Siirry sisältöön

Kuvaus kyselystä

MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn vastaukset kerättiin avoimena verkkokyselynä. Vastaukset kerättiin pääosin syksyn 2020 aikana.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1123 nuorta.

Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa nuorilta itseltään siitä, miten kiusaaminen ilmenee sosiaalisessa mediassa, peleissä ja netissä ja miten siihen voisi puuttua.

Kyselystä levitettiin tietoa MLL:n sosiaalisten medioiden sekä kouluyhteistyön ja mediakasvatuksen uutiskirjeiden kautta. Linkkiä jakoivat myös MLL:n yhteistyötahot ja eri sidosryhmät omissa kanavissaan. Kyselyn linkki löytyi myös Nuortennetistä.

Nettikiusaamisella tarkoitetaan esimerkiksi ilkeitä kommentteja ja kuvia, uhkauksia, huhujen tai yksityisten tietojen levittämistä, nolaamista tai häirintää sosiaalisessa mediassa, peleissä tai muualla netissä. Nettikiusaamista voi olla myös tällaisen haitallisen sisällön jakamista tai tykkäämistä. Digitaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen voi liittyä muuhun kiusaamiseen esimerkiksi koulussa. Kiusaamisen vakavuutta netissä lisää tiedon nopea leviäminen laajalle ja jälkien jääminen verkkoon. Kiusaamisen kohteelle haavoittavaa on se, jos muut jakavat materiaalia, eivätkä asetu puolustamaan häntä. Vakavimmillaan nettikiusaaminen voi täyttää rikoksen merkit.

Kyselyyn vastanneista 1123 nuoresta 657 oli tyttöjä (59 %) ja 419 poikia (37 %). Vastaajista 20 ilmoitti sukupuolekseen joku muu (2 %). 27 vastaajaa ei halunnut vastata sukupuolta koskevaan kysymykseen (2 %). Tyttöjen osuus vastaajissa korostui hieman.

Vastaajat (N=1123) olivat 12–17- vuotiaita. Suurin osa vastaajista (1106) oli 13–16-vuotiaita.

 • 12-vuotiaita 5
 • 13-vuotiaita 141
 • 14-vuotiaita 379
 • 15-vuotiaita 368
 • 16-vuotiaita 218
 • 17-vuotiaita 12

Käytetyimmät sosiaalisen median kanavat tai muut digitaaliset alustat vastaajien keskuudessa olivat (% ilmoitti yleensä käyttävänsä ko. palvelua):

 • Snapchat 84 %
 • Instagram 78 %
 • WhatsApp 72 %
 • YouTube 78 %
 • TikTok 69 %
 • Digitaaliset pelit 42 %
 • Facebook 11 %

Useampia avoimia mainintoja saivat Reddit, Netflix, Discord, VSCO ja Twitter.

Suurin osa nuorista (60 %) kertoi viettävänsä arkisin sosiaalisessa mediassa, netissä tai digitaalisen pelaamisen parissa neljä tuntia tai enemmän päivässä.

Kuinka paljon käytät aikaa sosiaaliseen mediaan, digipelaamiseen tai nettiin yleensä arkipäivisin?

 • Neljä tuntia tai enemmän 60 %
 • Noin kolme tuntia 28 %
 • Noin kaksi tuntia 9 %
 • Noin tunnin tai vähemmän 2 %
 • En käytä lainkaan 0,3 %

Ladattavat materiaalit

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyraportti (pdf)

Aiheeseen liittyvät

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset

Lisätietoa nettikiusaamisesta MLL:n sivuilla

Ota yhteyttä

Rauna Rahja

Asiantuntija, mediakasvatus

rauna.rahja(at)mll.fi
050 569 8750

Takaisin ylös