Siirry sisältöön

Tukioppilaiden valinta ja kouluttaminen

Tukioppilaiksi tarvitaan monenlaisia nuoria. Kaikenlaisille tukioppilaille on tarvetta ja erilaiset vahvuudet ovat hyväksi. Niin räväkkä esiintyjä kuin hiljaisempi tarkkailijakin voivat olla erinomaisia tukioppilaita. Tukioppilaana toimiminen ei vaadi hyvää koulumenestystä, vaan tärkeintä on, että oppilas on motivoitunut tutustumaan koulukavereihin ja auttamaan heitä tarvittaessa.

Uudet tukioppilaat valitaan tavallisesti joko 7. tai 8. luokan keväällä, riippuen siitä, onko tukioppilastoiminta yksi- vai kaksivuotista. Kouluilla on erilaisia tapoja valita tukioppilaat.

Koska tukioppilaana toimimisessa keskeistä on oma motivaatio, haetaan tukioppilaaksi usein vapaamuotoisella motivaatiokirjeellä tai videolla, jolla kerrotaan, miksi haluaa toimia tukioppilaana. Tämän lisäksi tulevat tukioppilaat haastatellaan. Usein kuluvan vuoden tukioppilaat valitsevat uudet tukioppilaat. Tukioppilasohjaaja on tukioppilaiden tukena haastattelutilanteissa ja päätöksenteossa.

Tukioppilaiden määrä vaihtelee kouluittain. Useimmissa kouluissa tukioppilailla on nimettynä omat kummiluokat, joiden ryhmäyttämisestä ja tuesta tukioppilaat vastaavat vuoden aikana. Kutakin kummiluokkaa kohden on 2–4 tukioppilasta. Tavallisimmin kummiluokat ovat 7. luokkia, mutta erityisesti yhtenäiskouluissa ne voivat olla muitakin luokkia.

 

On tärkeää, että tukioppilaat saavat riittävät valmiudet toimia tukioppilaana. MLL suosittelee, että tukioppilaat saisivat vähintään 12 tuntia peruskoulutusta ja lisäksi jatkokoulutusta koulun ja toiminnan painopisteiden mukaan.


Tukioppilaiden peruskoulutus antaa oppilaalle valmiudet toimia tukioppilaana omassa koulussaan.

Tavoitteena on, että osallistuja  

  1. tuntee tukioppilaan tehtävät ja tietää, miksi tukioppilastoimintaa on koulussa
  2. ryhmäytyy muiden tukioppilaiden kanssa
  3. innostuu toimimaan tukioppilaana
  4. vahvistaa sosiaalisia taitojaan
  5. saa valmiuksia ryhmän ohjaamiseen

Peruskoulutusmallin rungon ja harjoitteet löydät Tukioppilastoiminnan oppaasta tai maksuttomasta digimateriaalista TukariMoodlesta. Tukioppilaan työvihko on oiva lisä tukioppilaiden kouluttamiseen. Lisätietoa materiaalit-osiosta.


Tukioppilaiden jatkokoulutukset syventävät tukioppilaiden osaamista. Jatkokoulutuksia voi tilata MLL:n kouluttajilta tai jatkokoulutusmateriaaleja voi hyödyntää tukioppilasohjaaja itse.

Tukioppilaiden jatkokoulutuksia varten on tuotettu materiaalia muun muassa seuraavista teemoista:

  • kiusaamisen ehkäisy
  • osallisuus
  • mediakasvatus
  • yhdenvertaisuus

Kaikki oppaat ovat ladattavissa materiaalit-osiosta. Osan oppaista on saatavilla verkkokaupasta painettuna versiona. Oppaita voi hyödyntää tukioppilastoiminnassa lukuvuoden mittaa tai käyttää esimerkiksi valinnaiskurssin lisäaineistoina.


Useimmiten tukioppilasohjaajat kouluttavat tukioppilaansa itse, mutta aina ohjaajalla ei ole siihen tarvittavia resursseja, aikaa tai kokemusta. Joskus on myös hyödyllistä ja innostavaa, että kouluttajana toimii ulkopuolinen kouluttaja.

MLL:sta voi tilata tukioppilaskouluttajan kohtuullista korvausta vastaan.

Tilaa kouluttaja

 


Ohjaajien koulutukset

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan arviointi

Mistä saan tukea?

Aiheeseen liittyvät

Lisätietoa

Takaisin ylös