Siirry sisältöön

Tukioppilaiden toiminta vuoden aikana

Yksi keskeisimmistä tukioppilastoiminnan tavoitteista on luoda kouluun turvallista ilmapiiriä ja luoda hyvää yhteishenkeä. Lukuvuoden alussa tukioppilaat ovat usein mukana uusien oppilaiden ryhmäyttämisessä. Monissa kouluissa tukioppilaille on omat kummiluokat, joille pidetään kummitunteja pitkin vuotta. Lisäksi tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Keskeistä tukioppilastoiminnassa ovat kuitenkin ne pienet kouluviihtyvyyttä lisäävät arjen teot; huomaamiset, hymyt ja moikkailut.

On tärkeää pohtia yhdessä, millaiseen toimintaan on resursseja, ja mikä palvelisi koko kouluyhteisön hyvinvointia. Lisäksi toimintaa suunniteltaessa on tärkeä miettiä, kuinka toiminta vastaa tukioppilastoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.

Minkälaista toimintaa tukioppilaiden olisi hyvä järjestää, jotta se lisäisi koulun yhteishenkeä? Mitä voitaisiin tehdä, jotta kukaan ei tuntisi itseään välitunneilla yksinäiseksi?

Välituntitoiminta

Valitettavan usein välitunnit ovat aikaa, jolloin kiusataan eniten. Ne ovat myös tuskallisia yksinäisille oppilaille. Tukioppilaat voivat tehdä asian hyväksi paljon järjestämällä toimintaa, johon kaikki voivat osallistua.

 • Tukioppilaat voivat perustaa välituntitoimintaan oman suunnitteluryhmän, joka ideoi ja toteuttaa välituntitoimintaa.
 • Toiminta voi olla erilaisia yhteistoiminnallisia leikkejä tai pelejä.
 • Välitunneille voi ideoida teemavälitunteja, joissa voidaan innostaa esim. liikkumaan, tanssimaan, tekemään taidetta tai pitämään huolta itsestä.

 1. Teemavälituntiviikko
  Järjestäkää välituntitoimintaa yhden viikon ajan tietyllä teemalla, joka voi liittyä esim. pukeutumiseen, urheiluun, mediataitoihin (vko 7), leikkiin (toukokuu), ehkäisevään päihdetyöhön (vko 45), peleihin (vk 45), lapsen oikeuksiin (vk 47), kesälomaan, jouluun, ystäviin, harrastuksiin tai kaveritaitoihin.
 2. Latauspiste
  Tukioppilaat voivat olla mukana organisoimassa koululla latauspistettä. Latauspisteellä tarkoitetaan tilaa, jossa oppilaat voivat käydä lataamassa kännykän akkua tiettynä ajankohtana, esimerkiksi ruokavälitunnilla. Puhelinta ei jätetä tilaan, vaan sen latautumista jäädään itse odottamaan. Kännykän akun latauksen ohella tilassa voi ”ladata omia akkujaan”. Toimintamallin tausta-ajatuksena on, että oppilas voi tulla juttelemaan aikuiselle omista asioistaan, jos siltä tuntuu. Pisteessä voi olla paikalla opettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, koulun nuorisotyöntekijä tai vaikkapa seurakunnan nuorisotyöntekijä. Latauspisteajatusta voi myös soveltaa siten, että jonakin päivänä tukioppilas päivystää.
 3. Välituntipartiointi
  Koulun pihalla on tuskin liikaa välituntivalvontaa, joten tukioppilaat voivat olla opettajien apuna. Erottuvat liivit helpottavat tunnistamista. Onnistuisikohan liivien tekeminen itse käsityötunneilla?
 4. Peliluokkatoiminta
  Tukioppilaat voivat ohjata peliluokkatoimintaa. Löytyisikö koululta luokkaa tai muuta tilaa, jossa voisi pelata esimerkiksi perinteisiä lautapelejä – tai jos resursseja on enemmän, niin pingispöydän, ilmakiekkopöydän, tanssipelin tai SingStar- laulupelin? Tukioppilaat voivat sopia vastuuvuorot, jolloin he päivystävät tilassa ja opastavat pelien käytössä.
 5. Hyvinvointisuunnistus
  Hyvinvointiaiheisessa suunnistuksessa osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin tai pareittain. Koulun alueelle piilotetaan rasteja, joilta löytyy kysymyksiä liittyen esimerkiksi hyvinvointiin, liikuntaan, ravintoon tai kiusaamiseen.

 

Teemapäivät ja -viikot

Teemapäivän voi järjestää melkein mistä tahansa aiheesta ja monella eri tavalla. Teemapäivän voi järjestää koko koululle, yhdelle luokalle tai tukioppilaiden kummiluokille. Monissa kouluissa vietetään myös kokonaisia teemaviikkoja. Vietettäisiinkö teidän koulussanne moikkailuviikkoa tai tule kouluun ilman reppua -päivää?

 • On tärkeää saada kaikki osallistumaan. Erilaiset parhaan pukeutujan palkinnot tai teemapäivään kuuluvat oppitunnit voivat helpottaa osallistumista ja aiheen näkyväksi tekemistä.
 • Mukaan kannattaa myös kysyä järjestöjä, urheiluseuroja tai esimerkiksi lähipoliisin mahdollisuutta osallistua teemapäivään oman asiansa puolesta.

 1. Pukeutumispäivä
  hattupäivä, fledapäivä, väripäivä, yöpukupäivä, harrastepäivä, ammattipäivä, satuhahmopäivä, vuosikymmenpäivä esim. 1970-l., genrepäivä, kesävaatepäivä, tonttupäivä, karnevaalipäivä, opettajien pukupäivä, vanhan ajan vaatteiden päivä, kenkäpäivä, kansainvälisyysvaatepäivä, liikennevalopäivä, solmiopäivä, villasukkapäivä, ei farkkuja- päivä, opettajien teinipäivä, julkkispäivä
 2. Toiminnallisia teemapäiviä
  halipäivä, valokuvapäivä, lelupäivä, terveystietopäivä, kansainvälisyyspäivä, kirjan ja ruusun päivä, suklaamunien piilotuspäivä, kierrätyspäivä, urheilupäivä, halloweenpäivä, keskiaikapäivä, Suomi-iltapäivä, salainen ystävä -päivä, opettajienvaihtopäivä, hassut lajit-päivä
 3. Teemapäiväaiheita
  toisten huomioiminen, yhteishenki, ystävyys, hyvinvointi, kielet ja kulttuuri, paikalliset urheilu- tai muut harrastusmahdollisuudet, seurustelu, nettiturvallisuus
 4. Teemaviikot
  Monissa kouluissa vietetään erilaisia teemaviikkoja, joiden järjestelyissä tukioppilaat ovat vahvasti mukana. MLL:n oma kaveriviikko on teemaviikko, jota voi viettää koska tahansa. Valtakunnallisesti vietetään muun muassa: Mediataitoviikko 7, Liikenneturvallisuusviikko 37, Peliviikko vk 45, Ehkäisevän päihdetyön viikko 45, Lapsen oikeuksien viikko 47

 

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta on toimintaa, jossa tukioppilaat toimivat pareittain tai pienissä ryhmissä seiskaluokkien kummeina. Yläkouluissa toimitaan 7.-luokkalaisten kummeina ja yhtenäiskoulussa oma kummiluokka voi löytyä myös alaluokkien puolelta. Kummiluokkalaisten kanssa voidaan keksiä monipuolista toimintaa sekä lukuvuoden alkaessa että pitkin vuotta.

 • Kummiluokkatoiminnan ideoivat tukioppilaat itse ohjaajansa tuella.
 • Monissa kouluissa tukioppilaat pitävät pitkin vuotta kummiluokkatunteja. Toimintaan kysytään myös 7.-luokkalaisten toiveita tukioppilastoiminnalle.

 1. luokkien kouluun tutustumisen yhteydessä
 2. tutustuttamalla kouluun ja sen tapoihin
 3. olemalla välitunneilla läsnä
 4. olemalla mukana ryhmäyttämispäivissä
 5. yhteisillä oppitunneilla, joiden teemoina voivat olla esim. kiusaaminen, päihteet ja arvot
 6. luokkien tervetulojuhlassa (toimintapäivässä, diskossa)
 7. järjestämällä yhteisiä juhlia, esim. pikkujouluja ja ihmissuhdepäiviä
 8. keräämällä 7.-luokkalaisilta tietoja esim. kiusaamisesta tai toiveista tukioppilastoiminnalle kyselylomakkeilla
 9. tekemällä yhdessä tukioppilaslehti
 10. olemalla salaisina kummeina niille 7.-luokkalaisille, joiden arvellaan ennalta tarvitsevan tukea. Kummi seuraa seiskan toimia esim. välitunneilla, mutta seiska ei tiedä tästä.
 11. tekemällä yhteisiä retkiä tai järjestämällä leirejä
 12. Kummitunnit
  Tukioppilaat voivat pitää myös oppitunteja kummiluokilleen. Kummitunti koostuu tukioppilaiden ja aiheen esittelystä, harjoituksista ja niihin mahdollisesti liittyvistä keskusteluista sekä tunnin päättämisestä. Tukioppilaiden kannattaa harjoitella oppituntien pitämistä etukäteen tukioppilasryhmässä. Harjoituksia kummitunneille löytyy tehtäväkorteista.

 

Tukioppilaat ryhmäyttäjinä

Ryhmän merkitys oppilaan hyvinvoinnissa, oppimisessa ja sosiaalisen identiteetin kehittymisessä on keskeinen. On erittäin tärkeää, että jokainen kokee oman ryhmänsä hyvänä ja turvallisena. Tällöin voi keskittyä oppimiseen, tarvitsematta pohtia, että tuleeko hyväksytyksi ryhmässä sellaisena kuin on.

 • Monissa kouluissa tukioppilailla on merkittävä rooli uusien oppilaiden ryhmäyttäjinä.
 • Tukioppilaat vastaavat usein luokkien ryhmäyttämisestä yhdessä ryhmänohjaajan tai tukioppilasohjaajan kanssa.
 • Erilaiset toiminnalliset harjoitukset, tutustumisleikit ja pelit edistävät ryhmän toimintaa ja yhdessä tekemistä ja tutustumista myös muihin koulun oppilaisiin.
 • Ryhmäyttämisessä on hyvä huomioida, millaisia ryhmäharjoituksia voi teettää ja missä tilanteissa. Jos ryhmän kanssa tehdään tutustumisharjoituksia ensimmäistä kertaa, on tärkeää, että jokainen voi kertoa itsestään vain sen verran kuin kokee mukavaksi.
 • Ryhmäyttämistä olisi tärkeää tehdä pitkin lukuvuotta ryhmähengen lisäämiseksi ja oppilaiden saamiseksi osaksi omaa luokkaa ja kouluyhteisöä, sillä ryhmien tutustuminen ei tapahdu hetkessä. Myös ryhmän kokoonpano tai sosiaaliset suhteet vaihtelevat usein kesken lukuvuotta.

Nuortennetin leikkipaikka

Leikkipankki

Ryhmäyttämisharjoituksia tehtäväkorteista

 

Uuden oppilaan vastaanottaminen

Kun uusi oppilas tulee kouluun, tukioppilaat voivat auttaa häntä alkuun kierrättämällä häntä koulussa, ryhmäyttämällä uuden oppilaan koko luokkaa sekä toimimalla arjessa rinnalla kulkijoina moikkailemalla ja kysymällä kuulumisia.

Tukioppilaat voivat osaltaan olla luomassa omalla esimerkillään kouluun välittämisen ja hyväksymisen kulttuuria. Tukioppilaat voivat olla myös merkittävässä roolissa uuden maahanmuuttajaoppilaan kotoutumisessa ja kouluyhteisöön kiinnittymisessä.

 

Koulurauha

Lukuvuoden alkaessa tukioppilaat voivat olla mukana järjestämässä koulun omaa koulurauhatapahtumaa. Koulurauha-tapahtuma muistuttaa jokaisen oikeudesta turvalliseen kouluun. Tapahtuman voi järjestää pienimuotoisena aamunavaustuokiona luokissa tai suurena koko koulun tapahtumana. Koulurauhan oppituntimateriaaleja voi hyödyntää pitkin vuotta.

Koulurauhan verkkosivuilta löytyy materiaalia tapahtuman järjestämiseen, mm. lukuvuoden koulurauhan julistustekstit.

Lue lisää Koulurauha-ohjelmasta

 

Kiusaamisen ehkäisy

Tukioppilaat tekevät merkittävää kiusaamisen vastaista työtä. Ryhmäyttäminen ja oppilaiden yhteisöllisyyden kokemuksen lisääminen ovat tärkeää kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä. Ennaltaehkäisevän työn lisäksi tukioppilastoiminnalla on annettavaa myös muulle koulun kiusaamisen vastaiselle työlle.

Vaikka kiusaamistapausten selvittäminen on aina aikuisten vastuulla, tukioppilailla voi olla merkittävä rooli kiusaamisen huomaamisessa, siihen puuttumisessa ja kiusaamista kokeneen tukemisessa.

Monissa kouluissa tukioppilaat ovat vuorottain opettajien apuna välituntivalvojina.

Lue lisää kiusaamisen ehkäisystä tukioppilastoiminnassa materiaali-sivulta löytyvästä oppaasta.


Tavoitteet ja arvo

Toiminnan järjestäminen

Tarinoita tukioppilastoiminnasta

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa

Takaisin ylös