Siirry sisältöön

Sinisen valon sukupolvi tarvitsee vanhempia

Nykylapset viettävät paljon aikaa puhelimillaan. Vaikka emme aina tiedä mitä noiden ruutujen takana tapahtuu, on meidän vanhempien vastuulla pitää huoli siitä, etteivät lapsemme jää mediavirtaan ilman turvaa. Se edellyttää ennen kaikkea läsnäoloa ja jatkuvaa vuoropuhelua.

Me vanhemmat olemme ratkaisu. Tutustu alta vinkkeihin sinisen valon sukupolven tukemiseksi.

Suojele lasta haitallisilta sisällöiltä

Ikärajojen noudattaminen auttaa suojaamaan haitallisilta sisällöiltä, mutta vanhemman on oltava valmis keskustelemaan lapsen ja nuoren kanssa myös pelottavista ja sopimattomista sisällöistä. Katso käytännölliset vinkit siihen, miten lapsen kanssa voi puhua väkivalta- tai onnettomuusuutisista ja mitä tehdä, jos lapsi on nähnyt netissä pornoa.

Katso vinkit

Ehkäise nettikiusaamista ja tue kiusattua

Valtaosa nuorista on kokenut tai todistanut nettikiusaamista. Vanhemman on tärkeä ymmärtää, millaista kiusaaminen netissä voi olla ja miten siitä voi puhua lapsen ja nuoren kanssa. Annamme vinkkejä siihen, mitä tehdä jos lasta tai nuorta on kiusattu netissä, miten nettikiusaamista voi ehkäistä ja miten asiaan voi puuttua.

Katso vinkit

Onko ruutuajalla väliä?

Pelkkien aikarajojen sijaan on tärkeää miettiä, mitä ruudun ääressä tehdään. Vanhemman tehtävä on pitää huolta, että lapsen päivät sisältävät erilaista tekemistä ja että lapsi saa riittävästi unta. Myös yhteiset hetket median parissa, kiinnostus lapsen median käyttöä kohtaan, läsnäolo ja tuki ovat tärkeitä.

Katso vinkit

Mediakasvatusta ikätasoisesti

Jokaisella lapsella on oikeus mediakasvatukseen. Aikuisilla on velvollisuus ohjata ja tukea lapsen mediankäyttöä ja mediataitojen kehittymistä.

Löydät tietoa eri ikäisten lasten ja nuorten mediankäyttöön ja mediakasvatukseen liittyvistä asioista, mm. sopivasta ruutuajasta, somesta, pelaamisesta, nettikiusaamisesta ja häirinnästä.

Tutustu ikätasoiseen mediakasvatukseen

Mistä kampanjassa on kyse?

Älypuhelimet avaavat monisyisiä maailmoja, joissa emme aina pysty lapsiamme suojelemaan.

Vaikka ruudun välkettä on välillä liiankin vaikea vastustaa, on puhelimissamme myös paljon hyvää. Niiden avulla opimme uutta, paikannamme perheen pienimpiä ja punomme yhteyksiä muuhun maailmaan. Sieltä kaverin saattaa löytää sellainenkin, jolla ei niitä muuten liiaksi ole.

Ruutujen lumo muuttuukin hankalaksi silloin, kun lapsemme viettävät valtaosan liikenevästä ajastaan sen sinisen valon kajossa. Me aikuiset kun emme aina oikein tiedä, mitä noiden loputtomien ruutujen takana tapahtuu.

Ruudun takaa maailma näyttäytyy joskus liiankin raadollisena. Ruudun takana kiusataan ja tullaan kiusatuksi. Siellä jäädään yksin ja vertaillaan itseä muihin. Ruudun takana hukutaan uutistulvaan ja jäädään raakuuksien edessä omilleen. Ruudun takana sopimattomat sovellukset ja loputon mediavirta kiusaa pieniä mieliä ilman aikuisen tuomaa turvaa.

Ja siksi sinisen valon sukupolvea on kasvatettava.

Me vanhemmat olemme ratkaisu. Me voimme opettaa lapsille puhelimen ja internetin käyttöä.

Kun haluamme tukea lapsiamme, edellyttää se ennen kaikkea yhdessä onnistumista, läsnäoloa, kiinnostusta lapsen elämää kohtaan ja valmiutta käydä jatkuvaa keskustelua asioista ruudun tällä ja tuolla puolen.

Miksi Sinisen valon sukupolvi -kampanja on tehty?

Haluamme tukea ja auttaa lasten huoltajia mediakasvatuksessa. Teetimme kyselyn, jossa kysyimme suomalaisilta vanhemmilta, onko heidän lapsensa nähnyt ikäänsä nähden sopimatonta sisältöä netissä, sosiaalisessa mediassa tai peleissä. Vanhemmista 56 prosenttia vastasi kyllä. Kyselyn tulos tukee Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntijakokemusta kentältä.

Halusimme havainnollistaa, mitä lapsi saattaa puhelimeltaan nähdä ja kokea tuomalla yölliseen katukuvaan pysäyttävän kuvaston, joka näkyy ainoastaan öisin – siihen vuorokauden aikaan, jolloin lapset voivat helpoiten käyttää puhelintaan ilman aikuisen valvontaa.

Kampanjan tavoitteena on tuoda aihetta julkiseen keskusteluun, sekä ohjata lasten ja nuorten huoltajat MLL:n mediakasvatuksen tukimateriaalien piiriin.

Missä kampanja näkyy?

Kampanjan materiaalit näkyvät ulkomainoksissa iltaisin klo 18–00 ja öisin klo 00–2.

