Mediaväkivalta

Mediassa esiintyvää väkivaltaa on vaikea välttää. Peleissä, elokuvissa ja videoklipeissä näytetään monenlaista toisen vahingoittamista, voimakeinojen käyttämistä ja toisen loukkaamista. Väkivaltaa voidaan esittää mediassa useilla erilaisilla tavoilla. Myös lasten reaktiot väkivaltaisiin sisältöihin vaihtelevat.

Lasten reaktioihin vaikuttavat muun muassa:

 • miten väkivaltaa esitetään
 • lapsen ikä
 • lapsen temperamentti
 • turvallisuuden tunne ja lapsen saama lohdutus

Mediaväkivallan näkeminen voi olla lapselle haitallista, etenkin jos hän altistuu sille toistuvasti ja väkivaltaa kuvataan todenmukaisesti. Yksittäisen väkivaltakohtauksen näkeminen tuskin häiritsee lapsen elämää, varsinkin jos läheinen aikuinen palauttaa pian turvallisuudentunteen.

Mediaväkivallan vaikutukset vaihtelevat paljon lapsesta riippuen. Runsas väkivaltaisille sisällöille altistuminen ja lapsen kokema väkivalta vaikuttavat siihen, että lapsi käyttäytyy aggressiivisesti, on huolestunut, ahdistunut tai pelokas.

Jos lapsi on nähnyt väkivaltaa

 • selitä lapselle väkivallan seuraamukset hänen ikätasolleen sopivalla tavalla
 • kerro, miten epätodennäköistä on, että todellisessa elämässä käy kuten elokuvassa, televisiossa tai pelissä
 • opeta lapselle ristiriitatilanteiden ratkaisutapoja
 • lohduta ja tarjoa turvaa
 • tarkkaile, miten lapsesi kokee ja käsittelee elokuvissa, televisiossa tai pelissä nähtyä väkivaltaa
 • seuraa, vaikuttaako väkivallan näkeminen esimerkiksi lapsen uneen, syömiseen tai leikkeihin
 • kysy ja juttele lapsen kanssa hänen kokemuksestaan ja kuuntele, mitä lapsella on kerrottavana

Aiheeseen liittyvät