463. Ota ensiaskeleita digitaalisessa mediassa- oppituntimalli

Tehtävä

Ota ensiaskeleita digitaalisessa mediassa on toiminnallinen ja osallistava oppituntimalli 1.-2.-luokkalaisille. Oppitunnin teemoina ovat mielekäs mediankäyttö osana tasapainoista ja monipuolista arkea sekä muut huomioiva ja turvallinen mediankäyttö. 

Tila

Luokkahuone tai vastaava

Tarvikkeet

Tehtävämoniste tulostettuna oppilaille
Kyniä

Kesto

15-45 min.

Mediakasvatus
1 - 6 luokat

Ladattavat materiaalit

Ota ensiaskeleita digitaalisessa mediassa- oppituntimallin materiaalit

Oppitunnin alussa jokaiselle oppilaalle jaetaan tulostettu tehtäväpaperi, jonka avulla teemoja käsitellään. Jokaiseen tehtävään on lyhyt alustus. Tehtävät ohjeistetaan oppilaille yksi kerrallaan ja tehtävien teossa edetään yhdessä. Näin mahdollistuu yhteiset keskustelut ja pohdinnat tehtävien teemoista. Kaikkia tehtäviä ei tunnilla tarvitse saada valmiiksi. Tehtävien tekemiseen merkitty aika on ohjeellinen ja saattaa vaihdella oppilaasta ja ryhmästä riippuen. Tehtäviä voi tehdä ja mediankäyttöä pohtia, vaikka oppilaalla ei olisi omaa puhelinta. Mediankäyttöön liittyvistä asioista on hyvä tietää etukäteen, jotta osaa tulevaisuudessa käyttää medioita fiksusti ja vastuullisesti sekä välttää ikäviä tilanteita ja mediankäyttöön liittyviä haittoja.


Tavoitteet

1) lapsi ymmärtää, että mediankäyttöä voi tietoisesti säädellä, 2) lapsi rohkaistuu keskustelemaan myönteisistä ja kielteisistä mediakokemuksista aikuisten kanssa, 3) lapsi viettää hauskan hetken median äärellä muiden osallistujien kanssa 4) lapsi keskustelee mediankäytöstä huoltajan kanssa.


Taustaa

Lapset kasvavat ja elävät keskellä digiä tulvivaa arkea ja yhä kiivaammin sähköistyvää yhteiskuntaa. Netin kautta lapselle aukeaa uusia mahdollisuuksia oppimiseen, tiedonhankintaan, vuorovaikutukseen ja viihtymiseen. Lapsen ensimmäisen puhelimen hankkiminen tulee perheissä ajankohtaiseksi eri aikoina. Toiset kokevat kännykän hyvin tarpeelliseksi ensimmäisen kouluvuoden lähestyessä, toisissa perheissä lapselle hankitaan oma puhelin vasta paljon myöhemmin. Käytännössä tähän voi vaikuttaa esimerkiksi se, paljonko lapsi viettää koulupäivien jälkeen aikaa ilman vanhempaansa, onko koulumatka pitkä tai tarvitaanko puhelin yhteydenpitoon muusta syystä. Jos lapsen puhelimella pääsee nettiin, on tärkeää harjoitella netinkäyttöä yhdessä ja jutella mediankäyttöön liittyvistä asioista aikuisen kanssa säännöllisesti. Mediataitoja harjoittamalla ja vahvistamalla varmistetaan, että lapsen on turvallista ottaa ensiaskeleita digimedioiden äärellä.