Siirry sisältöön

Nuorten toiminta nettikiusaamistilanteissa

Nuorilla on erilaisia keinoja toimia nettikiusaamistilanteissa, joissa häirintää kohdistuu joko heihin itseensä tai muihin ihmisiin.

Tilanteessa, jossa nuorta itseään kiusattiin, oli yleisin toimintatapa kiusaajan estäminen tai blokkaaminen. Näin toimi 42 % nuorista, joita itseään oli kiusattu verkossa. Toiseksi yleisimpiä toimintatapoja oli pyytää kiusaajia lopettamaan (31 %) ja kertoa asiasta kaverille (31 %). Noin viidennes itse kiusatuksi joutunut nuori oli kertonut asiasta luotettavalle aikuiselle, kuten vanhemmalle tai opettajalle. Samoin viidennes oli tehnyt kiusaamisesta ilmoituksen ylläpitoon. Verkossa kiusatuksi tulleista 19 %  nuorista 19 % ei ollut tehnyt mitään.

Tilanteessa, jossa nuoret ovat huomanneet toisiin kohdistuvaa kiusaamista, yleisin toimintatapa oli puolustaa tai tukea kiusattua. Näin toimi lähes puolet (49 %) nuorista, jotka olivat nähneet muiden kohtaavan kiusaamista netissä. Neljännes oli tehnyt ilmoituksen ylläpidolle. 16 % on kertonut asiasta luotettavalle aikuiselle. Toisten kohtaamaa kiusaamista nähneistä nuorista 27 % ei ollut tehnyt mitään.

Nuoret tuovat esille erilaisia tapoja, joilla he ovat toimineet kiusaamistilanteissa verkossa.

Kun nuoret ovat nähneet muiden joutuvat kiusatuksi, he ovat esimerkiksi…

 • Lähettäneet yksityisviestejä tai kehuja kiusatulle
 • Pyytäneet kiusaajia lopettamaan
 • Yrittäneet puhua järkeä kiusaajille
 • Pyytäneet kiusattua toiseen peliin, että kiusaajista pääsi eroon
 • Lohduttaneet ja kysyneet kiusatulta, miten voi auttaa
 • Sanoneet, että kiusattu voi tulla juttelemaan
 • Kertoneet aikuisille, tehneet ylläpitoon ilmoituksia

Toisaalta halu auttaa tyrehtyy syystä tai toisesta tai tukemisen tavat eivät aina ole rakentavia.

Kiusaamistilanteita netissä nähdessään nuoret ovat myös…

 • Kiusanneet takaisin
 • Eivät tehneet mitään, jos on nähty toisten jo puolustavan kiusattua
 • Kokeneet, etteivät ole voineet tehdä mitään, kun kiusattu on käskenyt olla reagoimatta

Ylläpitoon ilmoittaminen on yksi tunnetuista ja suhteellisen hyvin nuorten tiedossa olevista keinoista puuttua kiusaamiseen. Osa nuorista tuo kuitenkin esille turhautumistaan tai pettymystään ylläpidolle ilmoittamisen toimivuuteen kiusaamisen loppumisessa. Osalla oli huonoja kokemuksia sen suhteen, miten heikosti ylläpito on reagoinut ilmoituksen tekemiseen.

Kyselyssä ei käynyt ilmi liittyivätkö pettymykset esimerkiksi sosiaalisen median alustojen tai niitä tarjoavien yhtiöiden ylläpitoon vai esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimivien ryhmien moderaattoreihin ja ylläpitäjiin eli muihin moderointiroolissa toimiviin käyttäjiin.

Kiusaaminen kun aloitin oli pahaa ja syrjimistä havaitsin siinä. Ilmoitin niistä ylläpidolle, muttei he tehneet mitään.

Nuorilla on runsaasti vinkkejä, miten nuori voi toimia joutuessaan nettikiusaamisen kohteeksi, tai kuinka kiusattua voi puolustaa tai tukea. Miten omalla toiminnallaan voi ennalta ehkäistä häirintää digitaalisissa ympäristöissä ja verkossa?

Nuorten vinkkejä nettikiusaamisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen

 • ”Pidä kaikki somet yksityisinä ja älä hyväksy ketä vaan”
 • ”Koitan vältellä ilkeitä ihmisiä netissä”
 • ”Kertoa nettipoliisille”
 • ”Kannattaa aina kertoa jollekkin ja puhua yhdessä mitä asialle voitaisiin tehdä.”
 • ”Voi sanoa ylläpidolle tai pyytää lopettamaan tai kertoa vanhemmalle aikuiselle”
 • ”Voi estää kaikki loukkaavat ihmiset sekä keskustelut ja julkaisut sekä tarvittaessa ottaa yhteyttä admineihin”
 • ”No chatmute, ban onha näit”

Mitä voi tehdä auttaakseen tai tukeakseen nettikiusattua?

 • “Kommentoin haterille ettei tuo ole totta tai olipas nyt kivasti sanottu.”
 • ”Olen yleensä silloin puolustanut kiusattua ja lohduttanut.”
 • ”Varmistin sen että henkilö pärjää asian kanssa ja sanoin että minulle voi puhua jos tarvii.”
 • ”Sanoin kiusaajille että lopettaa, ja kerroin aikuiselle”
 • ”Väittelin kiusaajien kanssa”
 • ”Olin ystävä”
 • ”Puolusta sitä, jota kiusataan ettei kiusaaja saa liikaa valtaa”

Nuorille suunnatun mediakasvatuksen näkökulmasta on kiinnostava tarkastella myös sitä, millaiset keinot eivät nuorten näkemyksissä nouse esille tai jotka saavat vain yksittäisiä mainintoja. Esimerkiksi ruutukaappauksien ottaminen kiusaamistilanteista, nuorille verkossa tai muualla tarjolla olevien tukipalvelujen hyödyntäminen, rikosilmoituksen tekeminen tai koulun ammattilaisten puoleen kääntyminen eivät juurikaan tule esille nuorten näkemyksissä.

Nuoret tarvitsevat tietoa kaikista yhteiskunnan toimijoista ja tukipalveluista, joita on saatavilla. Useimmat nuoret pyytävät nettikiusaamistilanteissa apua kavereiltaan, läheisiltään ja tarvittaessa viranomaisilta. Järjestöjen palvelut ovat nuoren tukena myös silloin, kun hänellä ei ole kavereiden, vanhempien tai muun luotettavan ihmisen tukea.

Ladattavat materiaalit

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyraportti (pdf)

Aiheeseen liittyvät

Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset

Lisätietoa nettikiusaamisesta MLL:n sivuilla

Takaisin ylös