Rahoitus

Vuonna 2017 toiminnan volyymi oli 9 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautui:

STEA (36 %)
Muut avustukset (9 %)
Korvaukset ja maksutuotot (17 %)
Jäsenmaksut (6 %)
Lasten Päivän Säätiö (7 %)
Muu varainhankinta, netto (7 %)
Sijoitus- ja rahoitustoiminta, netto (12 %)

STEA

STEA on Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan suurin rahoittaja. MLL saa STEA:lta sekä yleisavustusta että kohdennettua toiminta-avustusta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

RAY on myöntänyt MLL:lle 2,961 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Avustuksia myönnettiin mm. Lasten ja nuorten puhelimeen, nettiin ja chattiin, perhekeskustoimintaan, tukioppilastoimintaan, Vanhempainpuhelimeen ja -nettiin, mentalisaatioperustaiseen vanhempainryhmätoimintaan sekä yleisavustuksena lastensuojelutyön tukemiseen.

Lasten Päivän Säätiö

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yksi Lasten Päivän Säätiön perustajajäsenistä. Lasten Päivän Säätiön toiminnan tarkoituksena on Linnanmäen huvipuistoa ylläpitämällä ja kehittämällä kerätä varoja suomalaiselle lastensuojelutyölle.

Linnanmäen vuoden 2016 tuloksesta lahjoitettiin ennätykselliset 4,5 miljoonaa euroa lastensuojelutyölle, josta MLL:n osuus oli noin puoli miljoonaa euroa. Vuosien aikana lastensuojelutyölle on lahjoitettu yhteensä yli 100 miljoonaa euroa.

Aiheeseen liittyvät