Toiminta ja projektit

Auttavat puhelin- ja nettipalvelut

Auttavat puhelin- ja nettipalvelut ovat tukipalveluita, jotka tarjoavat lapsille, nuorille ja vanhemmille mahdollisuuden tulla kuulluksi. Palveluiden toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, jotka on sovittu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa.

Lue lisää Lasten ja nuorten puhelimesta ja -netistä
Lue lisää Vanhempainpuhelimesta ja -netistä

Nuorisotyö ja kouluyhteistyö 

MLL:n kouluyhteistyö keskittyy peruskouluihin. Yläkouluissa tukioppilastoiminta on vakiintunut toimintamuoto. Koulurauha-ohjelma on leviämässä myös alakouluihin. Kouluyhteistyön tärkeipiä teemoja on koulukiusaamisen ehkäiseminen ja mediakasvatus.

Nuortennetti
Lue lisää tukioppilastoiminnasta
Lue lisää Koulurauha-ohjelmasta
Lue lisää kiusaamisen ehkäisemisestä
Lue lisää mediakasvatuksesta

Lue lisää Verkk@ri-toiminnasta Nuortennetistä

Perhekeskustoiminta

MLL:n paikallisyhdistysten perhekeskustoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Yhdistykset  järjestävät mm. perhekahviloita, vertaisryhmiä, lasten harrastuskerhoja ja tempauksia.

MLL:n piirijärjestöt tukevat ja kouluttavat vapaaehtoisia. MLL:n keskusjärjestö koordinoi valtakunnallisia toimintamuotoja ja koulutuksia. Keskusjärjestö tukee ja kehittää piirien ja paikallisyhdistysten toimintaa monin tavoin.

Lue lisää perhekahviloista
Lue lisää kerhotoiminnasta
Lue lisää vertaisryhmistä
Lue lisää Kylämummi ja -vaaritoiminnasta

Perhekummitoiminta 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto kouluttaa perhekummeja lapsiperheiden tueksi ja avuksi. Perhekummit ovat vapaaehtoisia, jotka saavat koulutuksen lisäksi säännöllistä ohjausta. Perhekummitoiminnan tavoitteena on tukea lapsiperheen hyvinvointia, vanhemmuutta ja antaa voimia arkeen.

Lue lisää perhekummitoiminnasta

Lastenhoitotoiminta

MLL:n piirijärjestöt kouluttavat lasten hoitajia sekä välittävät lyhytaikaista lastenhoitoapua perheisiin.

Lue lisää lastenhoitotoiminnasta

Kampanjat ja keräykset

Hyvä alku koulutielle -kampanja

MLL järjestää vuosittain Hyvä alku koulutielle -kampanjan, joka on suunnattu ekaluokkalaisten vanhemmille. Kampanja muistuttaa vanhempien läsnäolon ja huolenpidon tärkeydestä lapsen elämänpiirin laajentuessa ja rohkaisee vanhempia tiiviiseen yhteistyöhön opettajien ja koulun oppilashuollon kanssa.

Hyvä alku yläkouluun -kampanja

MLL järjestää vuosittain Hyvä alku yläkouluun  -kampanjan, joka on suunnattu seitsemäsluokkalaisten vanhemmille. Kampanjassa käsitellään yläkoululaisen kehitystä, kaverisuhteita ja rajojen asettamista. Murrosiän haasteiden ja muutosten keskellä lapsi tarvitsee lähelleen vanhemmat, jotka tukevat häntä ja ovat kiinnostuneita hänen koulunkäynnistään ja hyvinvoinnistaan.

Lapset ensin -keräys

MLL:n Lapset ensin -keräys (ent. Kevätilo) suomalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Keräyksen tuotolla tuetaan muun muassa perhekahviloiden ja auttavien puhelinten toimintaa. Keräyksen tuotto käytetään MLL:n paikallisyhdistysten toimintaan.

Päivätyökeräys

Koulujen päivätyökeräyksellä tuetaan Lasten ja nuorten puhelimen ja netin toimintaa.

Hyvä Joulumieli -keräys

Hyvä Joulumieli -keräyksen järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen Aamu-tv:n,Yle Radio Suomen ja Radio Vegan sekä S-ryhmän, Lidl-myymälöiden ja K-ruokakauppojen kanssa. Keräystuotolla hankitaan ruokalahjakortteja vähävaraisille perheille. MLL jakaa puolet korteista, SPR toisen puolen korteista.