Siirry sisältöön

Toiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnalla on monissa kouluissa pitkät perinteet ja se on osa koulun toimintakulttuuria. Vaikka toiminta on perinteikästä, on menetelmää tärkeä muistaa arvioida ja kehittää säännöllisesti, jotta sitä ei toteuteta vanhojen kaavojen mukaan. Tukioppilastoiminnassa arvioinnin tapoja voivat olla esimerkiksi tapahtumiin osallistuneiden palautteiden kerääminen ja toimijoiden itsearviointi. Tukioppilastoiminnan oppaassa ja tukioppilaan työvihossa on konkreettisia tehtäviä arviointiin.

Huomioon kannattaa ottaa myös rehtorin, opettajien ja koulun muiden aikuisten mielipiteet. On hyvä varata riittävästi aikaa myös palautteiden läpikäymiseen yhdessä tukioppilaiden kanssa.

Tukioppilaiden itsearvioinnin välineeksi MLL tarjoaa tukioppilaiden kyselyn. Kyselyn avulla ohjaaja voi kartoittaa tukioppilaiden kokemuksia, tyytyväisyyttä, tukioppilaiden kokemia hyötyjä, haasteita, kokemusta ohjauksesta sekä kehittämisajatuksia.

MLL:n tukioppilastoiminnan kysely oppilaille antaa tietoa koko koulun oppilaiden kokemuksia tukioppilastoiminnasta. Kyselyssä kysytään laajasti myös oppilaiden viihtyvyydestä ja koulukokemuksista, mutta omat kysymyksensä on myös tukioppilastoiminnasta.

Tutustu kyselytyökaluihin

 


Ohjaajien koulutukset

Tukioppilaiden valinta ja kouluttaminen

Toiminnan suunnittelu

Mistä saan tukea?

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa

Takaisin ylös