivat koulutuksen lisäävän tunnetta isoon MLL:n liittoyhteisöön kuulumisesta ja vahvistavan motivaatiota toimia puheenjohtajana.


tyttö puhelimella koulun käytävällä

MLL kohtasi ja tuki lapsia ja nuoria myös vuonna 2023 auttavassa puhelimessa ja chatissa sekä Nuortennetissä, jonka tekemiseen myös nuoret itse pääsevät osallistumaan. Palveluissa kuuluivat nuorten mielenterveyshuolet sekä lasten arjessa kokema yksinäisyys. Toisten nuorten kanssa haluttiin jutella anonyymisti ja turvallisesti etenkin seksuaalisuudesta ja koulunkäyntiin liittyvistä aiheista.

Lasten ja nuorten puhelimessa kuului yksinäisyys

Vuonna 2023 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimessa, chatissa ja nettikirjepalvelussa sekä Barn- och Ungdomstelefonissa vastattiin yli 20 000 eri-ikäisen lapsen ja nuoren yhteydenottoon. Lähes 20 %:ssa yhteydenotoista puhuttiin mielenterveyden huolista, joiden taustalla vaikuttivat monesti vaikeudet perhesuhteissa sekä kaltoinkohtelun kokemukset.

Yleisimmät keskustelunaiheet olivat aikuisen kaipuu, arjessa koettu yksinäisyys sekä oma psyykkinen hyvinvointi. Aiempaa useammin keskusteluissa kuului lasten omin sanoin kertomana heidän kohtaamansa henkinen väkivalta, jossa toisena osapuolena oli vanhempi tai muu lähiaikuinen.

Lasten ja nuorten tukipalvelut vuonna 2023:

 • mukana 261 vapaaehtoista, jotka tekivät lähes 9500 päivystystuntia
 • 20 029 yhteydenottoa
 • 12 805 oli puheluita, 1 498 nettikirjettä ja 3 350 chat-keskusteluja. Ammattilaisvetoisia ajanvarauschat-keskusteluita käytiin 135.
 • Ruotsinkielisessä Barn- och Ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten -palvelussa vastaanotettiin 1 745 yhteydenottoa, joista 1 421 oli puheluita ja 324 nettikirjeitä.
 • Lisäksi vastattiin 496 keskusteluviestiin Nuortennetin keskustelualueella.

Vertaissuhteisiin liittyvät vaikeudet sekä huolet omasta psyykkisestä terveydestä puhuttivat erityisesti 12–17-vuotiaita yhteydenottajia. Nettikirjepalvelun ja chatin kanavissa keskusteltiin eniten mielenterveyteen liittyvistä oireluista sekä vaikeuksista suhteissa lähiaikuisiin ja vertaisiin. Myös kiusaaminen ja yksinäisyyden kokemukset puhuttivat monia nuoria. Isossa osassa yhteydenottoja lasta tai nuorta ohjattiin ja tuettiin konkreettisen avun piiriin. Akuuteimmissa tilanteissa yhteyttä otettiin viranomaisiin tai hätäkeskukseen.

lnpn numeroita vuodelta 2023

Uusi Nuorten tukilinja avautui

Elokuussa 2023 avattiin uusi kriisikanava Nuorten tukilinja, joka tarjoaa tukea ja apua mielenterveyspulmissa sekä muissa haastavissa tilanteissa oleville 12–20-vuotiaille nuorille joka arki-ilta. Linjalla tuetaan itsetuhoisuudesta, väkivallasta, mielenterveysongelmista tai muista vaikeista tilanteista kärsiviä nuoria, jotka tarvitsevat ammattilaisen apua. Tavoitteena on helpottaa nuoren vaikeita tunteita sekä auttaa nuorta palveluihin pääsemisessä.

Tukilinjan puheluihin vastasivat MLL:n ammattilaiset, joilla oli mahdollisuus tarjota nuorille myös soittoaikoja samalle viikolle. Nuorten tukilinjalla pyritään rakentamaan siltoja nuorta hoitaviin ammattilaisiin ja nuoren luvalla saatetaan olla heihin yhteydessä.

Tukilinja löysi käyttäjänsä nopeasti: vuonna 2023 vastattiin yli 1000 puheluun. Yleisimpiä yhteydenoton aiheita olivat nuorten kokema ahdistuneisuus ja arjessa koettu yksinäisyys.

Nuorten tukilinja:

 • Suunnattu 12–20-vuotiaille nuorille
 • Päivysti numerossa 116 11 joka arki-ilta klo 20–24
 • Valtakunnallinen, maksuton ja anonyymi palvelu
 • STEAn rahoittama kolmivuotinen hanke (2023–2025)
Nuortennetissä keskusteluja ja tukea

Nuortennetti.fi tarjoaa nuorille tietoa, tukea ja tekemistä sekä alustan julkaista omia mediatuotoksia itselle tärkeistä aiheista. Vuonna 2023 Nuortennetissä vieraili yli 116 000 evästeet hyväksynyttä käyttäjää. Sivuston luetuimpia sivukokonaisuuksia olivat keskustelupalstat, mieli ja keho sekä apua ja tukea -osiot.

Keskustelupalstoilla julkaistiin yli 10 500 nuorten viestiä, mikä oli 200 edellisvuotta enemmän. Nuoria puhuttivat etenkin seksuaalisuus, koulunkäynti, ihmissuhteet ja kiusaaminen.

Nuortennetin vapaaehtoisina toimi 31 eri ikäistä nuorta eri puolelta Suomea. Nuoret tuottivat sivustolle ja somekanaviin erilaisia sisältöjä, kuten tekstejä, videoita ja podcasteja sekä moderoivat keskusteluja ja pitivät yllä hyvää ilmapiiriä.

MLL:n digitaalista nuorisotyötä rahoittivat vuonna 2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä EU:n Safer Internet -ohjelma.

Tutustu Nuortennettiin


hymyilevät mies ja pieni lapsi halaavat

MLL tarjoaa vanhemmille monipuolista tukea erilaisiin tilanteisiin ja vaiheisiin. MLL.fi:n vanhempainnetti on suosittu palvelu, jossa vierailee yli 1,2 miljoonaa käyttäjää vuosittain etsimässä tietoa ja tukea arkeen.

Vanhempien auttavassa puhelimessa ja chatissa kuunneltiin ja keskusteltiin

Vanhempainpuhelin ja nettipalvelut ovat matalan kynnyksen tukimuotoja, joissa kuunnellaan ja keskustellaan vanhempien mieltä pohdituttavista asioista.

Vuonna 2023 eniten yhteydenottoja tuli alakouluikäisten sekä leikki-ikäisten lasten vanhemmilta. Aiheista lapsen psyykkinen terveys nousi esiin edellisvuotta useammin. Pienempien lasten kohdalla vanhempien huolena olivat usein lapsen pelot, ärtyneisyys tai aggressiivinen käyttäytyminen. Nuorten vanhemmat kaipasivat tukea masentuneen tai ahdistuneisuudesta kärsivän nuoren tukemiseen.

Vanhempia kuormittavat myös ihmissuhdehaasteet, oman tunteenhallinnan vaikeudet sekä syyllisyyden ja riittämättömyyden tuntee. Suuri osa yhteydenottajista kaipasi ensisijaisesti kuuntelijaa ja keskustelutukea, mutta yli puolet palveluun yhteyttä ottaneista ohjattiin myös jatkotuen piiriin. Vanhemmilla oli paljon ihmissuhteisiin liittyviä sekä omaan tai puolison psyykkiseen terveyteen liittyviä huolia.

Vanhempien tukipalvelut vuonna 2023:

 • yhteensä 2 468 yhteydenottoa
 • 1 204 puhelua, 213 nettikirjettä 213 ja 812 chat-yhteydenottoa
 • ammattilaisten ohjaamissa päivystysryhmissä 68 vapaaehtoista, jotka tekivät yhteensä lähes 3 000 päivystystuntia
Haluanko vanhemmaksi -palvelu lapsettomille aikuisille

Haluanko vanhemmaksi -palvelu tarjosi tietoa ja tukea lapsettomien aikuisten tulevaisuuden suunnitteluun ja ennakoimiseen. Palvelusivustolla on tietoa, kokemuspohjaisia elämäntarinoita, vertaiskeskusteluja sekä mahdollisuus pohtia elämäntilannettaan ammattilaisen kanssa. Vuonna 2023 sivustolla vieraili yli 25 000 eri käyttäjää.

Palveluun lähetyissä kirjeissä ja gallupvastauksissa kuului, miten mielenterveyshuolet vaikuttavat siihen, haluaako lapseton aikuinen vanhemmaksi vai ei. Päätöksenteossa painavat myös huoli omien kykyjen ja jaksamisen riittävyydestä, etenkin jos kirjoittajalla on sairaus, vamma tai terveydellinen haaste. Osa kokee painetta päätöksentekoon ikäänsä tai hedelmällisyyteensä liittyvien seikkojen vuoksi. Toisilla on raskauteen ja synnytykseen liittyviä pelkoja.

Tutustu Haluanko vanhemmaksi -sivustoon

Tyttö olet helmi! -toiminta lähensi äitejä ja tyttäriä

Tyttö olet helmi! -toiminta tukee yläkouluikäisiä tyttöjä, joiden mielialasta on herännyt huolta, sekä vahvistaa murrosikäisen tytön ja äidin keskinäistä suhdetta. Vuodesta 2023 lähtien toiminnalla on ollut STEAn pysyvä rahoitus.

Vuonna 2023 suosittuun toimintaan osallistui 143 tyttö-äiti-paria. Noin neljän kuukauden aikana osallistujat tapasivat ohjaajaa etäyhteydessä, toteuttivat itsenäisesti tehtäviä ja reflektoivat niitä mm. Whatsappin kautta. Läpi vuoden järjestettyyn toimintaan pystyi osallistumaan ja osallistuttiin kaikkialta Suomesta.

Toimintaa toteutetaan yhdessä Aamos kuntoutus- ja terapiapalveluiden kanssa.

Tuloksia vuonna 2023:

 • Palautetta antaneet osallistujat kokivat usein, että lapsen ja aikuisen vuorovaikutus parantui ja että nuori rohkaistui puhumaan asioistaan avoimemmin.
 • Tytöistä 82 % ja äideistä 88 % arvioi, että he viettävät nykyään enemmän aikaa yhdessä.
 • 91 % äideistä oli sitä mieltä, että he ovat saaneet etäohjauksessa itselleen keinoja vanhempana toimimiseen oman nuoren kanssa.

Lue lisää Tyttö olet helmi! -toiminnasta

Mentalisaatioperustainen vanhempainryhmätoiminta

Mentalisaatioperustainen vanhempainryhmätoiminta vahvistaa vanhempien kykyä tunnistaa lapsensa tunteita ja tarpeita sekä oman toimintansa vaikutusta lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen.

Vuonna 2023 MLL toteutti järjestöjen, hyvinvointialueiden ja kuntien työntekijöille kolme erityisen tuen ohjaajakoulutusta, joihin osallistui 55 ammattilaista. Eri puolilla maata järjestettiin Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmiä yhteensä 123 vanhemmalle ja 54 lapselle. Ryhmiä kohdennettiin muun muassa ensikotien, lastensuojelun, perheneuvoloiden sekä perhetyön asiakasperheille.

Tuloksia vuonna 2023:

 • Palautekyselyyn vastanneista 91 % koki saaneensa vanhempainryhmästä vahvistusta vanhempana toimimiseen.
 • 91 % kertoi pohtivansa enemmän lapsensa tarpeita ja tunteita.
 • 83 % kertoi ymmärtävänsä paremmin lastaan.
 • 92 % kertoi pohtivansa enemmän omien tunteiden ja toiminnan vaikutusta lapseen.
Verkkotukiryhmät vanhemmille, joiden lasta kiusataan tai lapsi on osallistunut kiusaamiseen

MLL käynnisti kiusaamista kokeneiden ja kiusaamiseen osallistuneiden lasten vanhempien verkkotukiryhmät -hankkeen vuonna 2022. Vanhemmille suunnattujen vertaisryhmien tavoitteena on vahvistaa vanhemman jaksamista ja valmiuksia tukea lasta sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä kiusaamistilanteissa. Ryhmät toimivat verkossa, mikä madaltaa osallistumisen kynnystä ja mahdollistaa osallistumisen paikkakunnasta riippumatta.

