Siirry sisältöön

Vertaisryhmät

MLL:n vertaisryhmissä samassa elämäntilanteessa olevat vanhemmat kokoontuvat vaihtamaan kokemuksia tietyn teeman merkeissä. Vertaisryhmien lähtökohtana on osallistujien välinen keskustelu. Tunne ja tieto siitä, että on muita jotka painivat samojen arjen haasteiden kanssa, lisää vanhempien hyvinvointia ja sitä kautta myös lasten hyvinvointia.

Vertaisryhmille on yhteistä, että ne kokoontuvat vain määrätyn ajan ja niitä ohjaa koulutuksen saanut vapaaehtoinen. Ryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa määritellään ryhmän tavoitteet ja säännöt. Esimerkkejä vertaisryhmistä ovat Tanssitan vauvaa -ryhmät, ensimmäisen lapsen saaneiden ryhmä tai uhmaikäisten lasten vanhempien ryhmä. Ryhmät ovat erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen.

Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen ja jakamiseen.

Vertaisryhmiä järjestävät monet MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit. Löydä lähin yhdistys Yhdistyshausta.

Järjestämme lisäksi verkkovertaisryhmiä kiusaamista kokeneiden ja kiusaamiseen osallistuneiden lasten vanhemmille.

Aiheeseen liittyvät

Verkkovertaisryhmiä

Takaisin ylös