Siirry sisältöön

MLL:n hoitajaksi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto välittää hoitajia lapsiperheiden arjen avuksi. MLL:n hoitajana voivat toimia vähintään 16-vuotiaat, jotka ovat vastuuntuntoisia ja kiinnostuneita lasten kanssa toimimisesta.

Hoitajaksi voi hakeutua osallistumalla lastenhoitokurssille, jolta saa valmiuksia toimia lasten kanssa. Kurssilla perehdytään muun maussa lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Kurssilla pohditaan myös leikin merkitystä lapselle sekä aikuisen taitoa kuunnella ja olla läsnä. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia ja perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Kurssi sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja harjoittelun lapsiperheessä. Kurssien kouluttajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutuksen saaneet ammattilaiset.

Kursseja on kahdenlaisia. Pidempi kurssi kestää 60 tuntia ja on tarkoitettu 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Tälle lastenhoitokurssille osallistuminen ei vaadi aiempaa lastenhoitokokemusta. Kurssi sisältää lähiopetusta 36 tuntia, kirjallisia tehtäviä 15 tuntia sekä yhdeksän tunnin harjoittelun lapsiperheessä.

Aiempaa lastenhoitokokemusta omaavat yli 20-vuotiaat voivat osallistua 23 tunnin kurssille. Kurssi sisältää lähiopetusta 12 tuntia, kirjallisia tehtäviä viisi tuntia sekä kuusi tunnin harjoittelun lapsiperheessä.

Lisäksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset ja näiden alojen opiskelijat voivat hakeutua MLL:n hoitajaksi suoraan perehdytyksen kautta.

Koulutukset järjestää MLL:n piirit. Kysy omasta piiristäsi, milloin oman alueesi seuraava koulutus alkaa.

  • saa valmiudet toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä
  • osaa hoitaa eri-ikäisiä lapsia lapsiperheen kotiympäristössä lapsen tarpeet huomioon ottaen
  • osaa hoitaessaan ottaa huomioon lapsen kehitystason ja yksilöllisyyden
  • osaa luoda turvallisen hoito- ja leikkiympäristön
  • osaa hoitaa lapsia vastuuntuntoisesti

Tarvitessaan hoitajaa perhe tekee hoitajatilauksen MLL:n lastenhoitovälitykseen. MLL välittää hoitajan tiedot hoitoapua tarvitsevalle perheelle, jonka jälkeen perhe ottaa häneen yhteyttä sopiakseen yksityiskohdista. Yhdellä hoitajalla voi olla kerrallaan maksimissaan neljä lasta hoidettavana.

Perhe toimii hoitajan työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Perhe maksaa hoitajalle palkan (10–11 € tunnilta puolen tunnin tarkkuudella) käteisellä tai tilille heti hoidon päätyttyä hoitajan läsnäollessa. Perhe antaa palkkatositteen maksetusta palkasta. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Minimiveloitus on kahden tunnin palkka. Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä.

Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 % korotettuna eli 20–22 € tunnilta. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Lisäksi kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyyti tai kustantamalla taksi.

Hoitajia toimii niissä kunnissa, joissa kunta tukee hoitajien koulutusta ja välitystä. Voit tarkistaa oman kuntasi tilanteen lastenhoitovälityspisteiden hausta.

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös