Päihde- ja terveyskasvatus

Lapset ja nuoret tarvitsevat ikävaiheeseensa sopivaa tietoa päihteistä. Aikuisten kannattaa keskustella heidän kanssaan: vastata kysymyksiin, mutta myös aloitteellisesti kertoa, mitä päihteet ovat, miksi niitä käytetään ja millaisia riskejä ja haittoja päihteidenkäytöstä seuraa. MLL:n aineistoista löytyy apua erityisesti alkoholista keskustelemiseen lasten ja nuorten kanssa.

Päihdekasvatus koulussa

Peruskoulujen opetussuunnitelmissa edellytetään, että oppilaiden kanssa keskustellaan päihteiden vaikutuksista terveyteen, niihin liittyvästä mielihyvästä ja riippuvuudesta. MLL on tuottanut aineistoja koulujen päihdekasvatuksen tueksi. Lue lisää.

Terveyskasvatus koulussa

MLL tarjoaa kouluille ja kasvattajille käyttöön aineistoja ja työkaluja lasten ja nuorten terveen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lue lisää.