Aikaseikkailu-kerho

Aikaseikkailu on koulun kerho, joka on tarkoitettu 3.—4.-luokkalaisille. Kerhossa lapset harjoittelevat leikillisyyden ja pelillisyyden avulla esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista, empatiaa ja ongelmanratkaisutaitoja.

MLL:n kerhojen tavoitteena on lisätä lasten luottamusta omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen. Korostaen, että tulevaisuus, se millaisena se toteutuu, on viime kädessä kiinni meistä itsestämme. Kerhon aikana lapset tekevät kerhokartan avulla tutkimusmatkoja, kehittävät omaa Aikaseikkailija-hahmoa ja harjoittelevat taitoja, joilla voi osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden muodostamiseen. 

3.—4.-luokkalaisille suunnatussa kerhotoiminnassa halutaan vahvistaa lasten luottamusta tuleavaisuuteen, omanarvontuntoa ja asemaa kouluyhteistyössä. Kerho on avoin kaikille oppilaille. Lisäksi MLL kannustaa oppilashuoltoa ohjaamaan kerhoon lapsia, joilla on perhetaustaan, oppimiseen tai yksinäisyyteen liittyviä pulmia.

Tutustu kerhoaineistoihin ja ilmoittaudu mukaan

Aiheeseen liittyvät

Kerhotoiminta: Aikaseikkailu