Siirry sisältöön

Tukioppilasohjaajana toimiminen

Tukioppilastoiminnan edellytys on aikuinen, joka ohjaa toimintaa. MLL suosittaa tukioppilaiden ohjaamiseen työparimallia. Monissa kouluissa työparina toimivat opettaja ja koulunuorisotyöntekijä. Työpari helpottaa työtä ja auttaa jaksamaan.

Tukioppilasohjaaja edistää tukioppilaiden osallisuutta. Alussa ohjaajalla on tärkeä rooli tukioppilasryhmän ryhmäyttämisessä ja toiminnan alkuun saattamisessa. Vaikka myöhemmin toiminta onkin nuorten omaehtoista tekemistä, tarvitaan aikuista tukijaksi ja kannustajaksi.

Tukioppilasohjaajan tehtävässä tarvitaan ohjauksellista työotetta sekä projektin toteuttamis- ja fasilitointitaitoja: suunnittelemista, työnjakoa, tarvikkeiden hankkimista, nuorten ohjaamista, yhteistä toteuttamista ja arviointia.

 • Tukioppilastoiminnan tietojen päivittäminen vuosittain MLL:n koulurekisteriin.
 • Uusien tukioppilaiden valitseminen yhdessä nykyisten tukioppilaiden kanssa.
 • Tukioppilaiden toiminnan ohjaaminen ja säännöllinen yhteydenpito.
 • Tukioppilaiden ryhmäyttäminen.
 • Tukioppilaiden kouluttaminen tai koulutuksen järjestäminen yhdessä MLL:n kanssa.
 • Lukuvuosisuunnitelman tekeminen tukioppilaiden kanssa.
 • Tukioppilaiden toiminnasta tiedottaminen oppilaille ja koulun aikuisille yhdessä tukioppilaiden kanssa.
 • Tukioppilastoiminnan esillä pitäminen koulun toimintasuunnittelussa ja sen nivominen koulun muihin tavoitteisiin esim. kiusaamista ennaltaehkäisevään työhön, välituntitoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen.
 • Tukioppilaiden innostaminen, palautteen antaminen ja palkitseminen.
 • Tukioppilaiden vastuun jakautumisesta ja jaksamisesta huolehtiminen.
 • Todistusten antaminen tukioppilastoiminnasta.

Ohjaajien koulutukset

Tukioppilaiden valinta ja kouluttaminen

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan arviointi

Mistä saan tukea?

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa

Takaisin ylös