474. Pysähdy, pohdi ja puhu - vaaralliset somehaasteet

400. Mediakasvatus

Tehtävä

Pysähdy, pohdi ja puhu - vaaralliset somehaasteet on oppimateriaali, joka on suunnattu 7.–9.-luokille ja teemakokonaisuudeksi nuorisotyöhön. Tehtävät kannustavat pohtimaan turvallista somenkäyttöä ja kuinka toimia, jos kohtaa haitallisen tai vaarallisen somehaasteen.

Tila

Luokkahuone tai vastaava tila.

Tarvikkeet

Osallistujat tarvitsevat mobiililaitteen, kuten puhelimen tai tabletin.

Kesto

15-45 min.

MediakasvatusOsallisuusTurvataidot
7 - 9 luokatNuorisotyö

Ladattavat materiaalit

Keskustelumateriaali nuorille

Ohjaajan ohjeistus

 

Korteissa on itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja tehtäviä, joissa tehdään yhteistyötä pienryhmissä.

  1. Valmistelut: Tutustu ohjaajan ohjeistukseen ja tehtäviin. Varaudu jakamaan digitaaliset kortit osallistujille, joista oppilaat löytävät tehtävien QR-koodit.
  2. Pienryhmät: Jaa ryhmä 2-4 hengen pienryhmiin.
  3. Toiminta: Anna ryhmille tehtävät kortti kerrallaan ja seuraa keskustelua ja tehtävistä heränneitä ajatuksia.
  4. Purku: Keskustelkaa aiheesta heränneistä ajatuksista.

 

 

 

Tavoite:

  • Tunnistaa haitalliset ja vaaralliset somehaasteet
  • Saada toimintamalleja, kuinka suojautua ja toimia kohdatessaan haitallisia ja vaarallisia somehaasteita
  • Oppia turvallisia tapoja osallistua ja ilmaista itseään digialustoilla

 

Kortit:

Kortit nuorten mediakysely, vaaralliset somehaasteet ja millainen somehaasteeseen osallistuja olet? ovat itsenäisesti tehtäviä sisältöjä ja testejä Nuortennetissä. Näiden korttien suorittamiseen menee korkeintaan viisi minuuttia.

Kortit keskustellaan ja hyvänmielen somehaaste vaativat eniten aikaa, ryhmätyöskentelyä ja tukea ohjaajalta. Keskustelukortille voi varata noin 10 minuuttia, kun taas hyvänmielen somehaasteen ideointi voi viedä 15–20 minuuttia.

Vaarallisten somehaasteiden pienryhmäkeskustelussa kannattaa olla kuulolla, jotta keskustelu ei ajaudu vaarallisten somehaasteiden ideoinniksi ja innostamiseksi, vaan pysyy rakentavana ja ratkaisukeskeisenä. Keskustelun voi purkaa kysymällä ryhmiltä, mikä oli keskustelun paras ajatus tai oivallus.

Hyvänmielen somehaasteen ideoinnissa voi käyttää valmista ideointipohjaa ajatusten tukena, tai vaihtoehtoisesti antaa ryhmille vapaat kädet keksiä turvallinen ja yhteisöllinen somehaaste.

 

Vinkki: Lähettäkää hyvänmielen somehaasteet Nuorennettiin, jossa ne voidaan mahdollisesti julkaista.

 

Taustaa:

Vaaralliset somehaasteet ovat kasvava ilmiö nuorten keskuudessa. Tämä käy ilmi MLL:n mediankäytön kyselyn tuloksista (2024), johon vastasi yli 3600 nuorta. Vastaajista 83 prosenttia oli 13–17-vuotiaita. Valtaosa nuorista ei ole osallistunut haasteisiin, mutta uteliaisuus, tykkäysten tavoittelu ja omien rajojen kokeilu ajavat osaa nuorista kokeilemaan jopa hengenvaarallisia haasteita.

Nuoret kuvasivat näkemään somehaasteita moninaisesti avovastauksissa.

”Kuusi todella vahvaa nikotiinipussia samaan aikaan huuleen. Ja en siis ottanut tähän osaa enkä liittynyt.”

“Näin tiktokissa kun yksi ihminen hengitti kuivashampoota ja melkein kuoli”

Haitalliset ja vaaralliset somehaasteet ovat internetissä leviäviä ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa fyysistä tai psyykkistä haittaa niihin osallistuville. Tällaiset haasteet voivat olla vaarallisia terveydelle, turvallisuudelle tai hyvinvoinnille.

Haasteet leviävät usein erityisesti videopohjaisilla somealustoilla.

Somehaasteet leviävät nopeasti ja voivat muodostua nuorten keskuudessa tunnetuiksi ilmiöiksi.

Kaikki haasteet eivät suoraan kehota tekemään mitään tai sisällä haaste-sanaa. Ilmiöön vain alkaa osallistumaan ihmisiä, jotka postaavat someen oman versionsa jostain tempusta tai suorituksesta. Nuoren voi olla vaikeaa tunnistaa ilmiötä haasteeksi. Paine osallistua tällaisiin temppuihin tai haasteeseen voi kasvaa, koska nuorelle voi syntyä kuva, että hän jää jostain merkittävästä paitsi.

 

Euroopan unionin osarahoittama -logo

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksinomaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemystä.