Vertaisryhmän ohjaaja

MLL:n yhdistykset järjestävät vanhemmille erilaisia vertaisryhmiä, joiden teema valikoituu osallistujien kiinnostuksen mukaan. Usein teema liittyy lapsiperheen arkielämään. Teemana voi olla vaikkapa uhmaikä tai ensimmäisen lapsen saaminen. Kokoontumiset perustuvat avoimeen osallistujien väliseen keskusteluun ja niiden tavoitteena on lisätä vanhempien ja sitä kautta koko perheiden hyvinvointia.

Vertaisryhmien ohjaajat ovat vapaaehtoisia, joille MLL:n piirit järjestävät koulutusta. Vertaisryhmissä voi toimia myös kertaluontoisesti asiantuntijana.

Tiedustele lähimmästä yhdistyksestä tai piiristä vertaisryhmätoiminnasta sekä mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisena.

Jututtamon ohjaaja

Jututtamot ovat uudenlaisia vertaisryhmiä, joissa keskustellaan erilaisista lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista lapsen näkökulmasta käsin. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää vanhempia pohtimaan, miten niihin voisi vastata lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Jututtamo voi kokoontua kertaluontoisesti esimerkiksi perhekahvilassa tai pidempään jatkavana erillisenä ryhmänä.

Myös Jututtamon ohjaajana toimii MLL:n kouluttama vapaaehtoinen. Voit ryhtyä ohjaajaksi ilman aiempaa ryhmänohjauskokemusta. Pääasia on, että olet kiinnostunut lapsista, perheistä ja vapaaehtoisena ohjaajana toimimisesta. Koulutuksen laajuus on 1,5 opintopistettä ja siihen sisältyy ryhmän ohjaamisen harjoittelu.

Kysy koulutuksista lisätietoja piireistä.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät