Siirry sisältöön

Hyvä alku yläkouluun

Yläkoulun alkaminen on lapselle iso juttu. Elämässä alkaa uusi vaihe ja murrosikäkin koittaa. Lapsi voi kasvaa nopeasti aikuisen mittaiseksi, mutta kaipaa silti juuri nyt paljon vanhempiensa aikaa, huomiota ja hyväksyntää – vaikka ei aina sitä itse ilmaise.

Lapsen uusi elämänvaihe haastaa myös vanhemman muuttumaan, mutta läsnäolo, kuunteleminen ja hyväksyntä ovat edelleen toimiva resepti hyvään vanhemmuuteen.

Jännittääkö alkava murrosikä?

Lapsen alkava murrosikä saattaa jännittää myös vanhempaa. Miten selviän vanhempana lapsen uudesta elämänvaiheesta? MLL:n auttavien puhelinten päällikkö, sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki kokosi vinkit vanhemman hyvään murrosikään.

Miten vanhempi voi valmistautua lapsen murrosikään?

Podcast-sarja murrosikäisen vanhemmalle

”Onks kaikki ok?” on Mannerheimin Lastensuojeluliiton podcast-sarja murrosikäisen vanhemmalle. Podcasteissa nuoren kehityksen eri osa-alueiden asiantuntijat kertovat, mistä murrosiässä on kyse ja miten vanhempi voi tukea oman lapsensa kehitystä.

Kuuntele podcastit

Älä jää yksin vanhempana

Yläkoululainen elää isoa murrosvaihetta, johon kuuluu mielialojen vaihtelu ja vanhempien haastaminen. Myös vanhemman rooli lapsen elämässä on isossa muutoksessa. Pientenkään huolien tai epävarmuuksien kanssa ei kannata jäädä yksin. MLL:n Vanhempainpuhelimessa voit keskustella luottamuksellisesti kaikista vanhemmuuteen tai perhe-elämään liittyvistä asioista. Voit ottaa nimettömästi ja maksuttomasti yhteyttä puhelimella, chattaamalla tai kirjoittamalla nettikirjeen.

Lue lisää Vanhempainpuhelimesta

Apuvälineitä toimivaan arkeen

Tulostettavien apuvälineiden avulla voit tarttua niin nukkumisen kuin kodin vastuidenkin haasteisiin. Perhepalaveri on neuvottelupohja, jolla voit ratkaista perheen isompia tai pienempiä ristiriitoja.  Liikennevalomallin avulla voit hahmottaa, mistä asioista nuori saa itse päättää, mistä neuvotellaan yhdessä ja mikä on edelleen vanhemman vastuulla.

Työkaluja arkeen

Murrosikäinen kasvaa omalla tyylillään

Kaikki nuoret eivät käyttäydy niin kuin murrosikäisten oletetaan käyttäytyvän. Kaikki eivät kapinoi tai riitele jatkuvasti vanhempiensa kanssa tai koe voimakkaita tunnekuohuja. Nuoruusikä on kuitenkin ensimmäisen kolmen ikävuoden ohella tärkein vaihe persoonallisuuden kehityksessä.

Lue lisää yläkoululaisen kehityksestä

Murrosikäisen aivojen kehitys selittää nuoren käytöstä

Nuoruusiässä aivot kehittyvät voimakkaasti. Lopullisen rakenteensa ja toimintakykynsä ne saavuttavat noin 25-vuotiaana. Nuoren voimakkaita tunnereaktioita selittää osin se, että tunteiden syntymisestä vastaavat aivojen osat kehittyvät aiemmin kuin tunteiden säätelystä vastaavat osat. Nuoren aivot tavoittelevat nopeaa mielihyvää ja palkintoa.

Lue lisää nuoren aivojen muutoksista

Yläkoululainen haastaa vanhempaa keskusteluun

Orastava nuoruus tarkoittaa toisinaan myös jyrkkää ajattelua. Kun yläkoululainen rakentaa omaa maailmaansa ja testaa ajatuksiaan, vanhempi voi hämmentyä nuoren mustavalkoisesta ajattelusta. Tärkeintä yhteisessä keskustelussa ei ole yhteisymmärrys, vaan aidon kiinnostuksen osoittaminen toisen mielipiteitä ja ajatuksia kohtaan.

Miten tukea yläkoululaisen ajattelun kehittymistä

Tunteiden ilmaisu ei ole huonoa käytöstä

Nuoruusiässä tunteet kuohuvat. Vanhemmalle oman nuoren myllertävien tunteiden vastaanottaminen voi olla kova paikka. Nuori tuntee ja reagoi usein siksi, että hän pyrkii irti vanhemmistaan. Se on kaikille osapuolille kipeä prosessi. Se on kuitenkin välttämätöntä matkalla lapsesta aikuiseksi. Aikuisen tehtävänä on kestää nuoren kuohut.

Nuoren tunteet kuohuvat

Tärkeä uni

Yläkoululainen tarvitsee edelleen unta ainakin 10 tuntia. Unentarve ei murrosiässä vähene, mutta hormonien vaikutuksesta nukahtamisajankohta voi siirtyä myöhemmäksi.

Vinkkejä vanhemmalle ja yläkoululaiselle hyvään uneen

Keho muuttuu

Murrosikään liittyvistä fyysistä muutoksista kannattaa keskustella yläkoululaisen kanssa hyvissä ajoin ennen murrosiän alkua. Yläkoululainen tarvitsee kannustusta ja positiivisia kommentteja. Mitä vanhemman olisi hyvä tietää fyysisten muutosten vaikutuksista nuoreen ja hänen tarpeisiinsa?

Lue lisää murrosiän kehityksestä ja vanhemman roolista

Seksuaalisuudesta puhuminen

Yläkoululainen kaipaa vanhempaa tuekseen myös seksuaalisuuden äärellä. Ehkäisyn ja sukupuolitautien valistus hoituu usein koulussa, mutta nuori kaipaa tietoa myös seurustelusta, parisuhteesta, rakastumisesta, lämpimien ja läheisten ihmissuhteiden solmimisesta ja ylläpidosta, ristiriitojen ratkaisemisesta ja suhteen päättymiseen liittyvistä kysymyksistä. Vanhemman kannattaa etsiä itselle luonteva tapa puhua seksuaalisuudesta.

Lue lisää siitä, miten keskustella seksuaalisuudesta

Yläkoululaisen kaverisuhteet ovat tärkeitä

Kuuluminen porukkaan ja ystävyssuhteet ovat nuoren kehitykselle merkittäviä. Samassa iässä oleva kaveri ymmärtää missä nuoruudesta on kyse. Ystävyydessä opitaan tuntemaan toista, viihtymään yhdessä, keksimään kiinnostavaa tekemistä ja luottamaan toiseen.

Lue lisää yläkoululaisen kaverisuhteista

Nuorilla riskit liikenteessä kasvavat

Yläkouluun mennessä nuoren koulumatka muuttuu, usein myös kulkutapa. Nuori etsii rajojaan ja se näkyy liikkumisessa ja suhtautumisessa turvallisuuteen. Esimerkiksi pyöräilykypärän käyttö vähenee usein yläkouluun mentäessä. Myös halu kuulua joukkoon ja hyväksynnän hakeminen muilta voi saada nuoren tekemään asioita, joita hän ei normaalisti tekisi. Vanhempi voi ohjauksella ja omalla esimerkillään tukea nuoren itsenäisen liikkumisen taitoja.

Lue Liikenneturvan vinkit yläkouluikäisen vanhemmalle

Huolestuttaako kiusaaminen?

MLL:n kyselyjen mukaan yläkoulun aloittajan vanhemmat ovat huolestuneita mahdollisesta kiusaamisesta. Kiusaamiseen ilmiönä kannattaa tutustua MLL:n aineistojen ja kiusaamisen vastaiseen työhön tutustumalla. Kiusaaminen on ryhmäilmiö ja jokainen voi pienillä teoilla myös vaikuttaa toimivan ryhmän syntymiseen.

Lue lisää kiusaamisen ehkäisystä

Nuori ja mediankäyttö

Digitaalisilla ympäristöillä on merkittävä osuus nuoren kasvussa kohti aikuisuutta. Oikein käytettynä digi lisää hyvinvointia, tukee nuoren kasvua ja kehitystä ja mahdollistaa nuoren osallisuuden ja tiedon saamisen hänelle tärkeistä asioista. Vanhemman on hyvä olla kuitenkin läsnä ja tarvittaessa auttaa, tukea ja antaa palautetta nuorelle mediankäyttöön liittyvissä asioissa.

12-15-vuotias ja median käyttö

Kuuluuko yläkoululaisen elämään alkoholi?

Yläkoululainen saa alkoholin riskeistä tietoa myös koulussa, mutta keskusteleminen aiheesta vanhempien kanssa on tärkeää. Aiheesta kannattaa keskustella jo ennen kuin se muuttuu ajankohtaiseksi. Vanhemman lähtökohtana tulisi olla, että alkoholikokeilut eivät automaattisesti kuuluu nuoruuteen.

Vinkit kodin alkoholikasvatukseen

Häfte till högstadie-elevens förälder

Att börja i högstadiet kanske inte känns som en så stor förändring för föräldern, men för barnet är det en ny fas. Också puberteten har redan börjat eller håller på att börja. Ett barn i puberteten behöver omkring sig vuxna som vid behov skyddar och sätter klara gränser.

I vårt häfte har vi samlat råd och uppmuntran till högstadie-elevens föräldrar.

Uppmuntra och lyssna på högstadie-eleven -häfte
Takaisin ylös