Siirry sisältöön

Turvallinen ja viihtyisä harrastusryhmä

Lapsen ja nuoren motivaatioon harrastaa liittyy sosiaalisia tavoitteita. Kaverisuhteilla sekä joukkueen tai harjoitusryhmän ilmapiirillä on suuri merkitys siihen, miten mukavaksi harrastaminen koetaan ja kuinka vahvasti harrastukseen sitoudutaan. Kun lapsilta ja nuorilta kysyy, mikä harrastuksessa on tärkeintä, saa usein vastaukseksi hyvät kaverit ja mukava joukkuehenki.

Mistä hyvä joukkuehenki sitten syntyy? Miksi jossain ryhmässä on hyvä ilmapiiri, toisessa taas paljon loukkaavaa kohtelua ja muiden arvostelua?

Hyvä joukkuehenki ei synny itsestään, vaan ryhmä vaatii tietoista työstämistä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Ryhmän ohjaaja voi tukea myönteisen ilmapiirin syntymistä monin eri tavoin. Kun uusi harjoitusryhmä tai joukkue aloittaa, ohjaajien ja valmentajien tehtävänä on mahdollistaa ryhmän jäsenten välisen vuorovaikutuksen syntyminen. Tärkeä osa ryhmän rakentamista on tarjota riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia ryhmän jäsenten väliseen tutustumiseen.

Turvallisen ryhmän rakentaminen edellyttää vahvaa ohjausta. Osalle lapsista toisiin tutustuminen ja omien ajatusten esiintuominen on helppoa ja he löytäisivät paikkansa ryhmässä ilman ohjaustakin. Monet lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin tukea kontaktin ottamiseen, itsestä kertomiseen ja toisiin tutustumiseen. Erityinen merkitys ryhmän vuorovaikutussuhteiden ohjaamisella on niille lapsille ja nuorille, joilla on haasteita ryhmään liittymisessä ja ryhmässä toimimisen taidoissa.

Verkkokurssi valmentajille

Reilusti urheiluryhmässä -verkkokurssi on tarkoitettu erityisesti aloittelevalle valmentajalle. Kurssilla tarkastellaan, miten

  • urheiluryhmiin rakennetaan turvallista ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla oma itsensä
  • ehkäistään loukkaavaa kohtelua ja kiusaamista
  • huomioidaan yhdenvertaisuuskysymykset
  • valmentaja saa seuralta tukea vaikeissa tilanteissa

Lue lisää verkkokurssista

Kehittämishanke

Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteuttaa yhteistyössä Folkhälsanin ja eri lajiliittojen kanssa Reilusti urheiluryhmässä – Trygg idrott för alla -kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten urheiluharrastuksia ohjaavien seuratoimijoiden taitoja luoda turvallinen ja toimiva ilmapiiri ryhmään. Hankkeen materiaaleilla ja koulutuksilla tuetaan myös urheilun parissa tapahtuvan loukkaavan kohtelun ja kiusaamisen tunnistamista ja ehkäisemistä.

Folkhälsan logo

Information om Trygg idrott för alla -projektet och material på svenska finns på Folkhälsans sida

Trygg idrott för alla

 


Tutustu alta vinkkeihin toimivan ja turvallisen harrastusryhmän rakentamiseksi ja myönteisen harjoitteluilmapiirin edistämiseksi.


 

Ladattavat materiaalit

Kysely 2019 vanhemmille ja valmentajille

Kysely 2018 lapsille ja nuorille

Kyselylomakkeita seuran omaan käyttöön

Aiheeseen liittyvät

Ideoita ryhmän ohjauksen tueksi

Aiheesta lisää

Videoita

Takaisin ylös