Vanhempainnetti

Työkirjat


Nuori-vanhempi-aikuinen-sanakirja

sanakirjan kuvake

Työkirja vanhemmalle nuoren tunnemyrskyjen sietämiseen

Ärsyttääkö nuoresi käytös tai murehditko nuoresi kokemia sydänsuruja? Entä pahoititko mielesi siitä, että nuori tuntuu välillä häpeävän sinua?

Tämän leikkimielisen ”sanakirjan” avulla pureudutaan siihen, miksi murrosikäisen nuoren tunteet kuohuvat sekä mitä tunteita vanhemmassa herää, kun nuori kohdistaa kuohunsa häneen. Kirjassa syvennetään vanhemman tietämystä nuoren tunne-elämän kehityksestä, mutta haastetaan vanhempi pohtimaan myös omia kokemuksiaan ja niiden vaikutuksia omaan käyttäytymiseen. Kirjan loppuosassa annetaan myös käytännön vinkkejä riitatilanteiden rauhoittamiseen.

Lataa nuori-vanhempi-aikuinen-sanakirja (pdf)


Sopivaa etäisyyttä etsimässä

sopivaa etäisyyttä etsimässä kuvake

Työkirja itsenäistyvän nuoren vanhemmalle

Mikä on nuoren sopiva itsenäistymisen tahti? Mistä asioista antaa nuoren päättää itse ja missä asettavat vanhemmat rajat? Miten pysyä tarpeeksi etäällä, mutta riittävän lähellä omaa nuortaan?

Tämän työkirjan avulla on mahdollista aktiivisesti syventää tietämystään nuoren kehityksestä sekä pohtia ja vertailla omia kokemuksia ja niiden vaikutuksia omaan elämäänsä sekä nuoreensa. Kirjan tavoitteena on tukea vanhempaa ymmärtämään ja tukemaan oman nuorensa kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lataa Sopivaa etäisyyttä etsimässä (pdf) (1.2 MB)


Epätäydellisten vanhempien lapset

epätäydellisten vanhempien lapset

Työkirja kaikille epätäydellisille vanhemmille

Oletko huolissasi omista kielteisistä tunteistasi nuortasi kohtaan, tai pohditko omien ikävien kokemustesi vaikutusta omiin lapsiisi? Pelkäätkö, ettet pysty toimimaan sopivana samastumiskohteena nuorellesi? Miten omat kokemuksemme vaikuttavat vanhemmuuteemme?

Tämä työkirja on tarkoitettu vanhemmalle, joka on halukas pohtimaan ja arvioimaan omien vanhempiensa tapoja toimia sekä niiden vaikutuksia omiin toimintatapoihinsa. Kirja antaa vanhemmalle mahdollisuuden palata omiin kokemuksiinsa sekä haastaa muuttamaan toimimattomia malleja vuorovaikutuksessaan nuorensa kanssa.

Lataa Epätäydellisten vanhempien lapset (pdf)


Isyyden pelikentät

Työkirja miehille ja isille

Pohditko joskus muistojasi omasta isästäsi? Herättääkö miehisyys sinussa kysymyksiä? Oletko koskaan ajatellut tarkastella omaa toimintakykyäsi?

Tämän työkirjan avulla jokainen isä voi kohdata muistojaan omasta isästä, pohtia miehisyyksiä, arvioida toimintakykyään ja muutenkin toimia oman elämänsä ja isyytensä parhaimpana asiantuntijana. Työkirjan tavoitteena on tukea miehen isyyttä, herättää ajatuksia, tunteita ja toimintaa, jotta isyyden valtavan tärkeä haaste tulisi mahdollisimman hyvin ja suhteellisuudentajuisesti täytetyksi.

Lataa Isyyden pelikentät (pdf) (3.1 MB)

työkirja


Pelottaa!

Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen

  • Lisää sinun ja lapsesi keinoja sietää, käsitellä, hallita ja lieventää pelkoja.
  • Ymmärrät reaktioitasi, tunteitasi ja ajatuksiasi, joita pelkäävä lapsesi voi sinussa herättää.
Lataa Pelottaa! (pdf) (2.1 MB)
työkirja


Vanhemman työkirja

  • Auttaa sinua tunnistamaan ja ymmärtämään ajatuksiasi, tunteitasi ja toimintatapojasi.
  • Antaa eväitä itsetuntemuksesi ja -luottamuksesi kasvattamiseen.


Lataa Vanhemman työkirja (pdf) (8.7 MB)

työkirja


Vauva tulee taloon!

Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja

  • Ymmärrät ja tallennat raskausajan ja vauvavuoden ajatuksiasi ja tunnelmiasi, vuorovaikutusta vauvasi kanssa.
  • Tarjoaa pohdintasi tueksi tietoa, kysymyksiä ja havaintovälineitä.
Lataa Vauva tulee taloon! (pdf) (2,1 MB)
työkirja


Työkirja pikkukoululaisen oppimisen tukemiseen

  • Tuet pienen koululaisesi myönteistä käsitystä itsestään oppijana.
  • Ymmärrät reaktioitasi, tunteitasi ja ajatuksiasi, joita lapsesi oppimisen pulmat voivat sinussa herättää.
Lataa Työkirja pikkukoululaisen oppimisen tukemiseen (pdf) (2,3 MB)