Siirry sisältöön

Sinisen valon sukupolvi tarvitsee vanhempia

Nykylapset viettävät paljon aikaa puhelimillaan. Vaikka emme aina tiedä mitä ruuduilla tapahtuu, on meidän vanhempien pidettävä huoli siitä, etteivät lapsemme huku mediavirtaan. Se edellyttää ennen kaikkea läsnäoloa ja jatkuvaa vuoropuhelua.

Me vanhemmat olemme ratkaisu. Tutustu alta vinkkeihin sinisen valon sukupolven tukemiseksi.

Suojele lasta uutistulvassa

Jo pienten lasten voi olla vaikea välttyä meitä ympäröivältä uutistulvalta. Siksi lapsia on hyvä suojella uutisilta, jotka voivat järkyttää heitä. Katso käytännölliset vinkit siihen, miten lapsen kanssa voi puhua väkivalta-, sota- tai onnettomuusuutisista ja mitä tehdä, jos lapsi pelästyy uutisia.

Katso vinkit

Digiturvataidot suojaavat seksuaaliselta häirinnältä netissä ja somessa

Lapsella on oikeus median käyttöön ja osallisuuteen ja netti mahdollistaa paljon hyvää. Riittävät mediataidot suojaavat mediankäytön haitoilta ja ikäviltä lieveilmiöiltä, kuten seksuaaliselta häirinnältä ja houkuttelulta. Mitä vanhemman kannattaa tietää seksuaalisesta häirinnästä ja houkuttelusta netissä? Miten suojautua? Miten ottaa asia puheeksi?

Lue lisää

Tue lasta somessa

Some on osa monen lapsen ja nuoren sosiaalista elämää, mutta moni vanhempi miettii onko käyttö turvallista. Vanhempana voit kannustaa lasta toimimaan somessa ja netissä myönteisesti, turvallisesti ja toisia huomioivasti. Ole kiinnostunut, kysele ja kerro myös ikävistä asioista.

Näin tuet lapsen somen käyttöä

Tekoäly hämärtää todellisen ja kuvitteellisen rajaa

Tekoälyn eli keinoälyn rooli kasvaa sosiaalisessa mediassa ja muilla digitaalisilla alustoilla – niin hyvässä kuin pahassa. Tekoäly voi luoda uusia mahdollisuuksia oppimiselle ja luovuudelle, mutta sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi kiusaamiseen ja harhaanjohtavan tiedon tai haitallisten sisältöjen luomiseen.

Tekoälyn kehittyminen lisää tarvetta tukea lasten mediataitoja ja kriittistä ajattelua. Lasten kanssa on tärkeää keskustella tekoälytyökalujen vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä ja auttaa heitä tunnistamaan tekoälyllä tuotettuja sisältöjä tai suosituksia. Vanhempi voi yhdessä lapsen kanssa pohtia ja tutkia, miten tekoäly vaikuttaa lapsen elinpiirissä ja millaisissa asioissa se on hyödyksi tai haitaksi.

MLL ehdottaa Parental Advisory -leiman tapaan toimivaa merkintää tekoälyllä tehtyihin sisältöihin.

Lue uutinen

Ehkäise nettikiusaamista ja tue kiusattua

Valtaosa nuorista on kokenut tai todistanut nettikiusaamista. Vanhemman on tärkeä ymmärtää, millaista kiusaaminen netissä voi olla ja miten siitä voi puhua lapsen ja nuoren kanssa. Annamme vinkkejä siihen, mitä tehdä jos lasta tai nuorta on kiusattu netissä, miten nettikiusaamista voi ehkäistä ja miten asiaan voi puuttua.

Katso vinkit

Onko ruutuajalla väliä?

Pelkkien aikarajojen sijaan on tärkeää miettiä, mitä ruudun ääressä tehdään. Vanhemman tehtävä on pitää huolta, että lapsen päivät sisältävät erilaista tekemistä ja että lapsi saa riittävästi unta. Myös yhteiset hetket median parissa, kiinnostus lapsen median käyttöä kohtaan, läsnäolo ja tuki ovat tärkeitä.

Katso vinkit

Mediakasvatusta ikätasoisesti

Jokaisella lapsella on oikeus mediakasvatukseen. Aikuisilla on velvollisuus ohjata ja tukea lapsen mediankäyttöä ja mediataitojen kehittymistä.

Löydät tietoa eri ikäisten lasten ja nuorten mediankäyttöön ja mediakasvatukseen liittyvistä asioista, mm. sopivasta ruutuajasta, somesta, pelaamisesta, nettikiusaamisesta ja häirinnästä.

Tutustu ikätasoiseen mediakasvatukseen

Mistä kampanjassa on kyse?

Älypuhelimet avaavat monisyisiä maailmoja, joissa emme aina pysty lapsiamme suojelemaan.

Vaikka ruudun välkettä on välillä liiankin vaikea vastustaa, on puhelimissamme myös paljon hyvää. Niiden avulla opimme uutta, paikannamme perheen pienimpiä ja punomme yhteyksiä muuhun maailmaan. Sieltä kaverin saattaa löytää sellainenkin, jolla ei niitä muuten liiaksi ole.

Ruutujen lumo muuttuukin hankalaksi silloin, kun lapsemme viettävät valtaosan liikenevästä ajastaan sen sinisen valon kajossa. Me aikuiset kun emme aina oikein tiedä, mitä noiden loputtomien ruutujen takana tapahtuu.

Ruudun takaa maailma näyttäytyy joskus liiankin raadollisena. Ruudun takana kiusataan ja tullaan kiusatuksi. Siellä jäädään yksin ja vertaillaan itseä muihin. Ruudun takana hukutaan uutistulvaan ja jäädään raakuuksien edessä omilleen. Ruudun takana sopimattomat sovellukset ja loputon mediavirta kiusaa pieniä mieliä ilman aikuisen tuomaa turvaa.

Ja siksi sinisen valon sukupolvea on kasvatettava.

Me vanhemmat olemme ratkaisu. Me voimme opettaa lapsille puhelimen ja internetin käyttöä.

Kun haluamme tukea lapsiamme, edellyttää se ennen kaikkea yhdessä onnistumista, läsnäoloa, kiinnostusta lapsen elämää kohtaan ja valmiutta käydä jatkuvaa keskustelua asioista ruudun tällä ja tuolla puolen.

Miksi Sinisen valon sukupolvi -kampanja on tehty?

Haluamme tukea ja auttaa lasten huoltajia mediakasvatuksessa. Alkuvuodesta 2023 teetimme kyselyn, jossa kysyimme suomalaisilta vanhemmilta, onko heidän lapsensa nähnyt ikäänsä nähden sopimatonta sisältöä netissä, sosiaalisessa mediassa tai peleissä. Vanhemmista 56 prosenttia vastasi kyllä. Kyselyn tulos tukee Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntijakokemusta kentältä.

Halusimme havainnollistaa, mitä lapsi saattaa puhelimeltaan nähdä ja kokea tuomalla ensin yölliseen katukuvaan pysäyttävän kuvaston, joka näkyi ainoastaan öisin – siihen vuorokauden aikaan, jolloin lapset voivat helpoiten käyttää puhelintaan ilman aikuisen valvontaa. Nyt kampanjan toisessa vaiheessa pyrimme havainnollistamaan, kuinka tekoäly vaikuttaa lasten digitaalisiin kokemuksiin ja hämärtää toden ja kuvitteellisen rajaa. Arvioidaan, että jopa 90 % median sisällöstä tulee olemaan tekoälyn luomaa vuoteen 2026 mennessä.

Kampanjan tavoitteena on tuoda aihetta julkiseen keskusteluun sekä ohjata lasten ja nuorten huoltajat MLL:n mediakasvatuksen tukimateriaalien piiriin.

Missä kampanja näkyy?

Kampanjan materiaalit näkyvät sosiaalisen median kanavissa, pääasiassa Youtubessa, Instagramissa ja Facebookissa.

Mitä tarkoittaa ”sinisen valon sukupolvi”?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kutsuu kasvavaa sukupolvea “sinisen valon sukupolveksi”, joka on tottunut älypuhelimiin heti syntymästään saakka. Sininen valo symboloi puhelimien näytöiltä heijastuvaa sinisen valon kajoa. Monissa perheissä lapsi saa ensimmäisen puhelimensa koulun alkaessa. Kansainvälisesti verrattuna lapset saavat Suomessa oman puhelimen muuta maailmaa aikaisemmin.

Pyrkiikö kampanja syyllistämään vanhempia?

Emme halua syyllistää aikuisia tai teknologiaa, vaan tukea ja auttaa lasten mediakasvatuksessa huoltajia, joiden huoli ja paineet ovat ymmärrettäviä.

On ymmärrettävää, etteivät vanhemmat voi jatkuvasti valvoa lapsen puhelimen käyttöä. Haluamme kuitenkin viestiä, että aikuiset olemme ratkaisu siihen, että voimme suojella lapsiamme sopimattomalta sisällöltä. Mediataitoja kehittämällä vanhempi myös tietää miten toimia, jos lapsi on nähnyt jotain pelottavaa tai epäasiallista sisältöä puhelimeltaan.

Tutustu vinkkeihin tällä sivustolla.

Mitä uutta tarjottavaa MLL:lla on tämän aiheen pohjalta?

Tarjoamme mediakasvatukseen liittyviä tukimateriaaleja lasten huoltajille. Mediataitoja opettamalla aikuiset voivat tukea lasta internetin ja puhelimen käytössä. Tukeminen edellyttää ennen kaikkea turvallisen netinkäytön opettelua ja yhteisiä pelisääntöjä, tutkimista ja onnistumista sekä läsnäoloa ja kiinnostusta lapsen elämää kohtaan. Keskustelu lapsen kanssa ruudun välityksellä ja sen ulkopuolella on äärimmäisen tärkeää, tähän huoltajat löytävät tukea MLL.fi-sivustolta.

Tutustu vinkkeihin tällä sivustolla.

Haluaako MLL, että lapsilta otettaisiin puhelimet kokonaan pois?

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ei kannusta puhelimista luopumiseen. Lapsilla on oikeus mediaan ja mediakasvatukseen, tietoon ja turvallisuuteen – myös digitaalisissa ympäristöissä. Peräänkuulutamme ikätasoista mediankäyttöä. Puhelimissa on paljon hyvää, kuten uuden oppiminen, tavoitettavuus sekä yhteydenpito perheeseen ja kavereihin.

Älypuhelimet kuitenkin avaavat hyvin monisyisiä maailmoja, joilta emme aina pysty lapsiamme suojelemaan. Ruudun takana näkyy myös maailman raadollisempi puoli, joka ei kuulu lapsen silmille, mitä halutaan tällä kampanjalla havainnollistaa ja tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Emme halua syyllistää aikuisia tai teknologiaa, vaan tukea ja auttaa lasten mediakasvatuksessa vanhempia, joiden huoli ja paineet ovat ymmärrettäviä.

Mistä on kyse MLL:n ehdottamassa merkinnässä tekoälyillä tehtyihin sisältöihin?

Lapsen medialukutaito on harvoin riittävän harjaantunut tunnistamaan todellisuutta ja tekoälyä toisistaan. Siksi tekoälyn kehityksen myötä on tarvetta tunnukselle, joka kertoo katsojalle onko sisältö todellista vai tekoälyllä tuotettua.

Uusi merkintä toimisi samaan tapaan kuin Parental Advisory -leima, joka on luotu auttamaan vanhempia tunnistamaan lapsille haitallista sisältöä verkossa.

Miten algoritmit ja tekoäly vaikuttavat lasten digitaalisiin kokemuksiin?

Tekoäly eli keinoäly viittaa usein monimutkaiseen teknologiaan, joka on ohjelmoitu suorittamaan sille annettuja tehtäviä. Tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi suosittelemaan tai luomaan erilaisia sisältöjä.

Tekoälyllä on kasvava rooli lasten digitaalisissa kokemuksissa sosiaalisessa mediassa ja muilla digitaalisilla alustoilla – niin hyvässä kuin pahassa. Tämä edellyttää vanhemmilta kykyä ohjata lasta toimimaan turvallisesti ja eettisesti. Tekoälyyn pohjaavat teknologiat voivat luoda uusia mahdollisuuksia oppimiselle ja luovuudelle. Samalla ne kuitenkin lisäävät uudenlaisia riskejä esimerkiksi kiusaamiselle, harhaanjohtavalle tai vinoutuneelle tiedolle tai haitallisille sisällöille.

Tekoälyn kehittyminen lisää tarvetta tukea lasten mediataitoja ja kriittistä ajattelua. Lasten kanssa on tärkeää keskustella tekoälytyökalujen vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä ja auttaa heitä tunnistamaan tekoälyllä tuotettuja sisältöjä tai suosituksia. Lapsen kanssa on hyvä pohtia ja tutkia yhdessä, miten tekoäly vaikuttaa lapsen elinpiirissä ja millaisissa asioissa se on hyödyksi tai haitaksi.

Luotettavien lähteiden tunnistaminen ja tekoälyn toiminnan ja logiikan ymmärtäminen ovat tärkeitä taitoja. Tekoälyn myötä myös lapsen oikeus suojeluun ja yksityisyyteen vaatii entistä tarkempaa huomiota ja vastuullista toimintaa teknologioita tarjoavilta toimijoilta ja päättäjiltä.

Tarjoamme monenlaisia mediakasvatuksen työkaluja lasten huoltajille, joiden avulla jokainen aikuinen saa arvokasta tukea ja apua siihen, miten lapsen mediankäytön taitoja voi yhdessä kehittää.

Tutustu vinkkeihin tällä sivustolla.

Tue lahjoituksella

Lahjoittamalla tuet MLL:n työtä ja annat lapsille lahjan, jonka arvo kestää läpi elämän.

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.

Takaisin ylös