Siirry sisältöön

Miten käsitellä kiusaamista lapsen kanssa?

Aikuisella on tärkeä rooli kiusatun ja kiusaamiseen osallistuneen lapsen ja nuoren tukemisessa. On kaikkien velvollisuus puuttua kiusaamiseen.

Joskus ikäviin asioihin puuttuminen pelottaa aikuisiakin niin paljon, että tilanteen torjuminen mielestä tai asian sivuuttaminen voi tuntua helpommalta. Vanhempia ja koulun aikuisia tarvitaan kuitenkin katkaisemaan kiusaaminen, nostamaan ongelma esiin sekä vastuuttamaan ryhmän lapset toimimaan jatkossa uudella tavalla ja rakentamaan kaikki mukaan ottavaa ja huomioivaa ilmapiiriä.

Aikuisia tarvitaan myös seuraamaan, että kiusaaminen varmasti loppuu.

Yhteenkuuluvuuden tunne ikätovereiden kanssa on lapselle välttämätöntä. Lapsi ja nuori kaipaa päivittäistä vahvistusta ikätovereiltaan: olet hyvä tyyppi, kanssasi on mukava olla ja kuulut joukkoon.

Kiusaaminen on tyrmäävä kokemus: sinä et kuulu joukkoon, me emme halua sinua, olet vääränlainen. Kiusaaminen jättää vakavat ja usein pitkään kestävät jäljet uhrin elämään. Siksi kiusaamista tulee ennaltaehkäistä ja siihen pitää puuttua nopeasti. 


Jos lapsesi kertoo tulleensa kiusatuksi, asiaan tulee suhtautua vakavasti. Tilanteessa tarvitaan vanhemman ja koulun henkilökunnan vahvaa, rauhallista ja päättäväistä yhteistyötä.

Vanhemman tärkein tehtävä on rakastaa lastaan varauksettomasti ja kannustaa tätä. Koulun velvollisuus on puuttua kiusaamiseen koko luokan tai ryhmän kanssa. 

Tukea kiusaamista kokeneelle lapselle ja nuorelle

Kiusaaminen herättää uhrissa häpeän ja syyllisyyden tunteita ja jättää vakavat ja usein pitkään kestävät jäljet uhrin elämään. Lapsi, joka on muiden silmissä arvoton, alkaa itsekin kokea olevansa huonompi kuin muut. Siksi kiusaamista kokeneen lapsen on tärkeää saada nopeasti apua ja tukea kiusaamiseen ja sen jälkihoitoon.

Tukea kiusaamista kokeneen lapsen vanhemmalle

Kun oma lapsi kokee kiusaamista, on se vanhemmalle usein vaikea ja raskas paikka. Siksi on tärkeää pitää huoli myös omista voimavaroista ja jaksamisesta.  Keskusteleminen omista tuntemuksista voi auttaa, jotta voi olla tukena lapselle.  

Koulusta saatetaan ottaa yhteyttä myös silloin, jos lapsesi on käyttäytynyt ikävästi ja kiusannut toista lasta. Asia on selvitettävä ja siihen on puututtava, mutta lasta ei pidä tuomita liian ankarasti eikä hylätä. Aikuisten tulee tehdä selväksi, että kiusaamista ei hyväksytä. Omalta vanhemmalta lapsi tarvitsee kuitenkin hyväksyntää ja rakkautta, vaikka onkin tehnyt väärin.

Tukea kiusaamiseen osallistuneen lapsen vanhemmalle

Kun oma lapsi kiusaa muita, on se vanhemmalle usein vaikea ja raskas paikka. Siksi on tärkeää pitää huoli myös omista voimavaroista ja jaksamisesta.  Keskusteleminen omista tuntemuksista voi auttaa, jotta voi olla tukena lapselle.  


Kiusaaminen on ryhmäilmiö ja perustuu ryhmän jäsenten keskinäisiin suhteisiin. Se koskettaa aina muitakin kuin vain kiusaajaa ja kiusattua, uhria.

Aivan tavalliset, hyvin käyttäytyvät lapset saattavat osallistua kiusaamistilanteisiin. Kun kiusaaminen tapahtuu ryhmässä, kukaan ei koe olevansa siitä vastuussa ja jokainen mahdollistaa sen, että kiusaaminen jatkuu.  

Tue lapsen kaveritaitoja ja ystävyyssuhteita

Lapset tarvitsevat vanhempia kaverisuhteiden opetteluun. Vanhemman ja lapsen välinen hyvä vuorovaikutus luo pohjan lapsen sosiaalisille taidoille.

Hyvillä kaverisuhteilla on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kaverit merkitsevät lapselle iloa, leikkiä ja yhteistä tekemistä. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä merkityksellisemmäksi kaveritaidot tulevat. 

Miten vanhempi voi ehkäistä kiusaamista koulussa?

Arkiset kysymykset kuulumisista ja koulupäivän kulusta osoittavat, että vanhempi on kiinnostunut lapsen elämästä, koulunkäynnistä ja kaverisuhteista. Aikuisen on tärkeää saada tietää mahdollisesta kiusaamisesta tai kaverisuhteisiin liittyvistä ongelmista.

Koulun ja kodin yhteistyö on tärkeää kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja puuttumisessa. 


MLL:n hyvinvointikyselyssä noin 20 % oppilaista kertoi kokevansa, että koulussa voi saada arvostusta kiusaamalla muita, ja 30 %, että koulussa pitää varoa ja käyttäytyä tietyllä tavalla, jotta ei tulisi kiusatuksi tai loukkaavasti kohdelluksi.

11 000 tukioppilasta rakentavat vuosittain kouluissa kiusaamisen vastaista normia sekä huolehtivat siitä, ettei kukaan jäisi yksin.  

Aiheeseen liittyvät

Vanhemmalle

Ammattilaiselle

Lapselle ja nuorelle

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Huomioithan, että kommenttisi julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Tue kiusaamisen vastaista työtämme

Lahjoittamalla varmistat kiusaamista ennaltaehkäisevän työn jatkumisen ja mahdollistat matalan kynnyksen tuen kiusatuille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen.

Takaisin ylös