Siirry sisältöön

Mistä asioista nuori voi päättää itse?

Jotta nuori kasvaisi hyvällä itsetunnolla varustetuksi ihmiseksi, hän tarvitsee vanhempansa suojaa ja huolenpitoa. Nuoren kannalta myönteisintä kehitykselle on vähitellen lisääntyvä liikkumatila ja vapaus niin, että vanhempi samalla huolehtii hänen turvallisuudestaan ja suhde vanhempaan pysyy avoimena ja luottamuksellisena. Kohtuulliset rajat tukevat nuoren myönteistä itsenäistymistä.

Millaiset asiat sitten kuuluvat nuoren päätösvaltaan ja mistä vanhempi edelleen päättää? Liikennevalomallin avulla vanhemman on helpompi hahmottaa asiaa. Punaisella valolla on merkitty asiat, joista vanhempi päättää, vihreällä nuoren päätösvaltaan kuuluvat asiat ja keltaisella neuvoteltavat asiat.

 • lakien ja asetusten määrittelemien sääntöjen rikkominen
 • itsensä vahingoittaminen
 • toisten henkinen tai fyysinen loukkaaminen
 • päihteidenkäyttö
 • koulunkäynnin laiminlyöminen
 • perustarpeiden laiminlyöminen

Nämä asiat ovat niitä, jotka suojaavat nuorta liian rajuilta kokeiluilta ja joista vanhemman tulisi viime kädessä ottaa vastuu. Rajoitukset perustuvat siihen, että nuori on vielä kypsymätön ja tarvitsee aikuisen suojaa. Näitä asioita ovat muun muassa nuoren turvallisuuteen ja fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat sekä erilaiset elämän perusarvojen kunnioittamiseen liittyvät asiat, kuten rehellisyys ja tasa-arvon noudattaminen.

Vaikka esimerkiksi ikärajoista ei tarvitse neuvotella – laeilla ja asetuksilla on painavat perusteensa – nuori vaatii ja hänellä oikeus saada rajoille perusteluja. Vanhemman nyrkki pöytään -taktiikka syö nuoren omanarvontunnetta eikä tasoita maaperää hedelmälliseksi vuorovaikutukselle.

Turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä rajoja perustellaan rakkaudella ja välittämisellä:

 • Koska haluan, että sinä pysyt terveenä…
 • Meidän perheessä ei hyväksytä käytöstä, joka vahingoittaa toista.
 • Koska olet oppivelvollisuusikäinen ja minä vanhempana olen vastuussa siitä, että sinä käyt koulua.
 • turvallinen kotiintuloaika
 • kotityöt
 • kännykkälaskut
 • oman huoneen siivous
 • työ kodin ulkopuolella
 • TV:n ja tietokoneen sijainti
 • TV:n ja videoiden katselu
 • pelaamiseen ja internetissä surffailuun käytetty aika
 • kavereiden tapaaminen
 • kavereiden luona yöpyminen
 • tyttö- tai poikakavereiden yöpyminen
 • harrastuksiin osallistuminen
 • viikko-/kuukausirahat
 • sopiva kielenkäyttö
 • myöhästeleminen

Nämä ovat asioita, joista erilaisilla perheillä on erilaisia käytäntöjä ja sääntöjä. Näissä asioissa parhaat tulokset syntyvät pohtimalla, mikä on juuri meidän perheellemme hyväksi koettu tapa toimia. Parhaaseen tulokseen päästään yhteisillä neuvotteluilla.

 • mielipiteet
 • oma ulkonäkö; pukeutuminen, meikkaaminen, hiustyyli (mikäli eivät välittömästi tai välillisesti vahingoita nuorta)
 • oman huoneen sisustus
 • musiikkimaku
 • minkälainen ihminen olen
 • kaikkien tunteiden ilmaisu: lupa olla vihainen, surullinen, ärtynyt, tylsistynyt…

Nämä liittyvät nuoren persoonallisuuteen ja yksityiselämän kunnioittamiseen. Näissä asioissa vanhemman on hyvä vetäytyä taka-alalle. Kun vanhempi kunnioittaa nuoren persoonallisia piirteitä, hän tekee tilaa nuoren terveelle irtautumiselle sekä omiin kykyihin luottamiselle.

 

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Tietopaketti yläkoulun aloittajan vanhemmille

Lisää lukemista nuoren kehityksestä

Tukea vanhemmuuteen

[helpful]
Takaisin ylös