Ulkomainokset ovat näkyvillä tarkoituksellisesti ainoastaan ilta-aikaan ja öisin. Yö kuvastaa vuorokauden aikaa, jolloin lapset voivat helpoiten käyttää puhelintaan ilman aikuisen valvontaa. Nykyään lasten on suhteellisen helppoa käyttää päivän mittaan puhelinta itsenäisesti, mutta etenkin yöllä aikuisen tuki median käytössä on harvemmin saatavilla. Vain öisin aktivoituvilla ulkomainoksilla halutaan siis konkreettisesti havainnollistaa lasten ruutujen sisältöjen todellisuutta.

Kampanja näkyy aikuisille myös somessa.

Mitä tarkoittaa ”sinisen valon sukupolvi”?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kutsuu kasvavaa sukupolvea “sinisen valon sukupolveksi”, joka on tottunut älypuhelimiin heti syntymästään saakka. Sininen valo symboloi puhelimien näytöiltä heijastuvaa sinisen valon kajoa. Monissa perheissä lapsi saa ensimmäisen puhelimensa koulun alkaessa. Kansainvälisesti verrattuna lapset saavat Suomessa oman puhelimen muuta maailmaa aikaisemmin.

Miksi kampanjassa käytetään kyseenalaista kuvamateriaalia?

Sinisen valon sukupolvi -kampanjan ulkomainonnassa käytetään jokapäiväisestä uutisvirrasta tuttua kuvamateriaalia, kuten kuvia sodista. Ulkomainosten kuvat on tarkoituksella blurrattu eli sumennettu, joten kyseenalaiset kuvat eivät näy kokonaisuudessa katsojalle, vaan jokainen voi tulkita niitä eri tavoin. Samankaltaista tehokeinoa on käytetty lukuisia kertoja aikaisemmin mediassa ja mainonnassa.

Mitään laitonta kuvamateriaalia mainonnassa ei ole käytetty.

Pyrkiikö kampanja syyllistämään vanhempia?

Emme halua syyllistää aikuisia tai teknologiaa, vaan tukea ja auttaa lasten mediakasvatuksessa huoltajia, joiden huoli ja paineet ovat ymmärrettäviä.

On ymmärrettävää, etteivät vanhemmat voi jatkuvasti valvoa lapsen puhelimen käyttöä. Haluamme kuitenkin viestiä, että aikuiset olemme ratkaisu siihen, että voimme suojella lapsiamme sopimattomalta sisällöltä. Mediataitoja kehittämällä vanhempi myös tietää miten toimia, jos lapsi on nähnyt jotain pelottavaa tai epäasiallista sisältöä puhelimeltaan.

Tutustu vinkkeihin tällä sivustolla.

Eikö netissä näkyvästä raa’asta materiaalista ole puhuttu jo riittävästi, miksi se täytyy tuoda vielä katukuvaan?

On totta, että internetin varjopuolista puhutaan paljon. Huolen esiin nostaminen ja keskustelu on äärimmäisen tärkeää, sillä emme voi turtua tai muuttua välinpitämättömäksi varjopuolille. Pysäyttävällä ulostulolla haluamme kuitenkin keskustelun lisäksi tarjota myös ratkaisuja haasteille, eli tässä kohtaa sille miten lapsia voidaan suojelle heille sopimattomalta internetin sisällöltä.

Tarjoamme monenlaisia mediakasvatuksen työkaluja lasten huoltajille, joiden avulla jokainen aikuinen saa arvokasta tukea ja apua siihen, miten lapsen mediankäytön taitoja voi yhdessä kehittää.

Tutustu vinkkeihin tällä sivustolla.

Mitä uutta tarjottavaa MLL:lla on tämän aiheen pohjalta?

Tarjoamme mediakasvatukseen liittyviä tukimateriaaleja lasten huoltajille. Mediataitoja opettamalla aikuiset voivat tukea lasta internetin ja puhelimen käytössä. Tukeminen edellyttää ennen kaikkea turvallisen netinkäytön opettelua ja yhteisiä pelisääntöjä, tutkimista ja onnistumista sekä läsnäoloa ja kiinnostusta lapsen elämää kohtaan. Keskustelu lapsen kanssa ruudun välityksellä ja sen ulkopuolella on äärimmäisen tärkeää, tähän huoltajat löytävät tukea MLL.fi-sivustolta.

Tutustu vinkkeihin tällä sivustolla.

Haluaako MLL, että lapsilta otettaisiin puhelimet kokonaan pois?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ei kannusta puhelimista luopumiseen. Lapsilla on oikeus mediaan ja mediakasvatukseen, tietoon ja turvallisuuteen – myös digitaalisissa ympäristöissä. Peräänkuulutamme ikätasoista mediankäyttöä. Puhelimissa on paljon hyvää, kuten uuden oppiminen, tavoitettavuus sekä yhteydenpito perheeseen ja kavereihin.

Älypuhelimet kuitenkin avaavat hyvin monisyisiä maailmoja, joilta emme aina pysty lapsiamme suojelemaan. Ruudun takana näkyy myös maailman raadollisempi puoli, joka ei kuulu lapsen silmille, mitä halutaan tällä kampanjalla havainnollistaa ja tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Emme halua syyllistää aikuisia tai teknologiaa, vaan tukea ja auttaa lasten mediakasvatuksessa vanhempia, joiden huoli ja paineet ovat ymmärrettäviä.

Tue lahjoituksella

Lahjoittamalla tuet MLL:n työtä ja annat lapsille lahjan, jonka arvo kestää läpi elämän.

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.

Takaisin ylös