Siirry sisältöön

12–15-vuotiaan kaverisuhteet

Mitä kaverit merkitsevät nuorelle? Nuorella ei ole kavereita? Riitoja kavereiden kanssa?

Varhaisnuoret kuuluvat ja näkyvät. Heidät tunnistaa koulujen käytäviltä ja nuorison kohtaamispaikoista, sillä he liikkuvat suurissa meluisissa joukoissa, samanikäisten keskellä. Ikätoverit ovat murrosiässä tärkeitä. Kaverit toimivat sekä tärkeinä peilipintoina itselle että tarjoavat korvaamatonta tukea nuorelle lapsen maailman taakse jättämisen aiheuttamaan suruun.

Ystävyyssuhteissa opitaan ottamaan toinen toisiaan huomioon, antamaan ja saamaan. Riidat ovat uhka ystävyydelle, mutta ne ovat myös haasteita opetella selvittämään erimielisyydet. Ystävyydessä opitaan tuntemaan toista, viihtymään yhdessä, keksimään kiinnostavaa tekemistä ja luottamaan toiseen. Samalla harjaannutaan selviämään karuista pettymyksistä. Ystävyyssuhteissa opitut ihmissuhdetaidot ovat pohjana myöhemmille parisuhteille. Etsiessään ystäviä nuori huomaa vähitellen, millaisen kaverin kanssa hän viihtyy ja millaisen kanssa hän tulee parhaiten toimeen.

Joskus ystävyyssuhteissa sattuu törmäyksiä ja pettymyksiä. Niiden vuoksi suhdetta ei pidä katkaista. Pettymykset ovat haasteita kasvulle. Kun pulmakohdat käsitellään, opitaan jotain ihmissuhteiden vastavuoroisuudesta. Miksi valehtelit minulle? Miksi kerroit salaisuuteni? Miksi osoitat huomiota enemmän muille kuin minulle?

Vanhemmista irtautuvalla nuorella on paljon rakkautta jaettavanaan. Samassa iässä oleva kaveri ymmärtää, mistä nuoruudessa on kyse. Osa nuorista tykkää liikkua suurissa joukoissa, joissa fyysinen läsnäolo ja yhteinen toiminta ovat tärkeitä. Epävarmuuden ja pienuuden tunteita vastaan taistellaan sulautumalla osaksi massaa. Kosketuksen ja läheisyyden kaipuuta tyydytetään keskinäisellä leikkimielisellä nahistelulla ja painimisella.

Joillekin nuorille kahdenkeskisistä ystävyyssuhteista tulee erityisen tärkeitä. Intiimit ystävyyssuhteet tyydyttävät heidän läheisyyden kaipuutaan. Keskustelut läheisen ystävän kanssa opettavat pohtimaan ja käsittelemään omia asioita sekä vaikeuksia vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Varhaisnuoren tunteiden ailahtelevuus ja intiimit ystävyyssuhteet ovat haastava yhdistelmä. Jotkut nuoret ajautuvat rajumpiin ja satuttavimpiin keskinäisiin riitoihin. Ulkopuolelle jättämiset, kolmiodraamat ja selän takana pahaa puhumiset ovat valitettavan tavallinen osa joidenkin nuorten keskinäistä vuorovaikutusta.

Miten vanhempi voi tukea nuoren kaverisuhteita?

Aiheeseen liittyvät

Lisää lukemista nuoren kehityksestä

Tietopaketti yläkoulun aloittajan vanhemmille

Tukea vanhemmuuteen

Takaisin ylös