Vuoden 2023 keväällä järjestettiin vapaaehtoisille suunnattu ohjaajakoulutus ja ohjattiin seitsemän Kiusataanko lastasi-vanhempainryhmää. Syksyllä 2023 alkoi myös ensimmäinen vertaisryhmä vanhemmille, joiden lapsi on ollut osallisena kiusaamiseen.

Tuloksia toiminnasta:


MLL:n tukioppilas hymyilee

MLL nosti vuonna 2023 kiusaamisen vastaisen työn yhdeksi kärkiteemoistaan.

Elokuussa 2023 käynnistyi kiusaamisen vastainen kehittämishanke osana laajempaa ohjelmatyön kokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa, yhtenäistää ja kehittää MLL:n kiusaamisen vastaisen työn käytäntöjä keskusjärjestön, piirien ja yhdistysten yhteistyönä. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia, ennaltaehkäiseviä työkaluja tukemaan kodin ja koulun vuorovaikutusta kiusaamistilanteessa yhteistyössä Vanhempainliiton kanssa. Kolmevuotinen kehittämishanke rahoitetaan lahjoitusvaroin.

Kaveritaito-illassa lähes 1 000 vanhempaa

Lokakuussa järjestettiin yhteistyössä Arlan kanssa Kaveritaito-verkkovanhempainilta, johon osallistui lähes tuhat vanhempaa. Illan tavoitteena oli tukea peruskouluikäisten lasten vanhempia ehkäisemään kiusaamista ja edistämään kaveritaitoja.

Näin vanhempi voi tukea lapsen kaveritaitoja

Selviytyjät-vertaisryhmät tukevat kiusattuja

Selviytyjät-verkkovertaisryhmä on tarkoitettu 12–21-vuotiaille kiusaamista kokeneille nuorille, jotka haluavat jakaa kokemuksia muiden kiusaamista kokeneiden nuorten kanssa.

Syksyllä 2023 järjestettyyn ryhmään osallistui neljä 13–19-vuotiasta nuorta. Yhdeksän viikon ajan verkossa kokoontunutta ryhmää ohjasi MLL:n työntekijän lisäksi sosionomiopiskelija. Ryhmän tavoitteena oli vahvistaa kiusaamista kokeneiden nuorten itsetuntoa ja mielialaa sekä tarjota keinoja käsitellä ja selviytyä kiusaamiskokemuksista.

Selviydytään kiusaamisesta -toiminta on osa MLL:n Järvi-Suomen piirin koordinoimaa Selviytyjät-toimintaa, joka tarjoaa paikallista vertaisryhmätoimintaa ja yksilöohjausta kiusaamista kokeneille noin 12–21-vuotiaille nuorille sekä koulutusta nuoria kohtaaville ammattilaisille.

Lue lisää Selviytyjät-ryhmistä

Tukioppilastoimintaa lähes jokaisessa yläkoulussa

Tukioppilastoiminnan vuoden teemaana oli tukioppilastoiminta vaikuttavana kiusaamista ennaltaehkäisevänä menetelmänä. MLL koordinoi ja kehittää peruskouluissa oppilaiden osallisuutta edistävää ja turvallista kouluilmapiiriä rakentavaa tukioppilastoimintaa. Toimintaa oli lähes jokaisessa peruskoulussa (93 %). Ylä- ja yhtenäiskouluissa tukioppilaita on vuosittain noin 11 000 ja heidän ohjaajiaan yli 900.

Vuoden 2023 aikana uudistettiin tukioppilastoiminnan ammattilaisille suunnatut nettisivut, päivitettiin Nuortennetissä tukioppilaiden nettisivut sekä kehitettiin tukioppilastoiminnan arviointiin liittyviä työkaluja.

Kouluille tarjottiin tietoa, koulutuksia ja materiaaleja koulujen hyvinvointityön tueksi. Kouluhyvinvoinnin teemoja nostettiin esille myös neliosaisessa podcast-sarjassa, jossa keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa muun muassa koulukiusaamisesta ja yksinäisyydestä sekä ryhmäyttämisen merkityksestä.

Merkittävä uudistus oli alakoulun tukioppilastoiminnan pilotointi, jota laajennettiin ja jonka kehittämistyötä jatkettiin yhteistyössä Folkhälsanin kanssa.

Monipuolista kouluyhteistyötä
 • MLL:n järjestämät oppitunnit, tukioppilastoiminnan koulutukset, ammattilaisten koulutukset ja vanhempainillat keräsivät vuoden aikana yhteensä yli 30 000 osallistujaa.
 • MLL:n tuki-, kummi- ja tutoroppilaiden koulutuksiin osallistui yli 5 200 lasta ja nuorta.
 • Yli 3 600 kasvatusalan ammattilaista osallistui järjestämiimme 69 ammattilaisten koulutukseen.

Tukioppilastoiminnan lisäksi koulutusten aiheina olivat esimerkiksi kiusaamisen ehkäisy, osallisuuden vahvistaminen, yksinäisyyden ehkäisy ja mediakasvatus.

Tutustu MLL:n koulutuksiin ja vanhempainiltoihin

Koulurauha saavutti ennätysyleisön

Koulurauha on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Opetushallituksen, Poliisihallituksen, Suomen Vanhempainliiton ja Folkhälsanin yhteinen ohjelma. Vuoden 2023 tärkein saavutus oli yhteistyön käynnistyminen Ylen kanssa. Koulurauha julistettiin Ylivieskassa 23.8.2023 ja tapahtuma striimattiin suorana Yle Areenassa. Livestriimiä ja tallennetta katsottiin yli 45 000 kertaa. Tapahtuma myös tulkattiin sekä suomen- että ruotsinkieliselle viittomakielelle.

Koulurauhatapahtuman ja koulujen lukuvuositehtävät suunnittelivat Taanilan, Kaisaniemen, Ojakylän ja Raudaskosken koulujen sekä oululaisen Svenska Privat skolanin oppilaat. Tapahtumassa nähtiin myös tasavallan presidentin videotervehdys. Julistustekstit käännettiin kahdeksalle kielelle sekä viittomakielelle.

Lue lisää Koulurauhasta ja katso tallenne


Sinisen valon sukupolvi -mainos ratikkapysäkillä

MLL:n mediakasvatus tukee vanhempien ja ammattilaisten mediakasvatusvalmiuksia ja vahvistaa lasten ja nuorten mediataitoja. Vuonna 2023 MLL:n mediakasvatussisällöt tavoittivat satoja tuhansia aikuisia ja lapsia koulutuksissa, vanhempainilloissa, oppitunneilla, netissä ja somessa.

Koulutuksia ja kirppuja

Vuonna 2023 MLL:n mediakasvatuksen yli 200 vanhempainiltaan ja ammattilaiskoulutuksiin osallistui yli 7 000 aikuista ja oppitunneille yli 7 100 lasta ja nuorta. Koulutuksissa käsiteltiin sotaa ja uutistulvaa, ruutuaikaa ja tasapainoista media-arkea, nettikiusaamista, digitaalista pelaamista sekä tuettiin lasten ja nuorten mediataitoja.

Videot ja nettisisällöt mm. turvallisesta mediankäytöstä, nettikiusaamisesta ja ruutuajasta keräsivät satoja tuhansia näyttökertoja. Lisäksi yli 50 000 ekaluokan aloittavan lapsen kotiin lähetettiin Lapsen ensimmäinen puhelin -esite. MLL toteutti myös useita vahvoja mediakasvatuksellisia kampanjoita sosiaalisessa mediassa. Nettikiusaamiseen ennaltaehkäisyyn tuotettiin STOP nettikiusaamiselle -kirppupeli sekä digitaalinen oppimispeli Läppä lentää, jota pelasi 623 joukkuetta.

MLL:n mediakasvatus näkyi ja kuului myös runsaasti mediassa, jossa puhuttiin esimerkiksi lapsen ensimmäisen puhelimen hankinnasta, nettikiusaamisen ennaltaehkäisystä ja digiturvallisuudesta.

MLL on mukana EU:n Safer Internet -ohjelmassa, joka edistää lapsille turvallista mediaympäristöä. MLL muodostaa Finnish Safer Internet Centren yhdessä Pelastakaa Lasten ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa.

Sinisen valon sukupolvi -kampanja pysäytti kaduilla ja somessa

Mediakasvatuksessa näkyi vuonna 2023 vahvasti suojelullinen näkökulma. MLL teki yhteistyötä mainostoimisto TBWA:n kanssa ja julkaisi Sinisen valon sukupolvea on suojeltava -kampanjan, jossa muistutettiin aikuisten vastuusta turvata lapsen mediankäyttö.

Kampanjan katumainokset näkyivät keväällä 2023 ympäri Suomen isoissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Syksyllä heräteltiin vanhempia somekampanjalla, joka tavoitti yli 600 000 ihmistä.

 

Näytä tämä julkaisu Instagramissa

 

Henkilön Mannerheimin Lastensuojeluliitto (@mll_fi) jakama julkaisu

Ettei lapsesi hukkuisi mediavirtaan -video palkittiin vuoden 2024 alussa Voitto-mainoselokuvakilpailussa kolmessa kategoriassa.

Tutustu Sinisen valon sukupolvi -kampanjaan

Digitutkijat vie mediakasvatusta nelosluokkalaisille

Marraskuussa 2023 käynnistyi MLL:n toteuttama ja Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama Digitutkijat-mediakasvatushanke, jossa tuetaan koulujen ja kotien mediakasvatustyötä. Digitutkijat-hankkeessa järjestetään osallistavia työpajoja 4.-luokkalaisille sekä valtakunnallisia verkkovanhempainiltoja ja webinaareja ammattilaisille.

Joulukuussa aloitettiin hankkeen sisältöjä ja toimintaa koskeva suunnittelutyö, ja työpajat käynnistyvät vuoden 2024 maaliskuussa. Kouluille maksuttomat työpajat vahvistavat oppilaiden medianluku- ja digihyvinvointitaitoja osallistavasti ja innostavasti. Työpajoissa tullaan painottamaan kykyä toimia digitaalisissa medioissa turvallisesti ja vastuullisesti, omaa ja muiden hyvinvointia tukevalla tavalla. Tavoitteena on kohdata 75 % suomenkielisistä ala- ja yhtenäiskouluista.

Lue lisää Digitutkijoista


lapsia MLL:n ja VNK:n lasten itsenäisyyspäivän juhlassa joulukuussa 2023

MLL järjesti vuoden aikana useita juhlallisia tapahtumia ja leikin riemua välittäviä tapahtumia.

Keväällä järjestettiin perinteinen Äitienpäiväjuhla yhteistyössä valtioneuvoston kanssa, ja kesällä MLL kutsui Ylen Pikku Kakkosen kanssa kesäkonserttikiertueelle kymmenelle paikkakunnalle ympäri Suomen. Joulun alla kutsuimme jokaisesta Suomen kunnasta kaksi lasta Suomen lasten Itsenäisyyspäivän juhlaan Helsinkiin. Kevään riemuhetki oli virallinen Leikkipäivä, joka kokosi tuhansia osallistua erilaisiin tapahtumiin.

Kesällä MLL:n väki kokoontui liittokokoukseen.

Leikkipäivä innosti yhteiseen riemuun

Leikki on olennainen osa Mannerheimin Lastensuojeluliittoa, ja siksi leikki näkyi vuonna 2023 liiton joka tasolla, niin paikallisyhdistysten tapahtumissa kuin liiton liittokokouksessakin. Leikkipäivä innostaa kaikenikäisiä leikkimään, tarjoaa leikki-ideoita ja jakaa tutkittua tietoa leikin tärkeydestä.

Vuonna 2023 Leikkipäivän teemana oli leikki yhteisenä kielenä. Leikkipäivä-tapahtumat keräsivät noin 2 000 osallistujaa yhteisen ilon äärelle. Tapahtumissa oli muun muassa piha-, liikunta- ja laululeikkejä, majanrakennusta, pöytäteatteria, taidetyötaidepajoja, metsäretkiä, tanssia, temppuratoja ja askartelua.

Keskusjärjestö koordinoi yhä kasvavaa Leikkipäiväverkostoa, johon osallistui 58 toimijaa, sekä ylläpiti koko kansan Leikkipankkia, jossa oli vuoden lopussa yli tuhat leikkiä.

Tutustu Leikkipankkiin

Liittokokous hyväksyi uuden strategian

MLL:n liittokokous järjestettiin Lahdessa 10.–11.6.2023. Kokouksessa vahvistettiin MLL:n Suunta 2024–2026-strategia. Strategiassa kuvataan MLL:n työn yhteinen arvoperusta, toiminnan keskeiset painopisteet sekä ohjelmatyötä kokoavat linjaukset, joita ovat lasten ja nuorten osallisuuden tuki, mielenterveyden tuki ja vanhemmuuden tuki. Valmistelevaan keskusteluun osallistui kaikkiaan 889 liittoyhteisön vapaaehtoista ja työntekijää. Liiton yhteisen strategian pohjalta keskusjärjestö, piirit ja paikallisyhdistykset laativat omat tarkentavat suunnitelmansa.

Liittokokouksessa päätettiin myös käynnistää MLL:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman valmistelu. Ohjelma on toivoa ja tulevaisuususkoa vahvistava ihmisoikeus- ja lapsenoikeusperustainen kuvaus siitä, miten MLL edistää omassa toiminnassaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuutta lapsille ja nuorille.

Tutustu MLL:n strategiaan


lapsia

Vuonna 2023 MLL:n vaikuttamistyössä korostuivat lapsistrategian hallitusohjelmavaikuttaminen, lapsistrategian toimeenpanoon osallistuminen, hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen ja perhekeskuskumppanuus, lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen ja lapsiperheiden sosiaaliturva.

Uuteen hallitusohjelmaan sisältyi merkittäviä menoleikkauksia, joista monet kasautuivat heikossa asemassa oleviin lapsiperheisiin. Myös järjestörahoitukseen suunniteltiin hallitusohjelmassa 100 miljoonan euron leikkausta vuonna 2027, mikä olisi neljänneksen vähemmän tukea kuin vuonna 2023.

Vahvaa vaikuttamista eduskuntavaaleissa

MLL teki eduskuntavaaliohjelmaansa perustuvaa vaikuttamistyötä, tapasi lähes kaikkien eduskuntapuolueiden edustajia sekä julkaisi lukuisia mielipidekirjoituksia. MLL:n hallitusohjelmavaikuttamisessa painotettiin lapsiperheiden toimeentulon ja palvelujen varmistamista palvelurakenne- ja sosiaaliturvauudistuksessa. Julkisessa keskustelussa kuului huoli erityisesti lasten ja nuorten mielenterveydestä ja matalan kynnyksen palvelujen riittämättömyydestä. Vaikuttamistyössä tuotiin esille myös laajan järjestökentän merkitystä.

Vaikka uuteen hallitusohjelmaan sisältyi monia MLL:n tavoitteita, kuten panostuksia oppimisen tukeen sekä lasten ja nuorten mielenterveystyöhön, hallitusohjelmassa oli huomattavia leikkauksia sosiaaliturvaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja järjestöjen rahoitukseen.

Otimme kantaa lainsäädäntöön

MLL antoi yhteensä 19 lausuntoa, joista 12 ministeriöille, viisi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnille sekä yksi OPH:lle ja yksi THL:lle. Lisäksi MLL julkaisi useita kannanottoja, joista monet yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

MLL oli myös edustettuna useissa valtionhallinnon toimielimissä, kuten kansallisen lapsistrategian ohjaus-, tuki- ja seurantaryhmissä, lapsiasianeuvottelukunnassa, Väkivallaton lapsuus -toimenpideohjelman ohjausryhmässä, valtion nuorisoneuvostossa ja Avoimen hallinnon -työryhmässä.

Tutustu MLL:n kannanottoihin ja lausuntoihin

Vaikuttamistyölle tukea koulutuksilla

Keskusjärjestö järjesti yhdistysten ja piirien edustajille 25 vaikuttamistyön koulutusta sekä laati erilaisia tukimateriaaleja heidän käyttöönsä. Vaikuttamistyö oli myös yksi vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksen keskeisistä sisällöistä.

MLL toteutti lisäksi koulutuksia lapsivaikutusten arvioinnista muutamille hyvinvointialueille ja kunnille.

Aktiivisesti mukana keskusteluissa

MLL:n yhteistyö lapsi- ja perhejärjestöjen sekä ihmisoikeus- ja sote-järjestöjen kanssa oli tiivistä.

MLL:n asiantuntijat osallistuivat myös aktiivisesti julkiseen keskusteluun mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

MLL:n medianäkyvyys kasvoi kaksi prosenttia ja MLL näkyi mediassa yhteensä 4 559 kertaa. Mediatiedotteita tehtiin 22, jonka lisäksi media otti yhteyttä yli sata kertaa. MLL pärjäsi medianäkyvyydessä erinomaisesti verrattuna muihin lapsijärjestöihin. Lapsemme-lehti ilmestyi kaksi kertaa ja se lähetettiin kotiin kaikille jäsenille.


MLL:n feissaaja kesällä 2023

MLL:n keskusjärjestön toiminnan kokonaistuotot vuonna 2023 olivat noin 9 MEUR. Yksityisten lahjoittajien ja tukijoiden merkitys MLL:lle on entistä tärkeämpää julkisten avustusten vähennyttyä.

Toiminnan rahoitus kertyi monesta lähteestä. STEA-avustus oli yhteensä 2,6 MEUR. Muuta rahoitusta kertyi EU:n hankerahoituksesta, OKM:n avustuksesta, säätiöiden ja rahastojen avustuksista, jäsenmaksuista, sijoitustoiminnasta ja lahjoituksista.

MLL:n toiminnan tuotot vuonna 2023

MLL:n varainhankinta koostui jäsenmaksuista, Lasten Päivän Säätiön tuesta, säätiöiden ja rahastojen myöntämistä apurahoista, keräyksistä, yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksista sekä yritysyhteistyöstä. Vuonna 2023 tehtiin aktiivista työtä oman varainhankinnan kehittämisessä, otettiin käyttöön uusia toimintamalleja sekä toteutettiin muun muassa telekampanjoita, face-to-face-myyntiä kuukausilahjoittajien löytämiseksi sekä oma joulukeräys.

Keräyksiä vähävaraisille ja kiusaamista ehkäisevään työhön

Elo-lokakuussa toteutettiin Auta kiusattuja -keräys ja marras-joulukuussa MLL:n oman joulukeräys. Molemmat keräykset toivat kertalahjoituksia sekä uusilta että jo aiemmin MLL:lle lahjoittaneilta yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä.

Lisäksi MLL järjesti yhteistyössä SPR:n ja Ylen kanssa jo 27. kerran Hyvä joulumieli -keräyksen. Vuoden keräystulos oli 1,6 miljoonaa euroa, jolla jaettiin 70 euron arvoisia lahjakortteja 22 000 vähävaraiseen lapsiperheeseen.

Lämmin kiitos lahjoittaneille!

Ukraina-rusettikampanjalla tukea alueellisen työhön

Vuoden 2022 lopulla alkanut Keskon kanssa toteutettu valtakunnallinen Ukraina-rusetti-kampanja jatkui helmikuuhun 2023 asti. Kampanjan tuotot jaettiin hakemusten pohjalta piirien ja yhdistysten toiminnalle. Keräyksen varoilla piirit ja yhdistykset järjestivät yhteisöllistä tekemistä ja toimintaa, jotka toivat ukrainalaisia ja suomalaisia perheitä yhteen.


Yritysyhteistyö tiivistyi K-Marketin ja Arlan kanssa, ja uutena yhteistyökumppanina joukkoon liittyi Elisa, jonka tuki suuntautui erityisesti ekaluokkalaisille. KappAhlin ja Varovan kanssa yhteistyö jatkui aiempien vuosien mallilla. ABB, Kokkikartano, McKinsey sekä monet muut yritykset ja yksityishenkilöt tukivat MLL:n työtä lahjoituksillaan.

MLL:n koulunaloituskampanjoiden (Hyvä alku koulutielle ja Hyvä alku yläkouluun) tukijoina jatkoivat monivuotiset kumppanit Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Liikenneturva. Alakouluikäisten vanhemmille suunnatussa kampanjassa oli mukana myös Suomen Partiolaiset.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös