Siirry sisältöön
VAIN VANHEMPAINNETIN KÄYTTÖÖN!

Apuvälineitä arkeen nuoren kanssa

Arki nuoren perheessä kulkee joskus omalla painollaan ja joskus taas arjen takkuja tulee eteen enemmän. Pienillä asioilla voi yrittää edistää arjen sujuvuutta.

Joskus perheen arjessa tulee erimielisyyksiä siitä, kenen piti tehdä mikäkin kotityö tai muu tehtävä. Näistä ristiriidoista saatetaan välttyä merkitsemällä viikottain kunkin perheenjäsenen vastuulla olevat tehtävät Sovitaan vastuut -taulukkoon. Taulukon voi täyttää sähköisesti tai tulostaa käsin täytettäväksi.

Lataa Sovitaan vastuut -taulukko

Riittävä uni on välttämätön ihmisen terveydelle. Unella on suuri merkitys erityisesti nuoren kasvulle, oppimiselle ja mielialalle. Nuoren nukkumista ja siihen littyviä tekijöitä voi kartoittaa merkitsemällä tietoja nukkumispäiväkirjaan. Nukkumispäiväkirjaa voi täyttää sähköisesti tai tulostaa käsin täytettäväksi.

Lataa Nuoren nukkumispäiväkirja

Mistä asioista nuoren voi antaa päättää itse? Mistä asioista vanhempi päättää? Tämä apuväline auttaa vanhempaa liikennevalovärien avulla hahmottamaan sitä, millä tavoin erilaisia asioita voidaan perheessä päättää.

Lataa Mistä nuori saa päättää -apuväline

Nuoren on tärkeä kokea, että hän tulee kuulluksi ja ymmärretyksi itseään koskevissa asioissa. Yhteinen perhepalaveri voikin olla hyvä ratkaisu etenkin asioissa, joissa eri perheissä on yleensä erilaiset käytännöt ja säännöt, kuten kotiintuloajat ja mediankäyttö. Perhepalaverin tapaista neuvottelutapaa voi kokeilla myös muissa perheen sisäisissä ristiriidoissa.

Lataa Perhepalaverin ohjeet

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös