Siirry sisältöön

Nuorten suhtautumisia nettikiusaamiseen ja siihen puuttumiseen

Pystyt helpommin somessa ilmaisemaan kiusatulle, että tuet häntä, mutta et pysty estämään kiusaamista niin helposti, kuin irl.

Suurin osa nuorista suhtautuu nettikiusaamiseen vakavasti, mutta suhtautuminen myös vaihtelee. Osasta itseä tai muita kohtaan loukkaava tai uhkaava käytös netissä tuntuu ahdistavalta. Toiset pitävät negatiivista käytöstä asiana, joka ”nyt vaan kuuluu nettiin.”

”Kuvien levittäminen, juoruilu tai haukkuminen ja pahan puhuminen on tosi ikävää.”

”Erästä tyttöä haukuttiin anonyyminä ja esitettiin että hän olisi lähettänyt jonkun viestin vaikka näin ei ollut tapahtunut, tellonym nimisessä sovelluksessa, hänen erilaisuutensa takia. Asiasta tuli koulupoliisijuttu.”

”Lähinnä häirintä on aina vain sitä että joku netissä anonyyminä vittuilee tai yrittää huijata jollain tapaa.”

”Joskus on ollut jotai tyhmää käytöstä, mutta ne o menny ajallaan pois mielestä eikä niitä oo tarvinnu murehtii.”

Vaikka nuori ei itse olisi joutunut kiusaamisen kohteeksi, koki avovastausten perusteella moni nuori verkossa tapahtuvan muiden kohtaaman kiusaamisen ahdistavaksi tai hämmentäväksi.

”Tiktok on täynnä lähes joka päivä ilkeää tekstiä, tai jotakin henkilöä loukkaavaa muuta sisältöä, ja nimenomaan suomalaiset tekee tätä, en ole huomannut että muissa maissa kirjoiteltaisiin niin rumasti. Se minua vaivaa tosi paljon.”

”Somessa on aika paljon kiusaamista, johon on itsellä tosi vaikea edes vaikuttaa. Osa jutuista jotka kohdistuu esim kavereihin on helpompi ns selvittää.”

Nuoret ovat valmiita puolustamaan omaa kaveriaan, jos tämä joutuisi verkossa kiusaamisen, loukkaavan kohtelun tai häirinnän kohteeksi. Valtaosa nuorista (77 %) kertoo puuttuvansa todennäköisemmin kiusaamiseen, jos se kohdistuu omaan kaveriin.

Tulos on rohkaiseva, mutta herättää samaan aikaan huolta niistä nuorista, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää. Vaikka nettikiusaamiseen puuttuminen on toivottavaa, ei nuorten kuitenkaan voida olettaa pystyvän tai haluavan puolustaa kaikkia kiusaamista tai häirintää kohdanneita. Toisaalta verkossa tuen saaminen entuudestaan tuntemattomilta tai nettikavereilta on kiusaamistilanteissa mahdollista.

”Oli todella paha [kiusaamistilanne] ja autoin, joten meistä tuli ystäviä.”

Nuoret kokevat, että tuen osoittaminen kiusatulle on tärkeää, vaikka se voi tuntua vaikealta. Kiusatun julkinen puolustaminen ei aina ole helppoa kasvokkain, mutta ei myöskään netissä. Noin kolmasosa nuorista (31 %) pelkäisi joutuvansa itse vaikeuksiin, jos puuttuisi somessa kiusaamiseen omalla nimellään. Yli puolet (56 %) koki, että nettikiusaamiseen ja loukkaavaan kohteluun on helpompi puuttua anonyymina.

Selvästi suurin osa (84 %) nuorista on kuitenkin sitä mieltä, että kiusatulle on tärkeää, että joku puolustaa häntä ja osoittaa tukensa jollain tavalla. Yli puolet nuorista (53 %) arvioi, että jos hän ei tee sosiaalisessa mediassa mitään, kun jotain kiusataan, kiusattu saattaa ajatella, että nuori hyväksyy kiusaamisen.

Somessa kiusatun puolustaminen koettiin myös helpommaksi, jos joku muukin tekee niin tai on osoittanut tukea jo ensin. 59 % nuorista koki, että sosiaalisissa medioissa on helpompi puolustaa kiusattua, jos joku muukin puuttuu kiusaamiseen.

Osa nuorista suhtautuu netin keskustelukulttuuriin toisin. Toisten loukkaamista, kiusaamista ja häirintää salliva tai myötäilevä suhtautuminen nousee esille nuorten itsensä kertomana.

Koventuneet ja armottomat asenteet korostuvat näkemyksissä, joissa netissä tapahtuvaa kiusaamista tai häirintää pidettiin normaalina tai oikeutettuna nettiin kuuluvana asiana, ”välttämättömänä pahana”. Ikävää kohtelua pitää näiden äänenpainojen mukaan vain kestää. Konflikteja saatettiin tuottaa myös tahallaan huvin vuoksi.

”Älkää puuttukko, opettakaa ihmisiä olemaan kunnon miehiä ja ignooraamaan kaikki ”kiusaamiset.””

Mediakasvatuksen ja kaikille turvallisen ja myönteisen nettikulttuurin edistämisen näkökulmasta koventunutta keskustelukulttuuria myötäilevät asenteet herättävät paljon kysymyksiä. Jokaisella nuorella on oikeus saada olla rauhassa netissä, somessa ja peleissä. Yhtä lailla jokaisella nuorelle on oikeus saada tukea ja apua joutuessaan verkossa kiusatuksi tai häirityksi. Kenenkään nuoren ei tule joutua kestämään kiusaamista.

Osallisuuden näkökulmasta koventuneet näkökannat saattavat myös rajoittaa nuoren mahdollisuuksia käyttää ja hyötyä digitaalisista ympäristöistä.

”Minun mielestä kaikkiin kohdistuu päivittäin ”trollaamista” mutta se kuuluu netin käyttöön, jos loukkaantuu liian helposti ÄLÄ käytä nettiä.”

”Negatiivinen kommentointi on netissä välttämätöntä ja kaikkien pitäis tottua siihen, sillä siitä ei tulla koskaan pääsemään eroon.”

Ladattavat materiaalit

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyraportti (pdf)

Aiheeseen liittyvät

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset

Lisätietoa nettikiusaamisesta MLL:n sivuilla

Takaisin ylös