Siirry sisältöön

Toiminnan suunnittelu

Hyvin toteutettu tukioppilastoiminta on suunnitelmallista. Tukioppilastoiminnalle tehdään vuosittain toimintasuunnitelma. Vuosisuunnitelman toiminnot sidotaan tukioppilastoiminnan tavoitteisiin.

Suunnitelma tehdään yhdessä ohjaajan ja tukioppilaiden kanssa. Monissa kouluissa tukioppilastoiminnalla on pitkät perinteet. On kuitenkin tärkeää, että kunkin vuoden tukioppilaat pääsevät ideoimaan ja suunnittelemaan toiminnastaan oman näköistä. Yhteisen suunnittelun ja toteuttamisen myötä tukioppilaat sitoutuvat toimintaan ja innostus säilyy.

Hyödyntäkää vuosisuunnittelussa menetelmiä, jotka mahdollistavat jokaisen tukioppilaan äänen kuulumisen. Ideoikaa rohkeasti ja kartoittakaa myös muun kouluyhteisön ideoita. Suunnitteluun kuuluu myös rajaaminen.

Suunnitelma kannattaa kirjata vuosikellon muotoon. Silloin on helpompi arvioida, onko tekemistä sopivasti tukioppilaiden määrään ja käytettävissä olevaan aikaan nähden. On myös hyvä sopia työnjaosta koulun oppilaskunnan hallituksen kanssa.

Tukea vuosisuunnitteluun löytyy tukioppilastoiminnan materiaaleista:

 

 1. Tukioppilastoiminnan raamit
 2. Pienet arkipäiväiset asiat
 3. Tapahtumat ja teemaviikot

Tukioppilasohjaajat määrittävät tukioppilastoiminnan raamit ja kirjaavat ne vuosisuunnitelmaan:

 • Milloin uudet tukioppilaat rekrytoidaan?
 • Milloin järjestetään tukioppilaiden peruskoulutus, entä mahdollisia jatkokoulutuksia?
 • Milloin tukioppilaat tapaavat?
 • Milloin tukioppilaat esittäytyvät koulun henkilökunnalle ja oppilaille?

Moikkaaminen, ystävällinen käytös ja kaikkien mukaan ottaminen ovat asioita, jotka eivät vie muulta koulutyöltä aikaa. Näissä tukioppilaiden on helppo näyttää myös esimerkkiä. Toimintasuunnitelmaa tehdessä mietitään, millä keinoilla muistetaan tehdä tällaisia asioita lukuvuoden aikana.

Esimerkiksi:

 • kampanja: Tukarit tervehtii kaikkia -kampanja (moikkaaminen tavaksi)
 • paikka: tukarisohva tai -kahvila
 • tekemistä: välituntitoiminta
 • apuna ja kohtaamassa: tukarit jakamassa purkkaa ruokailun jälkeen
 • huolten huomioiminen: yksinäisten kanssa jutteleminen
 • nuorempien ja uusien oppilaiden muistaminen: kesken vuoden kouluun tulevien oppilaiden ja omien kummiluokkien oppilaiden huomioiminen.

Monista mielenkiintoisista mahdollisuuksista kannattaa valita vuosittain ne, jotka innostavat eniten tukioppilaita tai ovat esimerkiksi koulun ilmapiirin vuoksi tärkeitä.

Jokaiseen vuoden aikana toteuttavaan tapahtumaan on hyvä tehdä myös oma suunnitelma:

 • Kuka vastaa mistäkin?
 • Mitä tehdään?
 • Milloin tehdään?

 


Ohjaajien koulutukset

Tukioppilaiden valinta ja kouluttaminen

Toiminnan arviointi

Mistä saan tukea?

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa

Takaisin ylös