Siirry sisältöön

Kyselytyökalut

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt kaksi kyselytyökalua, joiden avulla koulut voivat arvioida ja kehittää oman koulunsa tukioppilastoimintaa. Kyselyt ovat koululle maksuttomia.

Kyselyt toimivat siten, että oppilaat vastaavat sähköisesti kyselyyn ja koulu saa koulukohtaiset tulokset online-raportille vuorokauden kuluessa vastaamisesta.

 • Kyselyt toimivat myös mobiililaitteilla ja halutessaan oppilaat voivat vastata omilla kännyköillään.
 • Helpoiten tämä onnistuu, jos linkki kyselyyn lähetetään oppilaille valmiiksi esimerkiksi Wilman kautta.
 • Kyselytilanteen pitää kuitenkin olla ohjattu, eli oppilaille on hyvä antaa jonkin oppitunnin alussa aikaa kyselyn täyttämiseen.

 1. Mitä?
  Monipuolinen ja helppokäyttöinen työkalu oppilaiden kuulemiseksi.
 2. Kenelle?
  Koulun kaikille oppilaille, 4.lk ylöspäin.
 3. Miksi?
  Antaa koululle tietoa siitä:
  • miten oppilaat kokevat tukioppilastoiminnan
  • miten oppilaat kehittäisivät tukioppilastoimintaa (kyselyn vastaukset suuntaavat uuden lukuvuoden toiminnan suunnittelua
  • miten oppilaat voivat (kysymyksiä kouluhyvinvoinnista, kiusaamisesta ja kaverisuhteista, osallisuudesta)
  • miten oppilaat kehittäisivät koulua ja kouluhyvinvointia

Kyselyn kysymyksiin voi tutustua tämän sivun lopussa olevasta dokumentista (ks. ladattavat materiaalit).


 1. Mitä? 
  Helppokäyttöinen kysely tukioppilaiden kokemusten kartoittamiseen.
 2. Kenelle?
  Koulun tukioppilaille
 3. Miksi?
  Antaa koululle tietoa siitä:
  • miten tukioppilaat kokevat tukioppilastoiminnan
  • miten tukioppilaat kehittäisivät toimintaa (tulokset suuntaavat seuraavan lukukauden toiminnan suunnittelua)

Kyselyiden avulla MLL haluaa tuoda esiin lasten ja nuorten ääntä oman koulunsa kehittämisessä. MLL käyttää tuloksia myös oman kouluyhteistyönsä kehittämisessä ja tiedottaa valtakunnallisista tuloksista.

Yksittäisten koulujen tietoja ei tuoda esiin.

Tilaa kyselyt tästä


Eettisyys tulosten käsittelyssä

Oppilaat vastaavat kyselyyn nimettömästi koulupäivän aikana. Kyselyssä kartoitetaan oppilaiden ajatuksia ja kokemuksia tukioppilastoiminnasta, kouluhyvinvoinnista ja kiusaamisesta. Vastauksissa he saattavat tuoda esiin kipeitä ja henkilökohtaisia asioitaan.

Tuloksia käsiteltäessä on huomioitava että ne käsitellään luottamuksellisesti ja siten että mahdollisesti tunnistettavia tietoja ei tuoda yhteiseen pohdintaan. On tärkeää, että kysely tehdään riittävän suurelle joukolle, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa tai päätellä kuka on vastannut jollakin tavalla.

 1. Käsitelkää oppilaiden kanssa tuloksia yhdessä pohtien, mitä kehittämiskohteita vastauksista tulee esille ja mitä koulussa voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi.
  Koulun aikuisilla ja nuorilla itsellään voi olla erilaiset näkemykset tuloksista ja mistä ne johtuvat. Nuoret tulkitsevat tuloksia arjen näkökulmasta, miten asia ilmenee välitunnilla, käytävällä, tunneilla.
 2. Kerro oppilaille kuinka heidän kehittämisideansa viedään eteenpäin ja tiedota heille siitä, kuinka ne otetaan koulussa huomioon.
  Kysyttäessä osallisuudesta, nuorilla on usein kokemus, että mielipiteitä kyllä kysytään, mutta nuorelle ei tule näkyväksi miten asioihin on tartuttu. Tämä voi tuottaa pettymyksiä. Nuorten kanssa on siis hyvä keskustella siitä, mitkä ideat ovat realistisia toteuttaa suhteessa koulun resursseihin ja aikatauluihin.
 3. Kyselyn tuloksia voi käsitellä myös tukioppilaiden tai oppilaskunnan kanssa ja he voivat ideoida ja kehittää omaa toimintaansa kyselyn tulosten pohjalta.
  MLL:n piirijärjestöiltä voi kysyä myös tukea kyselyn tulosten purkuun ja mahdollisten jatkotoimien suunnitteluun. Katso piirijärjestöjen yhteystiedot sivun alareunasta.
Ohjeita kyselytilanteeseen

Huomatkaa, että osoite www.mll.fi/oppilaskysely, pitää kirjoittaa selaimen osoiteriville. Jos sen kirjoittaa Google-hakuun, ei sivua löydy, sillä kyseessä on piilotettu linkki.

Huomio! Joidenkin kännyköiden nettiselaimet menevät automaattisesti google-hakuun, joten oppilaita pitää nimenomaan ohjata kirjoittamaan nettiosoite osoiteriville.

Koulunne nimi löytyy valikosta sen jälkeen, kun olette saaneet kyselylinkit MLL:sta.

 1.  Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.
 2.  Alla oleva ”kerro oppilaille” teksti on hyvä lukea tai kertoa omin sanoin oppilaille ennen kyselyn aloitusta.
 3.  Oppilaita kannattaa muistuttaa painamaan kyselyn lopuksi ”Lähetä”-painiketta.
 4.  Jos jokin kysymyksistä tuntuu oppilaista vaikealta ymmärtää, opettaja voi selittää kysymystä oppilaille omin sanoin. Tarvittaessa oppilas voi jättää myös tyhjäksi sellaisen kysymyksen, jota hän ei ymmärrä.

 

Kerro oppilaille

On tärkeää kuulla, mitä te oppilaat ajattelette tukioppilastoiminnasta eli tukaritoiminnasta ja kouluhyvinvoinnista. Tätä varten tehdään Mannerheimin Lastensuojeluliiton eli MLL:n tekemä kysely, jossa kysytään mm. kokemuksista tukioppilastoiminnasta, koulussa viihtymisestä, kiusaamisesta ja mahdollisuuksista osallistua omassa koulussa.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään oman koulun tukioppilastoiminnan kehittämisessä. Vastauksista on apua myös kun MLL kehittää tukioppilastoimintaa kouluissa ympäri Suomen tai kun MLL tuo esiin nuorten kuulumisia ja ajatuksia mediassa sekä kertoo niistä päättäjille. Vastaamalla tähän kyselyyn autat löytämään kehittämisen kohteita.

On tärkeää, että juuri sinä kerrot omista ajatuksistasi. Kyselyssä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Raportin käyttöohjeet löydät alta ”ladattavat materiaalit” osiosta. Mahdollisissa ongelmantilanteissa ota yhteys tukioppilastoiminta@mll.fi.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös