Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta 2021

Vuosi 2021 ei vienyt koronapandemiaa mennessään, vaan Mannerheimin Lastensuojeluliittoa tarvittiin yhä kipeämmin. Vanhemmat janosivat juttuseuraa, lapset leikkiseuraa ja nuoret tukea. MLL vahvisti tulevaisuususkoa innovatiivisin tavoin digikanavissa. Nuoret ja vanhemmat saivat koronarajoitusten yli chattitukea, kohdennettua tietoa ja rauhassa kuulevia korvia.

Kun perhekahvilat avautuivat hetkiksi syksyllä, jälleennäkemisen riemu oli käsinkosketeltavaa. Syksyn vuodella siirtyneet MLL:n synttärit riemastuttivat kautta maan ja tekivät todeksi: ilo, jakaminen ja yhteinen tekeminen tuki vuonna 2021 lapsiperheiden hyvinvointia merkittävällä tavalla.


MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa hymyilee karusellin edessä Linnanmäellä.

MLL rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Lapsuutta arvostavassa yhteiskunnassa tuetaan kaikkien lasten yhdenvertaisuutta, kuullaan lasten ja nuorten näkemyksiä, turvataan lapsiperheiden toimeentulo ja tuetaan vanhemmuutta.

Toiminnassamme keskeistä on lasten ja nuorten kuuleminen, arjen tuki vanhemmille ja ongelmia kohdanneiden auttaminen matalalla kynnyksellä. Maan kattava MLL:n vapaaehtoisten verkosto järjestää monipuolista paikallista toimintaa ja tekee ilon lapsista näkyväksi.

Kiitos tuhansien vapaaehtoisten, jäsenten, kaikkien lahjoittajien sekä työmme tukijoiden, pystyimme vuonna 2021 rakentamaan hyvää arkea kymmenille tuhansille lapsiperheille, lapsille ja nuorille. Kiitos että olet mukana kanssamme luomassa lapsiystävällistä yhteiskuntaa! Sellaisessa yhteiskunnassa kaikkien on hyvä elää.

Milla Kalliomaa
pääsihteeri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ryHymyilevä nainen, jolla on kaulassaan pinkki MLL-huivi. Hän pitää käsissään keltaista huivia.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, jonka työ on mahdollista vapaaehtoisten, jäsenten ja lahjoittajien tuella. Me kaikki yhdessä, me olemme MLL!

Kolme tekstikuvaa, joissa on sinisiä, keltaisia ja vihreitä päällekkäisiä muotoja. Ensimmäisessä kuvassa lukee seuraava teksti: 541 paikallista yhdistystä, toimintaa lähes jokaisessa Manner-Suomen kunnassa. 6 000 vapaaehtoista yhdistyksissä, joita tukee 10 piiriä ja keskusjärjestö. Toisessa kuvassa lukee: 75 000 jäsentä haluaa tukea työtämme valtakunnallisesti ja paikallisesti. Kolmannessa kuvassa lukee: 26 000 vapaaehtoista tekee 250 000 tuntia vapaaehtoistyötä esimerkiksi perhekahviloissa, tapahtumissa, tukihenkilöinä tai koulun tukioppilaana.


Lapsia ja vanhempia maalaavat yhdessä vesiväreillä perhekahvilassa.

Se, että illoissa näkyy myös isiä. Perhekahvilan siirtäminen iltaan mahdollistaa meidän perheen käynnin siellä yhdessä.

Korona asetti jo toista vuotta perättäin haasteita yhdistysten toiminnalle. 2021 tehty Perhekahvilakysely kertoi kahviloiden tuovan suurta iloa niin kävijöille kuin vapaaehtoisille. Yhdistysten vapaaehtoisten määrä pysyi onneksi ennallaan, Leikkipäivä toi iloa ja leikkiä kautta maan ja Vantaalla kehitettiin uudenlainen kohtaamispaikka alueen lapsiperheille.

Lasten ja perheiden hyvinvointia edistävä, pääasiassa paikallisyhdistysten toteuttama vapaaehtoistoiminta, on keskeistä MLL:n toimintaa. Yhdistykset ylläpitävät perhekahviloita, järjestävät kerhoja ja tapahtumia lapsiperheille sekä sukupolvia yhdistävää toimintaa. Useassa kohdin toimintaa jouduttiin koronan vuoksi käynnistämään vuoden aikana uudelleen eikä se aina onnistunut koronan vuoksi suljettujen tilojen tai vapaaehtoisten puutteen vuoksi.

Tule vapaaehtoiseksi

Lue Lapsemme-lehden juttu vapaaehtoistoiminnasta MLL:ssa

Kolme tekstikuvaa, joissa on sinisiä, keltaisia ja vihreitä päällekkäisiä muotoja. Ensimmäisessä kuvassa lukee seuraava teksti: Voimia arkeen. Perhekahvilan kävijöistä 83 % koki perhekahvilan vahvistaneen arjessa jaksamista ja tuoneen voimia arkeen. Toisessa kuvassa lukee: Uusia kavereita. Perhekahvilan aikuiskävijöistä 68 % koki saaneensa uusia kavereita ja vahvistusta sosiaalisille verkostoille. Kolmannessa kuvassa lukee: Parempi mieli. Perhekahvilan kävijöistä 85 % koki perhekahvilassa käynnin vaikuttaneen myönteisesti mielialaan.

Perhekahvilat ovat tärkeä osa MLL:n paikallista toimintaa ja tärkeä arjen tuen tarjoaja. Yhdistykset ylläpitivät 428 perhekahvilaa, joissa käytiin viime vuonna 87  671 kertaa. Perhekahvila on monelle lapselle ensimmäinen paikka, jossa kohdataan muita lapsia ja opetellaan olemaan isommassa ryhmässä ennen varhaiskasvatukseen menoa.

Perhekahvilakyselyn raportti

Pystymme tukemaan lapsiperheitä järjestämällä harrastustoimintaa ja erilaisia tapahtumia, jotka ovat joko täysin maksuttomia tai ilmaisia.
-Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

MLL:n yhdistystoiminta jatkui 2021 maan kattavana, vaikkakin aktiivisten yhdistysten määrä laski koronarajoitusten vuoksi. Yhdistysten tärkeänä tavoitteena on turvata lapsiperheille toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia koko maassa. MLL:n paikallisyhdistys löytyy edelleen lähes jokaisesta Suomen kunnasta; suurimmista kaupungeista jopa monta.

Yhdistyshaku – löydä lähin paikallisyhdistyksesi

Vanhempia ja lapsi välipalalla perhekahvilan pöydän ääressä. Kuvassa lukee 550 perhekummia. koristeellinen

koristeellinen koristeellinen

koristeellinen

koristeellinen

Keskusjärjestö tarjosi paikallisyhdistyksille ja piireille koulutusta, ohjausta ja neuvontaa yhdistyshallintoon ja järjestötyöhön liittyvissä asioissa. Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutukseen osallistuneet (73 puheenjohtajaa/varapuheenjohtajaa, 65 eri yhdistyksestä) kertoivat koulutuksen vahvistaneen MLL:n strategiaan, arvoihin ja johtamisfilosofiaan liittyvää osaamista (79 %). Koulutuksen ansiosta osallistujat kokivat entistä vahvemmin olevansa osa MLL-yhteisöä (68 %) ja tietävänsä, mitkä tekijät rakentavat ja rapauttavat lasten hyvinvointia Suomessa ja omalla alueella (83%).

Olen päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Ennen kaikkea olen saanut ystävän – ihmisen, jolle saan kertoa ilot ja huolet.
-Maahanmuuttajaäidin ystävä

Vuonna 2021 keskusjärjestö järjesti yhdistysten luottamushenkilöille 6 verkkovalmennusta, joihin osallistui 250 vapaaehtoista. Valmennuksien teemoina olivat vastuullinen taloudenhoito, rahankeräyslaki, yhdistys työnantajana, hallinnon kylpy, jäsenvastaavien ilta ja lapsivaikutusten arviointi.

 

MLL houkutteli mukaansa vapaaehtoisia niin perhekummeiksi, tukihenkilöiksi, yhdistysten luottamushenkilöiksi kuin vaikkapa lukumummoiksi syksyn Elämän ekspertit- ja Löydä oma tapasi -kampanjoillaan. Iloinen porukka veti puoleensa: vapaaehtoisia ilmoittatui mukaan satoja.

Rajoitustenkin aikana leikki toi iloa. MLL:n koordinoimaan Leikkipäivä-verkostoon tuli mukaan monia uusia toimijoita ja verkostossa oli vuoden lopussa yli 50 tahoa julkiselta sektorilta, järjestöistä ja muun muassa tutkimusmaailmasta. Huhtikuinen Leikkipäivä-viikko huipentui valtakunnalliseen Leikkipäivään 24.4.2021: ”Leikkien lähelle luontoa”. Pandemiatilanne rajoitti tänäkin vuonna väkeä kokoavien tapahtumien järjestämistä, mutta paikalliset toimijat kehittivät Leikkipäivään erilaista tekemistä rastiradoista luontopolkuihin. Leikkipäivää juhlittiin myös netissä ja somekanavilla. Yhdessä Leikkipäivä-verkoston sekä vammaisjärjestöjen Esteetön Leikkipäivä-toimijoiden kanssa tuotettiin Leikkipäivän nettisivuille noin 30 leikkivinkkiä turvalliseen yhdessä tekemiseen.

Leikkipäivän verkkosivut

Vantaan lapsiperheitä ilahduttamaan avattiin Vantaan kaupungin, seurakunnan ja muiden järjestöjen kanssa uudenlainen kävijälähtöinen lapsiperheiden kohtaamispaikka. Perheet saivat monipuolista varhaista tukea sekä aineellista apua esimerkiksi ruokakassien ja ruokailujen muodossa. Innovatiivinen yhteistyö toimijoiden välillä mallinnetaan yhdessä MLL:n Uudenmaan piirin kanssa valtakunnallisesti levitettäväksi hyvinvointialueen perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan malliksi.


Hymyileviä nuoria ja opettaja kävelee koulun käytävällä.

Tää helpotti oloa ja fiiliksiä. Nyt kaikki on jotenki selkeempää.
-Lasten ja nuorten puhelimen chattipalaute

MLL vahvisti nuorten ja lasten hyvinvointia Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa, koulujen arjessa sekä erilaisin digitaalisin kanavin. Painopisteenä olivat niin korona-ajan seurausten vähentäminen kuin normaalit kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, tulevaisuususkon, turvallisen mediaympäristön ja hyvän kouluilmapiirin luominen sekä kiusaamisen ehkäisy.

Elämme monenlaisen epävarmuuden aikaa ja lapset tarvitsevat aikuisen tukea mieltä askarruttavien kysymysten käsittelyssä. Aikaseikkailussa vahvistetaan lasten pystyvyyden tunnetta, kaverisuhteita ja ongelmanratkaisutaitoja. Lasten tulee saada luottaa, että omaan ja muiden tulevaisuuteen voi vaikuttaa ja että vastuu maapallon hankalista ongelmista on aikuisilla. Aikaseikkailu-kerhoissa lasten kanssa tulevaisuudesta keskustellaan myönteisellä tavalla ja opitaan asioita yhdessä leikin ja pelillisyyden avulla.
-MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa 

Aikaseikkailu-kerhot ovat MLL:n 100-vuotisjuhlavuoden lahja lapsille. Kerhot on suunnattu 3.- ja 4.-luokkalaisille ja niitä ohjaavat koulun aikuiset. Kerhotoiminnalla edistetään lasten ryhmään kuulumista, vahvistetaan uskoa omiin kykyihin ja hyvään tulevaisuuteen sekä tarjotaan tekemistä yksinäisiin iltapäiviin. Aikaseikkailun pääyhteistyökumppani on Ikea.

Tutustu Aikaseikkailu-kerhoihin

Palautteiden mukaan Selviydytään kiusaamisesta -vertaisryhmät lisäsivät myönteisiä ajatuksia, vaikeiden tunteiden kanssa pärjäämistä ja tulevaisuuden uskoa. Ryhmät toteutettiin yhteistyössä MLL:n Järvi-Suomen piirin kanssa.

Selviydytään kiusaamisesta -hanke käynnistyi Nuortennetissä 12–21-vuotiaille nuorille. Vapaaehtoisten nuorten vetämien vertaisryhmien tavoite on luoda turvallinen ympäristö kokemusten käsittelyyn. Ryhmissä käsiteltiin muun muassa kiusaamisen vaikutusta omaan käytökseen, sosiaalisiin suhteisiin ja haastavista tunteista selviytymiseen.

Lisätietoa Selviydytään kiusaamisesta -hankkeesta

Tukarit auttoivat kouluun sopeutumista, kun aloitin seitsemännen luokan. Haluan nyt itsekin tehdä jotain kouluviihtyvyyden eteen.
-Tukioppilas (Lapsemme 4/21)

11 000 tukioppilasta teki jälleen vuonna 2021 arvokasta vapaaehtoistyötä kouluilmapiirin parantamiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi.. MLL:n mahdollistamaa tukioppilastoimintaa oli lähes kaikissa Suomen peruskouluissa (< 90 %). Vuonna 2021 MLL koulutti 298 tukioppilasohjaajaa, kaikkiaan yhteensä 1 400 ammattilaista.

Tutustu tukioppilastoimintaan

Infograafi Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin vuoden 2021 tiedoista.

 

Lasten ja nuorten puhelin ja chat on suunnattu alle 25-vuotiaille ja se on auki vuoden jokaisena päivänä. Yleisimmät yhteydenottojen aiheet liittyivät psyykkiseen terveyteen, arjen yksinäisyyteen sekä perhe- ja vertaissuhteisiin. Kanavissa kuuluivat myös äärimmäisen huonosti voivat lapset ja nuoret, jotka ohjattiin eteenpäin.

Lasten ja nuorten puhelin ja chat

Vuonna 2021 MLL:n lapsille ja nuorille suunnatuissa auttavissa puhelin- ja digipalveluissa vastattiin yhteensä 14 850 yhteydenottoon. Suomenkielisessä Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa vastattiin yhteensä 13 059 yhteydenottoon, joista 9 389 oli puheluita, 1 380 nettikirjeitä ja 2 290 chat-keskusteluja. Ruotsinkielisessä Barn- och Ungdomstelefonen och nätbrevstjänst -palvelussa vastaanotettiin 1 791 yhteydenottoa, joista 1 610 oli puheluita ja 181 nettikirjeitä. Lisäksi vastattiin 91 suomenkieliseen keskusteluviestiin Nuortennetin keskustelualueella.

Lue koko Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin vuosiraportti

Koulurauha julistettiin 31. kerran Sodankylässä 25.8.2021 teemalla turvallinen koulu. Julistustapahtumaan osallistui 300 koululaista lähialueilta. Julistus luettiin ensimmäistä kertaa pohjoissaameksi suomen ja ruotsin kielen lisäksi.

Koulurauhan verkkosivut

Mediakasvatus MLL on mukana EU:n komission Safer Internet -ohjelmassa, joka edistää lapsille turvallista mediaympäristöä. MLL:ssa tuotettiin uutta materiaalia nettikiusaamisesta, digitaalisesta pelaamisesta, digihyvinvoinnista ja mediaväkivallasta. Mediakasvatuskoulutuksissa ja -vanhempainilloissa kohdattiin yhteensä 2 659 aikuista. Mediakasvatusoppitunneilla kohdattiin 4 101 lasta ja nuorta. Koulujen mediakasvatustyöhön tuotettiin oppituntimateriaalia 1–3.-luokkalaisille sekä yläkouluikäisille.

Tutustu mediakasvatusmateriaaleihin

Nuortennetti toi nuorten äänen kuuluviin. Nuoret julkaisivat Nuortennetin sivuilla sekä somessa yli 100 kiusaamiseen, erilaisuuden hyväksymiseen, vanhempien eroon, vapaa-ajan viettoon sekä tunne- ja kaveritaitoihin liittyvää sisältöä. Myös yhteiskunnalliset teemat, kuten kunnallis- sekä aluevaalit ja lapsenoikeuksien päivä, olivat esillä. Keskustelupalstalla keskusteltiin seksuaalisuudesta, murrosiästä, ihastumisesta sekä kiusaamisesta.

Kurkkaa Nuortennettiin


Mietteliäs vanhempi istuu lastenhuoneessa ja selaa kännykkää. Hänen vierellään on taapero, joka on myös kiinnostunut äidin kädessä olevasta matkapuhelimesta.

Hienoa kertoa jollekin, miltä oikeasti tuntuu – ja joku vielä ymmärtää.

Korona-aika vei monilta vanhemmilta juttukaverit ja kasvatusasioiden sparrausseuran. Vanhempainnetti tuki yksin jääneitä ja tavallisten kasvatuskysymysten kanssa painivia vanhempia MLL:n suosituimpana sisältönä. Vanhempainpuhelin ja chat tarjosivat tukea kaikenikäisten lasten vanhemmille.

Vuonna 2021 Vanhempainpuhelimen ja chatin vapaaehtoiset vastasivat ennätysmäärään yhteydenottoja: 2 276. Yhteydenotoista puheluja oli 1 082, nettikirjeitä 200 ja chat-yhteydenottoja 994.

Vanhempainpuhelin ja -chat

Lasta koskevien yhteydenottojen yleisimpiä teemoja olivat pienten lasten kehitysvaiheisiin liittyvät asiat, kuten nukkuminen, syöminen ja lapsen temperamentti. Yhteydenotoissa käsiteltiin usein nuoren psyykkisiä pulmia ja murrosiän haasteita, aikuisten välisiä kasvatusristiriitoja sekä parisuhdepulmia ja vanhempien riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteita.

Kiitos tästä palvelusta, aivan huippu! Joskus on erityisen tärkeää, että saa otettua yhteyttä kuuntelevaan (ja neuvovaan) tahoon mahdollisimman nopeasti ja helposti. Toivottavasti chatti pysyy sellaisena!  -ajanvarauschatin palautteita vanhemmalta

Digikanavat valjastettiin yhä vahvemmin vanhemmuuden tukemiseen ja pohtimiseen. Digikanavat valjastettiin yhä vahvemmin vanhemmuuden tukemiseen ja pohtimiseen. Vanhempainnetin puolella vahvistettiin ajanvaraukseen perustuvia chattimuotoja. MLL:n ammattilaiset kävivät ajan varanneiden eri ikäisten lasten vanhempien kanssa yhteensä 400 keskustelua.

Aiheina olivat pienen lapsen nukkumiseen ja kehitykseen liittyvät pulmat, kuten tahto- tai uhmaikä, sekä vanhemman tunnesäätelyn ongelmat, nuoren psyykkiset pulmat ja murrosiän haasteet. Myös lapseen kohdistuvat kielteiset ajatukset ja toiminta, oma jaksaminen, vanhempien keskinäiset ristiriidat sekä parisuhteen pulmat puhututtivat.

Mulla oli ihan kamala olo ennen kuin aloitettiin, nyt helpotti. Jos vain mahdollista, niin sovitaan mielellään jatkoaika!

Minua auttoi kovasti keskustelu koska sain vahvistusta omalle päätökselle, miten tuen nuortani. -ajanvarauschatin palautteita vanhemmalta.

Kurkkaa Nuorisoneuvolaan

Vanhempainnetissä julkaistiin kaksi lapsiperheen arkea tukevaa selitysvideota, joihin liittyivät myös kirjalliset vinkit aamukaaoksen kesyttämiseen ja iltasirkuksen rauhoittamiseen.

 

Maaliskuussa 2021 avattu Haluanko vanhemmaksi -palvelu tarjosi tietoa ja tukea lapsettomille aikuisille tulevaisuuden ennakoimiseen ja suunnitteluun. Palvelussa oli vuoden aikana 15 000 katselua.

Tutustu Haluanko vanhemmaksi -palveluun

Äiti ja kolme isää istuvat pöydän ääressä ja tutkiva MLL:n kouluttajan opastuksella Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmän materiaaleja.

Helsingin yliopiston tutkimus osoitti, että MLL:n ja Folkhälsanin kehittämä Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmämalli tukee vanhempia monin tavoin. Isien ja äitien mukaan ryhmästä saatu ja hyötyjä olivat mm. vertaistuki ja oman lapsen ymmärtäminen paremmin.

Lue lisää Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmämallista

MLL:n mentalisaatioperustainen vanhempainryhmätoiminta tuo kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueiden ammattilaisille työkaluja perheiden tukemiseen. Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen kokemusta ja käyttäytymisen taustalla olevia tunteita.

Ryhmissä vahvistuvat vanhempien kyky tunnistaa lapsensa tunteita ja tarpeita sekä oman toimintansa vaikutusta lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Vuonna 2021 eri puolilla maata toteutettiin yhteensä 16 erityisen tuen Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmää ensikotien, lastensuojelun, perheneuvoloiden, perhekuntoutuksen ja perhetyön asiakasperheille.

Järjestöjen ja kuntien työntekijöille järjestettiin neljä erityisen tuen ohjaajakoulutusta. Verkkokoulutuksiin osallistui 64 työntekijää lastensuojelusta, perheneuvoloista, perhetukikeskuksista ja ensi- ja turvakodeista.

MLL järjesti Jututtamo-ohjaajakoulutuksen lisäksi Folkhälsanin kanssa Lapset, perheet ja mentalisaatio -webinaarin, jossa kuultiin uusinta tietoa lapsen ja nuoren mentalisaatiokyvystä eri kehitysvaiheissa sekä tiedon soveltamisesta lasten ja perheiden kohtaamisessa. Webinaari kokosi tuhat osallistujaa.

Webinaarin puheenvuorot löytyvät täältä

Tehdyn kyselyn mukaan mentalisaation hyödyntäminen työssä näkyi monella tavalla. Ohjaajat auttoivat vanhempia säätelemään tunteitaan entistä paremmin. He tukivat vanhempia olemaan uteliaita lapsensa käyttäytymisen takana olevia tunteita ja ajatuksia kohtaan. Lisäksi he auttoivat vanhempia säätelemään lapsensa tunteita.

Vanhempainryhmän ohjaajakoulutus vahvistaa mentalisaatioperustaista työotetta


Pieni poika rakentaa lastenhuoneen lattialla junarataa. Taustalla on isä ja äiti, jonka sylissä on vauva.

Koronapandemia rajoituksineen on vaikuttanut merkittävästi lasten, nuorten ja lapsiperheiden arkeen ja hyvinvointiin. MLL korosti lapsivaikutusten arvioinnin tärkeyttä koronatoimien päätöksenteossa.

MLL:n vaikuttamistyössä korostuivat 2021 lapsistrategian toimeenpanoon osallistuminen, lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen, kuntavaali- ja aluevaalivaikuttaminen sekä yhdistysten ja piirien vaikuttamistyön tuen vahvistaminen. MLL:n vaikuttamistyö perustuu lapsen ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin.

MLL:n Esa Iivonen toimi kansallisen lapsistrategian yhteyteen asetetun lasten, nuorten ja perheiden koronatyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmän toinen raportti julkaistiin tammikuussa 2021.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021. MLL osallistui strategiaa valmistelleen komitean sihteeristöön, toimeenpanosuunnitelman toteutukseen ja seurantatyöhön. Osana lapsistrategian toimeenpanoa julkaistiin MLL:n Esa Iivosen ja LSKL:n Kirsi Pollarin laatima lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille.

MLL:n monikanavainen kuntavaalivaikuttaminen pohjautui ”Tulevaisuuden kunta on lasten ja nuorten kunta” -ohjelmaan. MLL viesti myös aktiivisesti ”Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa” -vaaliohjelman puitteissa. Alueellisen ja paikallisen vaikuttamisen tukea vahvistettiin liittokokouksessa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen on MLL:n keskeisiä tavoitteita. MLL koulutti useita kuntia lapsivaikutusten arvioinnista. Yhdessä MLL:n Kaakkois-Suomen piirin kanssa pilotoitiin piirien käyttöön lapsivaikutusten arviointikoulutuksen työpajamalli.

MLL:n antoi ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille yhteensä 16 lausuntoa, joiden teemoina olivat mm. sote-uudistus, perhevapaauudistus, koulutuspoliittinen selonteko, varhaiskasvatuslain muuttaminen, vanhemmuuslaki, ajokorttilain muuttaminen, lapsibudjetointi, valtion talousarvio ja lainsäädännön jälkiarviointi.

Tutustu MLL:n lausuntoihin ja kannanottoihin


Alakouluikäinen tyttö tekee koulutehtäviä työpöytänsä ääressä.

MLL:n keskusjärjestön toiminnan kulut vuonna 2021 olivat noin 8,5 MEUR. Yksityisten lahjoittajien ja tukijoiden merkitys MLL:lle on entistä tärkeämpää julkisten avustusten vähennyttyä. Toiminnan rahoitus kertyi monesta lähteestä. STEA-avustus oli yhteensä 2,9 MEUR. Muuta rahoitusta kertyi EU:n hankerahoituksesta, OKM:n avustuksesta, säätiöiden ja rahastojen avustuksista, jäsenmaksuista, sijoitustoiminnasta ja lahjoituksista.

Kulut-piirakkagraafi. Piirakan osuudet ovat seuraavat: Varainhankinta 4 %, vaikuttaminen ja viestintä 9 %, hallinto ja talous 10 %, sijoitus- ja rahoitustoiminta 13 %, Hyvä joulumieli 15 %, Lasten, nuorten ja vanhemmuuden tuki 23 %, vapaaehtoistoiminta ja järjestötyö 26 %.

MLL:n varainhankinta koostui jäsenmaksuista, Lasten Päivän Säätiön tuesta, eri säätiöiden ja rahastojen myöntämistä apurahoista, keräyksistä, lahjoituksista ja yritysyhteistyöstä.

Pitkäaikainen yhteistyö Piltin ja KappAhlin kanssa jatkui edelleen vuonna 2021. Myös Fortum Oyj, Ikea, Lifa Air, MySafety Oy, Paletti Oy, Nordic Moneta Oy/Suomen Moneta, Sampo Oyj, Tira Jewellery, Varova Oy sekä monet muut yritykset ja yksityishenkilöt tukivat MLL:n työtä lahjoituksillaan.

MLL:n koulunaloituskampanjoiden (Hyvä alku koulutielle ja Hyvä alku yläkouluun) tukijoina jatkoivat monivuotiset kumppanit Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Föreningen Granatenhjelm ja Liikenneturva. Mukana alakouluikäisten vanhemmille suunnatussa kampanjassa olivat myös Suomen Partiolaiset ja Sanoma Kids. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö jatkoi vuonna 2020 alkaneen Varhaisen ja ennakoivan vanhemmuuden tuen -hankkeen tukemista. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö tuki erityisesti vanhempia ja nuoria tukevien ajanvarauschattien toteuttamista.

Takaisin ylös