Siirry sisältöön

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta 2022

Vuonna 2022 Ukrainan sota aiheutti epävarmuutta ja kysymyksiä perheissä, mutta myös auttamisenhalua MLL:n paikallisyhdistyksissä ja yhteiskunnassa. Koronavuosien jälkeen vapaaehtoisten määrä kääntyi jälleen kasvuun, kun toiminta pyörähti uudelleen kunnolla käyntiin ympäri Suomen. 50-vuotias tukioppilastoiminta jatkoi kiusaamisen ehkäisyä ja ilmapiirin parantamista lähes kaikissa yläkouluissa.

Tervetuloa tutustumaan Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, 30 000 vapaaehtoiseemme ja siihen, mitä yhdessä teimme lasten hyväksi vuonna 2022.


Hymyilevä MLL:n pääsihteeri Milla Kalliomaa puistossa vihreän oksan alla.

Mitä lapset ja nuoret toivovat meiltä aikuisilta? Ihan tavallisia asioita. Arkeen liittyvä huolenpito ja lähellä oleminen on tärkeää kaikenikäisille lapsille, myös nuorille. Se viestii, että aikuiset välittävät.

Monille nuorille kuuluu pääasiassa hyvää. Samaan aikaan kuitenkin vakavista psyykkisistä oireista kärsivien nuorten yhteydenotot ovat lisääntyneet palveluissamme. Osalla on huonoja kokemuksia ammattilaisten kohtaamisista. Joskus taas asioista on vaikea kertoa. Kolmasosa kiusatuista oppilaista ei kerro asiasta koulussa. Kertominen edellyttää luottamusta ja uskoa siihen, että kertomisesta on apua.

Järjestöjen palvelut kannattelevatkin niitä, jotka eivät ole saaneet apua, joita pitää motivoida sitä hakemaan ja myös niitä, joille saatu apu ei riitä. MLL:n palveluihin lapsi ja nuori voi ottaa yhteyttä jutellakseen, saadakseen vertaistukea toisilta nuorilta tai apua aikuiselta. Myös vanhemmille tarjotaan apua lapsen tukemisessa.

Kiusaamisen vastaista työtä tehdään lähes kaikissa Suomen peruskouluissa, joissa tukioppilaat osallistuvat hyvän kouluilmapiirin rakentamiseen. Työ alkaa jo perhekahvila- ja päiväkoti-iässä, siellä missä opitaan elämään yhdessä ja tulemaan toimeen toisten kanssa.

Lämmin kiitos kaikille MLL:n työn ystäville, lahjoittajille ja tukijoille, jotka ovat tehneet tärkeän työn mahdolliseksi. Erityinen kiitos tuhansille vapaaehtoisille, jotka vuoden jokaisena päivänä ovat monin eri tavoin olleet lasten, nuorten ja vanhempien tukena.

Milla Kalliomaa
pääsihteeri
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ryMannerheimin Lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, jonka työ on mahdollista vapaaehtoisten, jäsenten ja lahjoittajien tuella. Me kaikki yhdessä, me olemme MLL!

 • 537 paikallista yhdistystä, toimintaa lähes jokaisessa Manner-Suomen kunnassa.
 • 16 000 vapaaehtoista yhdistyksissä, joita tukee 10 piiriä ja keskusjärjestö.
 • 73 000 jäsentä haluaa tukea työtämme valtakunnallisesti ja paikallisesti.
 • 30 000 vapaaehtoista tekee 365 000 tuntia vapaaehtoistyötä esimerkiksi perhekahviloissa, tapahtumissa, tukihenkilöinä tai auttavissa puhelimissa.

Jäsenkyselyn mukaan MLL:n jäseneksi liitytään omien lasten vuoksi (65 %). Monille jäsenyyden syinä olivat myös hyvän asian tukeminen (54 %) sekä MLL:n tarjoama toiminta ja tapahtumat (46 %). Jäsenet ovat sitoutuneita ja ovat valmiita suosittelemaan jäsenyyttä myös muille.

Haluan olla mukana lasten asialla.


Äiti ja taapero istuvat ruokapöydän ääressä.

Venäjän hyökätessä alkuvuodesta Ukrainaan MLL tuki sodan keskellä eläviä lapsia ja perheitä Ukrainassa. MLL kanavoi rahallista apuaan perheille kriisialueilla toimivien järjestökumppaneiden kautta.

Lisäksi piirit ja yhdistykset tukivat monin tavoin maahan saapuvia ukrainalaispakolaisia. Kotoutumisen tueksi ja arjen avuksi tarjottiin muun muassa vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Perheet saivat myös ruoka- ja materiaaliapua.

Tukea sodan käsittelyyn perheille ja kouluille

Tukea tarjottiin myös suomalaisille perheille ja lapsille. Keskusteluapua digitaalisissa kanavissa tehostettiin ja mll.fi:hin luotiin 12 kielellä ohjeet siihen, miten sodasta voi puhua lasten ja nuorten kanssa.

Kouluille MLL tuotti oppituntimateriaaleja sekä tarjosi mediankäyttöön liittyviä koulutuksia, oppitunteja ja vanhempainiltoja.

MLL tukee Ukrainan sodan käsittelyssä

Ukraina-rusetti

Loppuvuodesta MLL käynnisti yhteistyössä K-ryhmän kanssa mittavan Ukraina-rusetti-keräyksen.

Varoilla järjestetään toimintaa lapsille ja vanhemmille, jotta he voivat kiinnittyä normaaliin arkeen ja osaksi lähiyhteisöjä. Välittömänä apuna jaettiin ruokalahjakortit 1 000 perheelle.

Lue lisää Ukraina-rusetista


Äitejä ja lapsia välipalalla pöydän ääressä MLL:n perhekahvilassa.

Ilman vapaaehtoisia MLL:a ei olisi ollut myöskään vuonna 2022. Koronavuosien jälkeen vapaaehtoisten määrä kääntyi taas nousuun, kun perhekahvilat pystyivät avaamaan ovensa ja monet muut etenkin paikallisyhdistysten järjestämät toimintamuodot pääsivät jälleen vauhtiin.

MLL:n vapaaehtoisia ovat mm.

 • 11 000 tukioppilasta
 • 1 600 perhekahvilan ohjaajaa
 • 450 perhekummia
 • 450 lasten ja nuorten kaveria
 • 780 maahanmuuttajaäidin ystävää
 • 550 kylä- tai lukumummia ja -vaaria
 • 300 auttavien puhelinten päivystäjää
 • 30 Nuortennetin päivystäjää
 • 16 000 yhdistysten vapaaehtoista

MLL:n paikallinen toiminta vaikuttaa sekä vapaaehtoisten että oman paikkakunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Vapaaehtoiskyselyn mukaan MLL:n vapaaehtoistehtävissä innostaakin eniten mahdollisuus vaikuttaa oman asuinpaikan lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä merkityksellisen toiminnan tekeminen mukavassa porukassa.

Mikään ei muutu, jos ei mitään muuta. Siksi haluan omalla toiminnallani edesauttaa hyviä muutoksia.

Paikka vapaana uusille vapaaehtoisille

Uudella Paikka vapaana -kampanjalla, jota suunniteltiin yhdessä koko järjestön voimin, saatiin mukaan 200 uutta vapaaehtoista.

Tutustu kampanjasivustoon

Koulutuksia ja uusi nettisivusto vapaaehtoisille

Keskusjärjestö ja piirit tukivat yhdistysten toimintaedellytyksiä ja vapaaehtoisia muun muassa koulutuksin ja tukimateriaalein. Vapaaehtoisille järjestettiin yli 1 300 koulutusta ja tapahtumaa.

Koronavuosien jälkeen Helsingissä pidettiin jälleen puheenjohtajapäivät, jossa 110 puheenjohtajaa 60 eri yhdistyksestä tapasivat toisiaan.

Kiitos näistä päivistä! Erittäin mukava nähdä ihmisiä, saada vertaistukea ja nähdä oman piirin porukkaa.

Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksessa vahvistettiin johtajana toimimista, vapaaehtoisten innostamista ja yhdistyshallinnon osaamista. Kouluttautumassa oli väkeä yli 40 yhdistyksestä.

Vapaaehtoisten tueksi valmistui uusi sivusto Vapaaehtoisnetti. Vapaaehtoisnetistä yhdistykset ja vapaaehtoiset löytävät toimintansa tueksi esimerkiksi tietoa koulutuksista, valmiita materiaaleja ja vinkkejä yhdistysten toimintaan. Yhdistykset voivat lisäksi ilmoittaa omista tilaisuuksistaan tapahtumakalenterissa.

Tutustu Vapaaehtoisnettiin


Hymyileviä ja hyppiviä lapsia värikkään leikkivarjon alla.

Vuonna 2022 järjestimme

 • 790 lasten ja nuorten harrastuskerhoa ja niissä 125 000 käyntikertaa
 • 2 330 koulutus-, yleisö- ja koko perheen tilaisuutta, joihin osallistui lapsia ja aikuisia 242 000
 • 260 vertaisryhmää tai muuta aikuisten ryhmää, joihin osallistuttiin yhteensä 19 500 kertaa.
Perhekahvilat avautuivat

Koronarajoitusten poistuttua paikallisyhdistykset lisäsivät toimintaansa ja avasivat perhekahviloita.

Perhekahvilat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja, joista löytyy seuraa, vertaistukea ja apua myös uusille maahanmuuttajaperheille. Yhdistykset ylläpitivät 479 perhekahvilaa, joissa käytiin yli 135 500 kertaa.

Perhekahvilakyselyn mukaan yli 80 % kertoi perhekahvilassa käynnin vaikuttavan myönteisesti mielialaan ja 70 % koki käynnin lisäävän arjessa jaksamista. Lapsillekin perhekahvila on mieluinen paikka, sillä lähes kaikki vanhemmat arvioivat lapsensa viihtyvän siellä.

Muut vanhemmat ja rento ilmapiiri. Minä ja lapset saadaan olla just semmoisia kuin ollaan.

Leikkiä Leikkipäivänä ja kiertueella Pikku Kakkosen kanssa

Valtakunnallisena Leikkipäivänä järjestimme Leikkipäiväverkoston kanssa kymmeniä tapahtumia, joiden teemana oli Leikkien pallon puolesta. Tapahtumissa leikki taipui moneksi: laitettiin pihapelit pystyyn, tehtiin luonto- ja kuvasuunnistusrastiratoja ja askarreltiin kierrätysmateriaaleista.

MLL lanseerasi kestävän leikin periaatteet ja syksyllä järjestettiin kaksipäiväinen kestävän leikin symposium, jossa nostettiin esille leikin tärkeyttä kestävän elämän kannattelijana.

Leikkipäivä-ohjelman tavoitteena on innostaa niin lapsia kuin aikuisiakin leikkimään, tarjota leikki-ideoita ja jakaa tutkittua tietoa leikin tärkeydestä.

Isännöimme myös ensimmäistä kertaa Leikitään Pikku Kakkosta -kesäkiertueen kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Tutustu Leikkipäivään osoitteessa Leikkipaiva.fi

Kohtaamispaikkaa kiiteltiin

Perheitä kohtaamassa -hankkeessa Uudenmaan piirin kanssa kehitettiin järjestöjen koordinoimaa kohtaamispaikkaa Vantaan Koivukylässä.

Kiitetty toimintamalli kuvattiin Innokylään ja se sai myös yleisön suosikki -palkinnon TerveSos-tapahtumassa. Toiminnan erityisyys on se, että paikassa on useita toimijoita tuomassa arjen apua perheille ja että sitä johdetaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Tutustu Koivukylän kohtaamispaikkaan ja Koivukylän malliin

Ilolla eskarista ekalle -hanke päättyi

Yhteisvastuukeräyksen varoilla toteutettu Ilolla eskarista ekalle -hanke päättyi. Se auttoi perheitä ja vanhempia tutustumaan toisiinsa tärkeässä nivelvaiheessa mukavan tekemisen puitteissa.

Ryhmien vetäjille tarkoitetut materiaalit ja toimintamalli kieliversioineen ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Tutustu Ilolla eskarista ekalle -materiaaleihin


Kiukutteleva taapero ruokapöydän ääressä.

MLL on merkittävä vanhemmuuden tuen tarjoaja Suomessa. Vanhempainnetiin vinkkien ja tietotekstien ääreen löysivät jälleen sadat tuhannet vanhemmat, ja vanhempia tuettiin myös puhelimessa, chatissa ja verkkovertaisryhmissä.

Vuonna 2022 teimme esimerkiksi tällaisia asioita:

Vanhempainpuhelimessa vastattiin yli 2 000 yhteydenottoon

MLL:n Vanhempainpuhelin, chat ja nettikirjepalvelu vastasivat yhteensä 2 300 yhteydenottoon.

Vanhemmat tai muut lapsen läheiset keskustelivat MLL:n vapaaehtoisten päivystäjien tai ammattilaisten kanssa niin pikkulasten kehitysvaiheista kuin murrosiän haasteista. Tavallisia yhteydenoton aiheita olivat myös nuoren masentuneisuus, koulunkäynnin pulmat, vanhempien ero sekä syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteet kasvattajana.

Lue Vanhempainpuhelimen vuosiraportti

Haluanko vanhemmaksi -palvelu tuki tuhansia vanhemmuutta harkitsevia

Vanhemmuutta harkitseville perustettu ainutlaatuinen verkkopalvelu Haluanko vanhemmaksi -palvelu tarjoaa tietoa ja tukea lapsettomien aikuisten tulevaisuuden suunnitteluun ja ennakoimiseen.

Sivuston sisältöjä katsottiin lähes 50 000 kertaa, joista kokemustarinat ja vertaiskeskustelut kiinnostivat eniten. Lisäksi asiantuntijat vastasivat nettikirjeisiin.

Tutustu Haluanko vanhemmaksi -sivustoon

Nuorisoneuvola tuki nuorten vanhempia

Vuonna 2020 avattu Nuorisoneuvola tarjoaa tukea nuorten vanhemmille.

Vuonna 2022 käydyissä chat-keskusteluissa nuorten vanhemmat hakivat yleisimmin apua uupumukseen, jaksamiseen ja nuoren kaverisuhdepulmiin.

Nuorisoneuvolan sivustolla avattiin lisäksi Kysy ammattilaiselta murrosiästä -palsta.

Vieraile Nuorisoneuvolan sivuilla

Tyttö olet helmi -hanke kohtasi äitejä ja tyttäriä

Tyttö olet helmi -hankkeessa kohdattiin äitejä ja heidän tyttäriään, joiden mielilasta ja hyvinvoinnista oli herännyt huoli.

Kolme kuukautta kestävään etäohjaukseen osallistui 90 tyttöä ja äitiä, jotka kokivat keskinäisten suhteidensa parantuneen. Yhdessä vietetty aika lisääntyi ja nuoren mielialan muutosten tunnistaminen helpottui. Hanketta toteutettiin yhdessä MLL:n lasten ja nuorten kuntoutussäätiön kanssa.

Ymmärrän tytärtäni ja itseäni nyt paremmin.

Tutustu Tyttö olet helmi! -toimintaan

Kiusattujen lasten vanhempien vertaisryhmät alkoivat

Uutena toimintana käynnistyi kiusaamista kokeneiden lasten vanhempien verkkotuki.

Kuusi kertaa kokoontuvassa Kiusataanko lastasi -vertaisryhmässä vanhempien tilanteeseen etsittiin erilaisia selviytymisen keinoja ja pohdittiin, kuinka oman lapsen tilannetta voi parantaa.

Sain itselleni aikaa ja paikan pohtia kiusaamiseen liittyviä asioita.

Lue lisää vertaisryhmistä

Postia koulun aloittavien vanhemmille

50 000 ekaluokkalaisen vanhemmat saivat MLL:sta postia koulutien alkaessa. Helli ja hoivaa pientä koululaista -vihkonen muistuttaa siitä, millaista tukea uusi koululainen vanhemmiltaan tarvitsee.

Yläkoulun aloittavien vanhempia tuettiin kampanjalla, jossa kerrottiin nuoren kehityksestä ja tuen tarpeesta. Somekampanjalla tavoitettiin noin puoli miljoonaa yläkoululaisten läheistä.


Vakavailmeinen nuori istuu sohvalla puhelin kädessään.

MLL:n yksi tavoite on yhteiskunta, jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Vuonna 2022 teimme lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen muun muassa tällaisia asioita:

Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa vastattiin yli 17 000 yhteydenottoon

Lasten ja nuorten puhelissa ja chatissa vastattiin 17  100 yhteydenottoon puhelimitse, chatissä ja nettikirjeinä. Vastattujen yhteydenottojen määrä oli 2 000 enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta yhteydenottoja tuli silti selvästi enemmän kuin mihin pystyttiin vastaamaan. Ruotsinkielisessä Barn- och Ungdomstelefonen och nätbrevstjänst -palvelussa vastattiin noin 1 900 puheluun ja kirjeeseen.

Lapsia ja nuoria puhuttivat etenkin yksinäisyys, aikuisen kaipuu, kaverihuolet, oma kehitys, ahdistuneisuus ja masennuksen tunteet.

Lasten nuorten puhelimen ja chatin tunnettavuudesta tehtiin kysely, johon vastasi yli 1 300 lasta ja nuorta. Heistä 86 % oli kuullut palvelusta. Valtaosa koki palvelun hyödylliseksi ja 80 % suosittelisi sitä ystävälleen.

Lasten ja nuorten puhelin, chat ja nettikirjepalvelu tarjoavat aikuisten tukea kaikille alle 25-vuotiaille maksutta, nimettömästi ja luottamuksellisesti. MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset vastaavat suomenkielisiin puheluihin, viesteihin ja kirjeisiin vuoden jokaisena päivänä, ruotsinkielisiin neljänä päivänä viikossa.

Lue Lasten ja nuorten puhelimen ja nettipalveluiden vuosiraportti 2022

Nuortennetissä ennätysmäärä nuorten välistä keskustelua

Nuortennetin esimoderoidulla keskustelupalstalla julkaistiin 10 300 viestiä, mikä on kaikkien aikojen ennätysmäärä. Suosittuja aiheita olivat seksuaalisuus, ihmissuhteet, mielenterveys ja koulu.

Nuortennetti on nuorten tekemä sivusto, ja vuonna 2022 noin 30 vapaaehtoisen nuoren joukko tuotti sivustolle sisältöä esimerkiksi kiusaamisesta, yksinäisyydestä, häirinnästä, harrastuksista mediakasvatuksesta.

Lisäksi Nuortennetissä julkaistiin alastonkuvien jakamista käsittelevä digitaalinen oppimispeli, jota on pelannut toista tuhatta nuorta.

Tutustu Nuortennettiin

Mediakasvatusaiheisia oppitunteja yli 7 000 lapselle ja nuorelle

MLL:n mediakasvatuskoulutuksia järjestettiin jälleen runsaasti ympäri Suomea.

Oppitunneilla kohdattiin noin 7 200 lasta ja nuorta, ja niissä käsiteltiin muun muassa nettikiusaamista, pelaamista ja tasapainoista media-arkea.

Selviytyjät-verkkoryhmät auttoivat kiusattuja nuoria

Selviytyjät on verkkovertaisryhmä kiusaamista kokeneille nuorille. Kolme ryhmää, jossa oli yhteensä 20 nuorta, kokoontui yhdeksän viikon ajan.

Nuoret kertoivat kokeneensa ryhmän turvalliseksi, saaneen vahvistusta itsetunnolleen ja keinoja käsitellä kokemuksiaan.

Opin käsittelemään kiusaamisen aiheuttamia vaikeita tunteita, hyväksymään sen, että oon joutunut kiusaamisen uhriksi, tajunnut etten (valitettavasti) oo ainoa uhri ja että kiusaaminen ei oo mun syy. Ryhmään hakeutuminen ja aktiivinen osallistuminen on ollut varmaan yksi parhaimpia päätöksiä mitä oon tehnyt.

Lue tuesta kiusatuille

Aikaseikkailu kasvatti lasten uskoa tulevaisuuteen

Aikaseikkailu-kerhot on suunnattu 3.–4.-luokkalaisille ja niitä ohjaavat koulun aikuiset. Kerhotoiminnalla edistetään ryhmään kuulumista, tunnistetaan omia vahvuuksia ja luottamusta tulevaisuuteen sekä tarjotaan tekemistä iltapäiviin.

Aikaseikkailun pääyhteistyökumppanina toimi Ikea, jonka kanssa levitettiin mielikuvituksen ja leikin merkityksen sanomaa #rakennamaja-kampanjalla.

Katso video lasten Aikaseikkailu-kokemuksista

Tutustu Aikaseikkailuun

Koulurauha julistettiin 32. kerran

Koulurauha julistettiin 32. kerran teemalla kaikille kaveriksi. Koulurauha julistettiin kaikilla kotimaisilla kielillä.

Julistustapahtumaan Joensuussa osallistui 2 000 koululaista. Tapahtumaan nuorille lähetti tervehdyksen myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Katso presidentin tervehdys

Lue lisää Koulurauhasta


MLL:n hymyilevät tukioppilaat hyppäävät yhdessä koripallokentällä ulkona.

11 000 tukioppilasta jatkoi kouluissa arvokasta työtään kiusaamisen ehkäisemiseksi ja koulun ilmapiirin parantamiseksi. Toimintaa on lähes jokaisessa ylä- ja yhtenäiskoulussa.

MLL:n tukioppilastoiminta oli yksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) arvioimista kiusaamisen vastaisista menetelmistä. Se todettiin vaikuttavaksi ja koulun muita kiusaamisen vastaisia toimintatapoja tukevaksi ja oppilaita osallistavaksi menetelmäksi.

MLL koulutti 2 600 tukioppilasohjaajaa tai muuta kasvatusalan ammattilaista.

Ehkä me tuodaan semmosta helpotuksen ilmapiiriä, et tääl on jotain hyvääkin, ettei seiskojen tarvii jännittää heti kun ne tulee kouluun. (tukioppilas)


Hymyilevä opettaja luokan edessä.

MLL kouluttaa ja tarjoaa materiaaleja muun muassa kuntien, järjestöjen, hyvinvointialueiden lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Vuonna 2022 koulutuksia järjestettiin muun muassa mentalisaatioperustaiseen vanhempainryhmätoimintaan, mediakasvatukseen ja lapsivaikutusten arviointiin liittyen. Koulutimme myös noin 2 600 tukioppilasohjaajaa.

Ammattilaisia koulutettiin tukemaan erityistä tukea tarvitsevia perheitä mentalisaation keinoin

Koulutimme 53 uutta kuntien ja järjestöjen työtekijää ohjaamaan mentalisaatioperustaisia erityistä tukea tarvitsevien perheiden vanhempainryhmiä.

Ryhmiä kohdennettiin muun muassa ensikotien, lastensuojelun ja perheneuvoloiden asiakasperheille ja niihin osallistui 78 vanhempaa ja 53 lasta. 95 % osallistuneista koki saaneensa vahvistusta vanhemmuuteensa.

Mietin enemmän, mitä lapseni tuntee ja sanoitan enemmän omia ja lapseni tunteita. Olen itselleni armollisempi ja puhun asioista enemmän puolisolleni.

Mediakasvatuskoulutuksiin osallistui 3 500 vanhempaa ja ammattilaista

MLL:n mediakasvatuskoulutuksiin, jossa käsiteltiin digihyvinvointia, mediataitoja ja nettikiusaamista, osallistui 3 500 vanhempaa ja koulun ammattilaista.

Ukrainan sodan aiheuttamaan huoleen ja uutistulvan käsittelyyn tuotettiin tukimateriaalia ja oppituntimalli.


Lapsia ja aikuisia istuu nurmikolla. Heidät on kuvattu takaapäin. Yhdellä lapsista on MLL:n vihreä ilmapallo kädessä.

Vuonna 2022 MLL:n vaikuttamistyössä korostuivat lapsistrategian toimeenpanoon osallistuminen, lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen, alue- ja eduskuntavaalivaikuttaminen sekä yhdistysten ja piirien vaikuttamistyön tuki.

Vuonna 2022 teimme esimerkiksi tällaisia asioita:

Edistimme ja toteutimme lapsistrategian toimeenpanoa

MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivonen oli mukana useissa työryhmissä. Osana lapsistrategian toimeenpanoa valtioneuvoston kanslia julkaisi Iivosen ja Kirsi Pollarin laatiman lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin ohjeistuksen hyvinvointialueille sekä vastaavan ohjeistuksen kunnille.

Vaikutimme aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun

Julkaisimme ensimmäisiin hyvinvointialueiden aluevaaleihin aluevaaliohjelman: Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa.

Piirien vaalivaikuttamisen tueksi laadittiin mielipidekirjoituspohjia. MLL oli myös mukana lapsi- ja perhejärjestöjen yhteisessä Anna ääni lapselle -kampanjassa.

Vaikutimme lainsäädäntöön lausunnoilla ja työryhmissä

Vuoden 2022 aikana annoimme 23 lausuntoa eduskunnalle ja ministeriöille.

Julkaisimme myös eduskuntavaaliohjelman kevään 2023 vaaleihin: Lasten oikeudet on turvattava muuttuvassa maailmassa.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vastaisen Lanzaroten sopimuksen Suomen ensimmäinen kansallinen toimeenpanosuunnitelma julkaistiin. MLL oli mukana aloitteessa suunnitelman laatimiseksi ja suunnitelmaa valmistelleessa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä.

Lue kaikki lausunnot ja kannanotot

Koulutimme kuntia lapsivaikutusten arviointiin

Järjestimme lapsivaikutusten arviointia koskevia koulutuksia 11 kunnalle tai kuntayhtymälle. Toteutimme yhdessä piirijärjestöjen kanssa lapsivaikutusten arvioinnin työpajoja kolmelle kunnalle.

Koulutimme yhdistysten ja piirien edustajia vaikuttamistyöhön (11 koulutusta) ja lapsivaikutusten arviointiin (4 koulutusta).

MLL:n vaikuttamistyö perustuu ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin. Erityisen merkittävässä roolissa on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon edistäminen. (johtava asiantuntija Esa Iivonen)


Punertavahiuksinen pieni lapsi on isän sylissä ja katsoo suoraan kameraan.

MLL:n keskusjärjestön toiminnan kokonaistuotot vuonna 2022 olivat noin 8,5 MEUR. Yksityisten lahjoittajien ja tukijoiden merkitys MLL:lle on entistä tärkeämpää julkisten avustusten vähennyttyä.

Toiminnan rahoitus kertyi monesta lähteestä. STEA-avustus oli yhteensä 2,6 MEUR. Muuta rahoitusta kertyi EU:n hankerahoituksesta, OKM:n avustuksesta, säätiöiden ja rahastojen avustuksista, jäsenmaksuista, sijoitustoiminnasta ja lahjoituksista.

MLL:n vuoden 2022 tuotot -piirakka.

MLL:n varainhankinta koostui jäsenmaksuista, Lasten Päivän Säätiön tuesta, säätiöiden ja rahastojen myöntämistä apurahoista, keräyksistä, yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksista sekä yritysyhteistyöstä.

Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa arvioimme mahdollisuuksia yhteistyön jatkumiselle yrityskumppaneiden kanssa tilanteessa, jossa yhteistyöyrityksemme toimii Venäjällä. Sodasta johtuen pitkäaikainen yhteistyömme Piltin ja Fortum Oyj:n kanssa keskeytyi toistaiseksi.

KappAhlin kanssa yhteistyö jatkui edelleen. ABB, Arla, Ikea, K-Market, Kokkikartano, Lifa Air, MySafety, PricewaterhouseCoopers, Tira Jewellery, Varova Oy sekä monet muut yritykset ja yksityishenkilöt tukivat MLL:n työtä lahjoituksillaan. K-Supermarketien kanssa toteutimme toista kertaa Auta ruokalahjalla-kampanjan.

MLL:n koulunaloituskampanjoiden (Hyvä alku koulutielle ja Hyvä alku yläkouluun) tukijoina jatkoivat monivuotiset kumppanit Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Liikenneturva. Mukana alakouluikäisten vanhemmille suunnatussa kampanjassa olivat myös Suomen Partiolaiset. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö jatkoi vuonna 2020 alkaneen Varhaisen ja ennakoivan vanhemmuuden tuen -hankkeen tukemista. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö tuki erityisesti vanhempia ja nuoria tukevien ajanvaraus-chattien toteuttamista.

Kesäkuussa käynnistyivät K-ryhmän kanssa neuvottelut Suomeen paenneiden ukrainalaisten auttamisesta. Kampanja Ukraina-rusettien myynnistä käynnistyi 5.12.2022 ja kestää 30.6.2023 saakka. Kampanjan tuotoilla MLL tarjoaa ukrainalaisille vuoden 2023 puolella ruokalahjakortteja sekä paikallisyhdistysten ja piirien kautta toimintaa, jonka kautta heillä on mahdollisuus tutustua muihin lapsiperheisiin paikkakunnalla ja päästä hyvän arjen alkuun. Vuoden vaihteeseen mennessä ukrainalaisia oli saapunut Suomeen jo lähes 44 000 ja heistä 2/3 on naisia ja lapsia. Saman määrän pakolaisia uskotaan saapuvan Suomeen myös vuonna 2023, joten avun tarve jatkuu.

MLL:n tukijoiden logot: Arla, Ikea, Kappahl, Tira Jewellery, MySafety, K-Market ja Varova.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös