Siirry sisältöön
Koristeellinen

Turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä

Alkuperäinen teksti on julkaistu oppaassa “Kysy, kohtaa, kuuntele. Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä” (Koordinaatti).

Vaikka tässä artikkelissa puhutaan nuorista, voi seksuaalisen houkuttelun ja häirinnän kohteeksi joutua myös lapsi. 

WhatsApp, Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, Discord, FaceTime, YouTube ja digitaaliset pelit ovat esimerkkejä sosiaalisista medioista, joissa lapset ja nuoret saavat informaatiota, käyvät keskusteluja, tutustuvat uusiin ihmisiin ja ylläpitävät olemassa olevia sosiaalisia suhteitaan.

Jokaisella lapsella on oikeus medioiden käyttöön, osallisuuteen ja mediakasvatukseen. Mediakulttuurissa ja digitaalisissa ympäristöissä eläminen kuitenkin vaatii monipuolisia taitoja ja valmiuksia, joiden vahvistamisessa tarvitaan aikuisia.

Media- ja digiturvallisuustaidot ovat kansalaistaitoja, jotka vahvistavat lapsen hyvinvointia, toimijuutta ja osallisuutta mediakulttuurissa. Riittävät mediataidot myös suojaavat lasta ja nuorta mediankäytön haitoilta ja ikäviltä lieveilmiöiltä.

Tarvitaan kuitenkin kykyä tunnistaa häirintää, houkuttelua ja asiatonta käytöstä sekä rohkeutta ottaa ikäviä asioita puheeksi. Digiturvataidot ovat myös keinoja ennakoida uhkaavia ja epäilyttäviä tilanteita ja toimia niissä. Lasten on tärkeää ymmärtää, että Suomen lakien mukaan jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja loukkaamattomuuteen ja tämä pätee myös digitaalisissa ympäristöissä.

Kuuntele podcast digiturvataidoista

Seksuaalinen häirintä ja houkuttelu voi koskettaa eri sukupuolia tai erilaisista taustoista tulevia lapsia. Usein oletetaan, että netissä häirinnän kohteeksi joutuneet lapset ovat muutenkin syrjäytyneitä tai heitä on kohdeltu elämässä ennenkin kaltoin. Seksuaaliväkivallan uhriksi voi digitaalisissa ympäristöissä joutua myös nuori, jolla ei ole altistavia tekijöitä omassa elämässään.

Haavoittuvimmassa asemassa verkkomaailmassa voivat kuitenkin olla lapset ja nuoret, joilta puuttuu kodin tai muiden kasvuympäristöjen turvallisia tukiverkkoja ja aikuisen läsnäoloa. Lapsi ei ole välttämättä saanut riittävästi ohjausta netissä toimimiseen. Erityistä huomiota mediakasvatuksessa tulisi kiinnittää myös erilaisiin vähemmistöihin kuuluviin lapsiin, sillä moni kokee verkkoympäristöissä syrjintää, josta olisi hyvä puhua turvallisen aikuisen kanssa.

 

Mitä vanhemman kannattaa tietää lasten ja nuorten kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä ja houkuttelusta netissä? Miten suojautua häirinnältä ja tunnistaa houkuttelua? Miten vanhempi voi ottaa asiaa puheeksi lapsen ja nuoren kanssa? Katso MLL:n Seksuaalinen häirintä ja groomign netissä -mediakasvatusvideo, jossa haastattelussa asiantuntijat Jenni Kreivi Rikosuhripäivystyksestä ja Pauliina Sillfors Pelastakaa Lapset ry:stä.

Nuori haavoittuvassa asemassa netin käyttäjänä

Mediataidot suojaavat seksuaaliselta häirinnältä ja houkuttelulta

Miten tunnistaa houkuttelu, häirintä ja oudot viestit?

Miten puhua lapselle houkuttelusta ja häirinnästä netissä?

Seksuaalisen houkuttelun ja häirinnän kertomisen esteitä

Opasta lasta toiminaan epämiellyttävässä tilanteessa

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Nuortennetin sisällöt

Mediakasvatuksen tueksi

MLL:n mediakasvatustilaisuudet ja -koulutukset

Ruutujen lumo -uutiskirje

Takaisin ylös