321. Koulurauhapäivä omassa koulussa

300. Kiusaamisen ehkäiseminen

Tehtävä

Suunnittelutehtävä

Tila

Luokkahuone tai vastaava

Tarvikkeet

Kyniä ja paperia

Kesto

yli 45 min.

KiusaaminenKoulurauhaYhteishenki
5 - 9 luokat7 - 9 luokat

Kokoontukaa tukioppilaiden kanssa toukokuussa suunnittelemaan elokuussa toteutettavaa koulurauhapäivää. Tutustukaa MLL:n nettisivuilla oleviin Koulurauha-materiaaleihin kuten julistusteksteihin ja lukuvuositehtäviin. Miettikää, mitä niistä haluaisitte hyödyntää. Miettikää sitten, miten haluaisitte omassa koulussanne kiinnittää oppilaiden ja koulun aikuisten huomion koulurauhaan. Keiden huomion erityisesti haluaisitte tavoittaa? Pohtikaa käytettävissä olevaa aikaa: haluatteko tehdä ison tapahtuman vai pienimuotoisemman hyödyntäen Koulurauha-tapahtuman materiaaleja? Tutustukaa alla oleviin ehdotuksiin.

Pienin järjestelyin toteutettavia vaihtoehtoja

  • Sopikaa, että koulussa luokat katsovat koulurauhan julistuksen striimattuna omissa luokissaan tai saliin kokoontuneina.
  • Tukioppilaat lukevat koulurauhan julistuksen aamunavauksessa.

Lisää toimintaa

  • Koulurauhan julistuksen lisäksi opettajat ja tukioppilaat vetävät purkukeskustelun ja toiminnallisia tehtäviä luokissa. Tavoitteena on pohtia yhdessä, miksi koulurauha on meidänkin koulussamme tärkeä asia.
  • Tukioppilaat järjestävät koulurauhan julistuspäivänä välitunneilla tutustumisleikkejä, rastiradan tai muuta mukavaa tekemistä.
  • Tukioppilaat järjestävät moikkauspäivän koulurauhan julistuspäivän jälkeen.

Monissa kouluissa järjestetään myös isompia koulurauhatapahtumia. Jos suunnittelette sellaista, voitte käyttää apuna Tukioppilaan työvihon sivulla 36 tai Tukioppilastoiminnan oppaan sivulla 55 olevaa suunnittelupohjaa.

Taustaa

Koulurauha-ohjelma on MLL:n, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen – ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla ja että ketään ei kiusattaisi, kukaan ei jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Oppimista tukeva, turvallinen ja toimiva koulu vaatii aktiivista työtä ympäri lukuvuoden. Koulurauha-ohjelmaa on Suomessa toteutettu vuodesta 1990 alkaen. Sen keskeinen osa on elokuussa toteutettava valtakunnallinen koulurauhan julistustapahtuma, joka striimataan niin, että kaikki koulut voivat halutessaan seurata tapahtumaa. Lisäksi Koulurauha-ohjelman nettisivuilla julkaistaan vuosittain uusi, oppilaiden tekemä julistusteksti, jota koulut voivat käyttää myös omissa koulurauhatapahtumissaan.