Siirry sisältöön

Miten puhua vaarallisista somehaasteista lapsen tai nuoren kanssa?

Sosiaalisessa mediassa pyörivät haasteet ovat usein harmittomalta vaikuttavia, hauskoja, viihdyttäviä ja yhteisöllisyyttä lisääviä. Haasteet saattavat vaikuttaa leikinomaiselta yhdessäololta, jossa hassutellaan joko yksin tai yhdessä. Lapsen voi olla vaikeaa tunnistaa, millaisesta haasteesta voi koitua haittaa.

Lapsen kanssa on hyvä puhua mediankäytöstä ja siitä, mitä sosiaalisen median kanavia hän käyttää ja millaisiin sisältöihin hän somessa törmää. Kaikki haasteet eivät ole haitallisia tai vaarallisia: osa haasteista lisää yhteisöllisyyttä, tietoisuutta ja tekee puhtaasti hyvää. Tärkeää on, että lapsi   tunnistaa, millaiset sisällöt lisäävät omaa ja muiden hyvinvointia. Samalla hänen on hyvä tunnistaa, mitkä sisällöt ovat turvallisia sekä tietää, miten toimia, jos törmää johonkin arveluttavaan, pelottavaan tai ikävään sisältöön.

Lapsen kanssa tulee keskustella myös siitä, miten toimia, jos kohtaa haitallisia tai vaarallisia somehaasteita. Vaikka lapsi ei käyttäisi sosiaalista mediaa, voi lapsi silti altistua erilaisille somehaasteille. Tunteita herättäviä haasteita saatetaan jakaa kavereille myös yksityisviestein tai ihan vaan kertomalla.

Keskustelunavauksia somehaasteista keskustelemiseen lapsen kanssa
 • Oletko törmännyt somehaasteisiin? Millaisia ne ovat olleet?
 • Mitä haasteella on tavoiteltu?
 • Onko joku haaste jäänyt mielen päälle pyörimään? Miksi?
 • Miten tunnistaa vaarallisen somehaasteen?
 • Millaisia seurauksia haasteeseen osallistumisella voi olla itselle tai muille?
 • Millaisiin somehaasteisiin on turvallista osallistua?
 • Onko olemassa haasteita, joista voi olla jollekin jotain hyötyä?
 • Millaisiin haasteisiin ei missään nimessä kannata osallistua eikä jakaa eteenpäin?

Opeta lapselle kriittisyyttä netissä sekä digitaalisten ympäristöjen toimintalogiikkaa. Muistuta, että kaikki mitä näemme somessa, peleissä tai netissä ei ole aina sitä miltä näyttää. Kuvia ja videoita on helppo manipuloida eli huijata näyttämään aidolta esimerkiksi tekoälyn avulla. Sama koskee myös somehaasteita. Jos jokin asia näyttää tai tuntuu epäilyttävältä, liian hyvältä ollakseen totta tai ihan uskomattomalta, se luultavasti onkin sitä.

On hyvä tiedostaa, että monet käyttäjät tavoittelevat tunteita herättävillä sisällöillään huomiota, seuraajia tai sitä, että algoritmi nostaisi heidän sisältöään esiin. Tämä saattaa joskus johtaa siihen, että sisältöjä tuotetaan tietoisesti algoritmien toimintalogiikan mukaisiksi.

Algoritmit on ohjelmoitu toimimaan palvelun tekijän tavoitteiden mukaisesti. Ne pyrkivät optimoimaan sen ajan mitä palvelussa ollaan eikä esimerkiksi mieti haluaisitko seurata sosiaalisessa mediassa kavereita tai saada itseä kiinnostavaa sisältöä. Algoritmi valitsee ne julkaisut ja sisällöt, joita näemme palveluissa.

Algoritmit suosivat erityisesti sisältöä, joka on kuva- tai videopohjaista tai johon käyttäjät reagoivat voimakkaasti esimerkiksi tykkäyksillä, jakamalla sisältöä tai kommentoimalla sitä. Ällistyttävät, erityisen hassut tai vaaralliset ja uhkarohkeat haasteet ovat esimerkkejä sisällöistä, joita algoritmi on ohjelmoitu suosimaan ja siksi niitä myös tehtaillaan paljon.

Somehaasteiden kohdalla kannattaa aina tarkistaa, minkä asian puolesta haaste on tehty ja kuka on haasteen liikkeelle laittaja.

Jos lapsi kertoo osallistuneensa vaaralliseen somehaasteeseen, kiitä lasta siitä, että hän on kertonut asiasta sinulle. Pyri olemaan rauhallinen.

 • Pyydä häntä kertomaan omin sanoin ja mahdollisesti näyttämään laitteeltaan mistä haasteessa on kysymys. Selitä miksi juuri tähän somehaasteeseen osallistuminen on vaarallista ja kerro, että olet onnellinen, että lapsesi on kunnossa.
 • Painota, että olet huolissasi, koska lapsen turvallisuus ja terveys on sinulle tärkeää ja että välität lapsesta.
 • Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä olisi voinut tapahtua, jos haaste olisi mennyt pieleen ja millaisia seurauksia sillä olisi voinut olla lapselle itselleen tai muille ihmisille. Kerro lapselle, miksi on tärkeää, että haasteesta ilmoitetaan eteenpäin tai siitä varoitetaan myös muita.
 • Pohtikaa yhdessä, miten jatkossa tunnistaa vaarallinen somehaaste ja miksi se kannattaa jättää toteuttamatta.
 • On hyvä myös keskustella siitä, miksi joskus voi olla vaikeaa olla lähtemättä haasteisiin mukaan. Kavereiden ryhmäpaine voi olla yksi tällainen syy. Pohtikaa yhdessä erilaisia keinoja, miten tällaisesta tilanteesta voisi päästä pois.
 • Muistuta lasta, että hänkään ei saa yllyttää muita tekemään asioita vasten toisen tahtoa. Haitallisia tai vaarallisia somehaasteita ei myöskään kannata jakaa eteenpäin.
 • Kerro lopuksi lapsen kavereiden vanhemmille, että tietoosi on tullut haitallinen tai vaarallinen somehaaste, jota lapset ovat yrittäneet tehdä. Jos kyseessä on kouluikäinen lapsi, voi asiasta olla hyvä kertoa myös lapsen koululle.
 • Jos lapsi on postannut haasteeseen liittyvää sisältöä someen, poistakaa ne, jotta muut eivät lähde jakamaan tai yrittämään haastetta. Myös lapsen kavereita voi pyytää poistamaan vaaralliseen haasteeseen liittyvä sisältö.

Aiheeseen liittyvät

Vetoa somejätteihin

Takaisin ylös