Turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä

WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, Discord, FaceTime, YouTube ja digitaaliset pelit ovat esimerkkejä sosiaalisista medioista, joissa lapset ja nuoret saavat informaatiota, käyvät keskusteluja, tutustuvat uusiin ihmisiin ja ylläpitävät olemassa olevia sosiaalisia suhteitaan.

 

Jokaisella lapsella on oikeus medioiden käyttöön, osallisuuteen ja mediakasvatukseen. Mediakulttuurissa ja digitaalisissa ympäristöissä eläminen kuitenkin vaatii monipuolisia taitoja ja valmiuksia, joiden vahvistamisessa tarvitaan aikuisia.

Digiturvataidot auttavat suojautumaan seksuaaliselta häirinnältä ja houkuttelulta

Media- ja digiturvallisuustaidot ovat kansalaistaitoja, jotka vahvistavat lapsen hyvinvointia, toimijuutta ja osallisuutta mediakulttuurissa.  Riittävät mediataidot myös suojaavat lasta ja nuorta mediankäytön haitoilta ja ikäviltä lieveilmiöiltä. Tarvitaan kuitenkin kykyä tunnistaa häirintää, houkuttelua ja asiatonta käytöstä, sekä rohkeutta ottaa ikäviä asioita puheeksi.

 

Digiturvataidot ovat myös keinoja ennakoida uhkaavia ja epäilyttäviä tilanteita ja toimia niissä. Lasten on tärkeää ymmärtää, että Suomen lakien mukaan jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja loukkaamattomuuteen ja tämä pätee myös digitaalisissa ympäristöissä.    

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Aiheesta lisää

Mediakasvatuksen tueksi

MLL:n mediakasvatustilaisuudet ja -koulutukset

Ruutujen lumo -uutiskirje